Geografie 2009, 114, 145-155

https://doi.org/10.37040/geografie2009114020145

Landscape in Czech geography and the problem of relevance of Anglo-American human geography approaches

Zdeněk Kučera

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive