Geografie 2011, 116, 300-316

https://doi.org/10.37040/geografie2011116030300

Changes in the Accessibility of Elementary Schools in Czechia as a Factor of Disadvantage Impacting Regions and Localities

Silvie Kučerová1, Tomáš Mattern2, Přemysl Štych2, Zdeněk Kučera1

1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia
2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received February 2011
Accepted June 2011

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive