Geografie 1984, 89, 112-122

https://doi.org/10.37040/geografie1984089020112

Atmospheric Precipitation Variation in Central Europe in Period of 1881-1980

Ferdinand Šamaj, Šimon Valovič, Rudolf Brázdil

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovak Republic

First page:
First page image