Geografie 2005, 110, 73-81

https://doi.org/10.37040/geografie2005110020073

Structure, typology, present state and perspectives of second housing in Czechia

Dana Fialová, Jiří Vágner

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The paper begins with giving basic information on second housing - individual short-term recreation of population in Czechia - aimed at its structure and distribution. A short characteristic of the history of the research into and of the basic development of structure of the second homes is given. This structure was roughly completed prior to the 1990s. The empirical part deals with field and inquiry research into regional differentiation of this phenomenon in model regions of the whole Czechia and results into a tentative typology of fields of second housing and into more general conclusions on the main trends and perspectives.

Funding

Příspěvek využívá výsledky projektu, podpořeného GAČR č. 403/01/0726 "Regionální diferenciace druhého bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu". Autoři děkují za finanční podporu na jeho publikování, která byla poskytnuta díky Výzkumnému záměru MSM 0021620831 "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace."