Geografie 2006, 111, 343-367

https://doi.org/10.37040/geografie2006111040343

Development of geography at Charles University in the context of Czech geography since the middle of the 19th century

Leoš Jeleček1, Pavel Chromý1, Jiří Martínek2

1Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
2Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive