Geografie 2021, 126, 393-418

https://doi.org/10.37040/geografie2021126040393

Between the layers of the palimpsest: Historical geographical research of changes in functions of small water reservoirs on the case study of the town of Čáslav (Czechia)

Jindřich FrajerID

Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography, Olomouc, Czechia

Received August 2021
Accepted November 2021

References

1. AYANTUNDE, A. A., COFIE, O., BARRON, J. (2018): Multiple uses of small reservoirs in crop-livestock agro-ecosystems of Volta basin: Implications for livestock management. Agricultural Water Management, 204, 81–90. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.04.010>
2. BAILEY, G. (2007): Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time. Journal of Anthropological Archaeology, 26, 198–223. <https://doi.org/10.1016/j.jaa.2006.08.002>
3. BAKER, A. R. H. (1997): “The dead don’t answer qusetionnaires”: Researching and writing historical geography. Journal of Geography in Higher Education, 21, 2, 231–243. <https://doi.org/10.1080/03098269708725427>
4. BLACK, I. S. (2010): Analysing Historical and Archival Sources. In Clifford, N., French, S., Valentine, G. (eds.): Key Methods in Geography. Sage, London, 466–485.
5. BOOTHBY, J., HULL, A. P. (1997): A census of ponds in Cheshire, North West England. Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems, 7, 75–79. <https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0755(199703)7:1<75::AID-AQC215>3.0.CO;2-7>
6. CÁBLÍK (1972): Rybníky jako prvek vodního hospodářství. Studia Geographica, 25, 127–133.
7. CÁBLÍK (1981): Úloha rybníků v nynější krajině. Sborník referátů 15. sjezdu ČGS, 214–219.
8. CRANG, M. (1996): Envisioning urban histories: Bristol as palimpsest, postcards, and snapshots. Environment and Planning A, 28, 429–452. <https://doi.org/10.1068/a280429>
9. CULEK, A. (1948): Geologická mapa katastru města Čáslavě. Knihtiskárna Václava Čepka v Čáslavi, Čáslav.
10. ČERNOCHOVÁ, K., DAVID, V. (2020): Hráze historických rybníků z pohledu tvaru a stability. VTEI, 2020, 1, 11–17. <https://doi.org/10.46555/VTEI.2020.01.004>
11. DAVID, V., DAVIDOVÁ, T. (2015): Analysis of Available Retention Volume in Extinct Ponds – Case Study for Blanice River Catchment. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 79–87. <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.010>
12. DEMEK, J., MACKOVČIN, P., eds. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. AOPK, Brno.
13. ELLEDER, L., ŠÍROVÁ, J., KREJČÍ, L., DRAGOUN, Z. (2016): Osudy rybničních soustav v povodí dolní Berounky a Blšanky za katastrofální povodně v květnu 1872. In: David, V., Davidová, T. (eds.): Rybníky 2016. Sborník z konference konané 23.–24. 6. v Praze, 27–35.
14. FAIRCHILD, G. W., ROBINSON, CH., BRAINARD, A. S., COUTU, G. W. (2013): Historical changes in the distribution and abundance of constructed ponds in response to changing population density and land use. Landscape Research, 38, 5, 593–606. <https://doi.org/10.1080/01426397.2012.672640>
15. FRAJER, J. (2015): Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic. Východočeský sborník historický, 27, 103–125.
16. FRAJER, J. (2019): Josefský katastr jako zdroj informací o historické krajině. Geografie, 124, 3, 315–340. <https://doi.org/10.37040/geografie2019124030315>
17. FRAJER, J., FIEDOR, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports, 26, 2, 121–134. <https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0010>
18. FRAJER, J., KREMLOVÁ, J., FIEDOR, D., PAVELKOVÁ, R., TRNKA, M. (2021): The importance of historical maps for man-made pond research: From the past extent of ponds to issues of the present landscape. A case study from the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 29, 3, 184–201. <https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0014>
