Geografie 2007, 112, 388-405

https://doi.org/10.37040/geografie2007112040388

Geomorphological evolution of the Divoká Orlice River valley in the Zemská brána Gate area

Eva Vaníčková

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Geomorphological analysis suggests that the canon shaped valley of the Divoká Orlice River in the southern part of the Orlické hory Mountains is both epigenetic and of antecedent origin. Findings of morphostructural and climate-morphogenetic relief features enable to ascertain the main stages of the geomorphological evolution of the Zemská brána Gate area in the Late Cainozoic. Its varied landforms originated by denudation and erosion, but they have conspicuous features of morphostructural and neotectonic patterns.

Funding

Tato studie vznikla v rámci výzkumného záměru PřF UK v Praze "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace" (MSM 0021620831).