Geografie 1996, 101, 13-21

https://doi.org/10.37040/geografie1996101010013

Land-Use Data: Relevance and Reliability

Vít Štěpánek

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Na Slupi 14, 128 00 Praha 2, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive