Geografie 2001, 106, 209-221

https://doi.org/10.37040/geografie2001106040209

Czech Agriculture after 1990

Ivan Bičík, Vít Jančák

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The paper describes the Czech agriculture in the transformation period after 1990. It analyses the basic changes, which has occurred in Czechia since the end of the totalitarian period. Attention is also paid to the development of the system of subsidies, to the changes in the intensity of agricultural production, to the changes in alimentary consumption and especially to regional impacts of the transformation processes in the Czech agriculture. The SWOT analysis of the Czech agriculture is also discussed.

Funding

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru "Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti" č. MSM 113100007, VZ-23-313007.