Geografie 1984, 89, 128-136

https://doi.org/10.37040/geografie1984089020128

The Study of Local Climatological Conditions of Towns

Rudolf Brázdil, Miroslav Kolář, Pavel Prošek

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia

First page:
First page image