Geografie 1996, 101, 13-21

https://doi.org/10.37040/geografie1996101010013

Land-Use Data: Relevance and Reliability

Vít Štěpánek

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Na Slupi 14, 128 00 Praha 2, Czechia

The article deals with land-use structural data available in the Czech Republic. Character of the data as well as its practical use are outlined and a brief summary of methods is given. Some problems of comparative and historical research of land-use are mentioned. Practical example from the Domažlice district shows real problems of land-use analysis and outlines possible solutions.

Funding

Tento článek je výstupem výzkumného projektu Grantové agentury ČR r.č. 205/95/0611.