19. FRAJER, J., PAVELKOVÁ, R., LÉTAL, A., KOPP, J. (2020): Relics and transformation of former ponds in the urban environment of the historical region of Bohemia (Czech Republic). Journal of Maps, 17, 4, 151–161. <https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1819900>
20. GREWE, K. (2000): Water technology in medieval Germany. In: Squatriti, P. (ed.) Working with Water in Medieval Europe. Brill. Lediden, 129–161.
21. HABERTS, F., MOLÉNAT, J., CARLUER, N., DOUEZ, O., LEENHARDT, D. (2018): The cumulative impacts of small reservoirs on hydrology: A review. Science of the Total Environment, 643, 850–867. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.188>
22. HIGGINBOTHAM, J. (1997): Piscinae – artificial fishponds in Roman Italy. The University of North Carolina Press, London.
23. HOFFMANN, R. C. (2002): Carps, Cods, Connections: New Fisheries in the Medieval European Economy and Environment. In: Henninger-Voss, M., J. (ed.) Animals in Human Histories. University of Rochester Press, Rochester, 3–56.
24. HOFMANN, F. (2009): Středověké město v Čechách a na Moravě. Lidové noviny, Praha.
25. HOLT, R. (2000): Medieval England’s Water-Related Technologies. In: Squatriti, P. (ed.) Working with Water in Medieval Europe. Brill, Lediden, 51–101.
26. HURT, R. (1960): Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku I. a II. díl. Krajské nakladatelství v Opavě, Opava.
27. CHABUDZIŃSKI, Ł., SZULC, D., BRZEZIŃSKA-WÓJCIKA, T., MICHALCZYKA, Z. (2018): Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment—case study (SE Poland). Landscape Research, 43, 1, 112–113. <https://doi.org/10.1080/01426397.2017.1296939>
28. CHEN, W., HE, B., NOVER, D., LU, H., LIU, J., CHEN, W. (2019): Farm ponds in southern China: Challenges and solutions for conserving a neglected wetland ecosystem. Science of the Total Environment, 659, 1322–1334. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.394>
29. JANKOWSKI, G. (2006): Changes in time and space of pond farming in the area of Rudy Wielkie (Poland). Moravian Geographical Reports, 14, 3, 19–25.
30. JÁSEK, J. a kol. (2000): Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Milpo, Praha.
31. JELEN, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KOMÁREK, M. (2021): Typology of historical cultural landscapes based on their cultural elements. Geografie, 126, 3, 243–261. <https://doi.org/10.37040/geografie2021126030243>
32. KHIRFAN, L. (2010): Traces on the palimpsest: Heritage and the urban forms of Athens and Alexandria. Cities, 27, 315–325. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.03.009>
33. KIKUCHI, W. K. (1976): Prehistoric Hawaiian Fishponds: Indigenous aquaculture influenced the development of social stratification in Hawaii. Science, 193, 4250, 295–299. <https://doi.org/10.1126/science.193.4250.295>
34. KOPP, J., FRAJER, J., PAVELKOVÁ, R. (2015): Driving Forces of the Development of Suburban Landscape – A Case Study of the Sulkov Site West of Pilsen. Quaestiones Geographicae, 34, 3, 51–64. <https://doi.org/10.1515/quageo-2015-0028>
35. KUBIAK-WÓJCICKA, K., Piątkowski K., Juśkiewicz, W., W. (2020): Lake surface changes of the Osa River catchment, (northern Poland), 1900–2010, Journal of Maps, 17, 2, 18–29. <https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1857856>
36. KUBINSKÝ, D., WEIS, K., FUSKA, J., LEHOTSKÝ, M., PETROVIČ, F. (2015): Changes in retention characteristics of 9 historical artificial water reservoirs near Banská Štiavnica, Slovakia. Open Geosciences, 7, 1, 880–887. <https://doi.org/10.1515/geo-2015-0056>
37. LÖFFLER, H. (2001): The origin of lake basins. In: Reynolds, C. S. (ed.): The Lakes Handbook (vol.1). Blackwell, Malden, 8–61.
38. MALINA, J. a kol. (1976): Čáslav – vývoj města a jeho životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno.
39. MAREK, M. (1979): Klidová oblast na Hlubokém potoce. Tilia, 1–6.
