Geografie 1999, 104, 141-160

https://doi.org/10.37040/geografie1999104030141

Regional Development Theories: A Vicious Circle?

Jiří Blažek

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The recent upsurge of interest in regional development issues in the Czech Republic is hindered by a lack of understanding of the recent progress in regional development theories. This article provides a comparative analysis of the main theories. Several basic parameters are identified in each theory by means of which the regional development theories are classified into several groups and briefly discussed.

Funding

Autor děkuje za finanční podporu výzkumného záměru "Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti" (CEZ: J13/98:113100007), v rámci kterého byl příspěvek zpracován.