Geografie 1999, 104, 161-175

https://doi.org/10.37040/geografie1999104030161

Maps of present landscape

Jaromír Kolejka1, Zdeněk Lipský2

1Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia
2Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Landscape mapping and landscape map compilation is relatively an indeveloped branch of the modern cartography. The multiparameter maps of natural and present landscapes are based on the analytic data integration and the systematic presentation. The two-layer maps of present landscape consist obligatorly both of an overlayed natural background map and land use map. Three examples of the map creation at different scales are presented.

Funding

Příspěvek byl zpracován na základě výsledků grantového úkolu č. 205/95/0959 "Typologie a ochrana současné české krajiny" podporovaného Grantovou agenturou České republiky, jíž autoři vyslovují své díky.