Geografie 2000, 105, 63-76

https://doi.org/10.37040/geografie2000105010063

Historical-geographical aspects of delimitation of the borderland and of its geographical analysis

Pavel Chromý

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Na Slupi 14, 128 00 Praha 2, Czechia

The article deals with alternative possibilities of delimitation of border territories in Czechia from historical-geographical and cultural-geographical points of view and with the indispensable usage of historical analysis of territory in geographical analysis of territory. An attention is paid to suggestions of a possible orientation of regional geographical research and to spatial variability of Czech borderland in time. The conclusion outlines the typology of the borderland from the point of view of its inner differentiation of the functional-spatial dynamism and social-spatial transformations during the last 150 years.

Funding

Příspěvek byl zpracován v rámci grantových projektů: GA ČR č. 205/99/1142 pod názvem "Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur" a GA UK č. 126/1998/M s názvem "Perspektivy vývoje periferních oblastí ČR". Autor děkuje oběma grantovým agenturám za finační podporu.