Geografie 2001, 106, 1-11

https://doi.org/10.37040/geografie2001106010001

Contribution to the theory of polarized development of a territory, with a special attention paid to peripheral regions

Tomáš Havlíček, Pavel Chromý

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The article makes a survey of aspects for evaluation of a periphery in geographic sciences. The definition of the terms "periphery" and "marginality" is discussed. An attention is paid to evaluation aspects and types of polarities defining peripheries. A periphery is understood as a consequence of an asymmetry in organization of a territory, a society, etc. The article takes into account the development of the relation core/centre - periphery and, in their delimitation, differentiates the objective and the subjective viewpoints. Determining factors and actors' behaviour in the framework of the development of peripheries, or their individual types, are observed.

Funding

Příspěvek byl zpracován v rámci grantových projektů: GA UK č. 126/1998/M s názvem "Perspektivy vývoje periferních oblastí ČR" a GA ČR č. 205/99/1142 pod názvem "Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur".