Geografie 1994, 99, 201-214

https://doi.org/10.37040/geografie1994099030201

Rapid Geomorphological Hazards in the Czech Republic

Mojmír Hrádek1, Jaromír Kolejka2, Rostislav Švehlík3

1Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno, Czechia
2Katedra ochrany životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Masarykovy University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia
3687 54 Bánov 362, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive