Geografie 1997, 102, 17-30

https://doi.org/10.37040/geografie1997102010017

Detection and Two-Step Classification of Erosional Damages with Help of Soil Sample Analysis and Satellite Images

Jaromír Kolejka, Jásim K. Shallal

Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia

Surface soil data have been processed using the unsupervised classification (cluster analysis). Three soil categories with different erosional characteristics have been detected: heavily, moderately and slightly/no damaged soils. The supervised satellite image classification (MLC) was based on the data taken from case study areas in the proximity of classified soil sample sites on the vegetation free-fields.

Funding

Autoři vyslovují poděkování MŠMTV ČR za poskytnutí finanční podpory návaznému projektu formou grantu pod č. ES025/1996 v rámci programu KONTAKT.