40. MIODUSZEWSKI, W. (2012): Small water reservoirs – their function and construction. Journal of water and land development, 17, 45–52. <https://doi.org/10.2478/v10025-012-0032-x>
41. NIEDŹWIECKA-FILIPIAK, I., SERAFIN, L. (2015): Function of water in the landscape of the villages in the past and in present, on example of villages in Lower Silesia. Journal of Ecological Engineering, 6, 1, 92–99. <https://doi.org/10.12911/22998993/592>
42. NOVÁKOVÁ, D. (2013): Čáslav, Proměny města. Městské muzeum Čáslav, Čáslav.
43. PAVELKOVÁ, R., FRAJER, J., NETOPIL, P. a kol. (2014): Historické rybníky České republiky – srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. VÚV T. G. M. v. v. i., Praha.
44. PAVELKOVÁ, R., FRAJER, J., HAVLÍČEK, M., NETOPIL, P., ROZKOŠNÝ, M., DAVID, V., DZURÁKOVÁ, M., ŠARAPATKA, B. (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps, 12 (sup1), 551–559. <https://doi.org/10.1080/17445647.2016.1203830>
45. PODGÓRSKI, Z., SZATTEN, D. (2020): Changes in the Dynamics and Nature of Sedimentation in Mill Ponds as an Indicator of Environmental Changes in a Selected Lake Catchment (Chełminskie Lake District, Poland). Water, 12, 268. <https://doi.org/10.3390/w12010268>
46. REES, S. E. (1997): The historical and cultural importance of ponds and small lakes in Wales, UK. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 7, 2, 33–139. <https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0755(199706)7:2<133::AID-AQC225>3.0.CO;2-E>
47. RIPPON (2004): Historic Landscape Analysis: Deciphering the Countryside. Council for British Archaeology, London.
48. ROBERTS, S. E. (2008): Esteeme a Little of Fish: Fish, Fishponds, and Farming in Eighteenth-Century New England and the Mid-Atlantic. Agricultural History, 82, 2, 143–163. <https://doi.org/10.3098/ah.2008.82.2.143>
49. RYNNE, C. (2000): Waterpower in Medieval Ireland. In: Squatriti, P. (ed.) Working with Water in Medieval Europe. Brill, Leiden, 1–51.
50. SEDLÁČEK, A. (2012): Děje města Čáslavě. Garn, Brno.
51. SKALOŠ, J., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., TRPÁKOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L., KUKLA, P. (2011): Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes – Case study (Czech Republic). Applied Geography, 31, 426–438. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.10.004>
52. SKŘIVÁNEK, M. (2002): Rybníky v okolí Čáslavi. Martin Bartoš (Kuttna), Kutná Hora.
53. ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích. Karolinum, Praha.
54. ŠÁDKOVÁ, E., JANSKÝ, B. (2020): Splash dams in the Krkonoše Mts: from the history to their possible use. Geografie, 125, 3, 291–317. <https://doi.org/10.37040/geografie2020125030291>
55. UPEX, S. G. (2004): The Uses and Functions of Ponds within Early Landscapes in the East Midlands. The Agricultural History Review, 52, 2, 125–140.
56. VAFADARI, K. (2013): Tameike Reservoirs as Agricultural Heritage: From the Case Study of Kunisaki Peninsula in Oita, Japan. Journal of Resources and Ecology, 4, 3, 220–230. <https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.03.005>
57. VELEŠÍK, M. (2018): Změny vybraných ekosystémových služeb rybníků na Svitavsku. In: David, V., Davidová, T.: Rybníky 2018, ČVUT, Praha, 85–95.
58. Vodní mlýny (2021): Vodní knihy a jejich vložky, https://www.vodnimlyny.cz/no/vodni-knihya-jejich-vlozky/ (10. 11. 2021).
59. VOTRUBA, L., BROŽA, V. (1989): Water management in reservoirs. Elsevier. Amsterdam.
60. VRÁNA, K., BERAN, J. (2000): Rybníky a účelové nádrže. ČVUT, Praha.
61. WILLIAMS, D. (1987): The ecology of temporary waters. Croom Helm, Sydney.
62. WOOD, P. J., BARKER, S. (2000): Old industrial mill ponds: a neglected ecological resource. Applied geography, 20, 65–81. <https://doi.org/10.1016/S0143-6228(99)00015-6>
63. ZEMAN, V. (1935): Vodovod města Čáslavě. Otto a Růžička, Pardubice.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive