Geografie 1984, 89, 128-136

https://doi.org/10.37040/geografie1984089020128

The Study of Local Climatological Conditions of Towns

Rudolf Brázdil, Miroslav Kolář, Pavel Prošek

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive