Geografie 2005, 110, 73-81

https://doi.org/10.37040/geografie2005110020073

Structure, typology, present state and perspectives of second housing in Czechia

Dana Fialová, Jiří Vágner

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive