Geografie 2021, 126, 195-220

https://doi.org/10.37040/geografie2021126020195

The development of spatial differentiation of unemployment in Czechia through evolutionary and institutional approaches: the example of the Karvinsko and Jablunkovsko regions

Filip Vrbík, Pavlína NetrdováID

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received January 2021
Accepted May 2021

References

1. AMIN, A., THRIFT, N. (1995): Globalisation, institutional “thickness” and the local economy. In: Haley, P., Cameron, S., Davoudi, S., Graham, S., Madani-Pour, A. (ed.): Managing cities: the new urban context. John Wiley, Chichester, 91–108.
2. ANSELIN, L. (1988): Spatial econometrics: methods and models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
3. ANSELIN, L. (1995): Local indicators of spatial association – LISA. Geographical Analysis, 27, 2, 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
4. ARTHUR, W. B. (1989): Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The Economic Journal, 99, 394, 116–131. <https://doi.org/10.2307/2234208>
5. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis, 43, 5, 945–965.
6. BLAŽEK, J., KVĚTOŇ, V. (2018): Path-development trajectories and barriers perceived by stakeholders in two Central European less developed regions: narrow or broad choice? European Planning Studies, 26, 10, 2058–2077. <https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1533529>
7. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, 114, 4, 245–262. <https://doi.org/10.37040/geografie2009114040245>
8. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2012a): Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání? Geografie, 117, 3, 266–288. <https://doi.org/10.37040/geografie2012117030266>
9. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2012b): Regional unemployment impacts of the global financial crisis in the new member states of the EU in Central and Eastern Europe. European Urban and Regional Studies, 19, 1, 42–61. <https://doi.org/10.1177/0969776411428650>
10. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2020): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Karolinum, Praha.
11. BOSCHMA, R. (2015): Towards an Evolutionary Perspective on Regional Resilience. Regional Studies, 49, 5, 733–751 <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.959481>
12. BOSCHMA, R. A., LAMBOOY, J. G. (1999): Evolutionary economics and economic geography. Journal of Evolutionary Economics, 9, 4, 411–429. <https://doi.org/10.1007/s001910050089>
13. CAPPELLI, R., MONTOBBIO, F., MORRISON, A. (2021): Unemployment resistance across EU regions: the role of technological and human capital. Journal of Evolutionary Economics, 31, 147–178. <https://doi.org/10.1007/s00191-020-00693-5>
14. CHRISTOPHERSON, S., MICHIE, J., TYLER, P. (2010): Regional resilience: Theoretical and empirical perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, 3–10. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsq004>
15. DISMAN, M. (2011): Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Karolinum, Praha.
16. ELHORST, J. P. (2003): The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations. Journal of Economic Surveys, 17, 5, 709–748. <https://doi.org/10.1046/j.1467-6419.2003.00211.x>
17. FUKUYAMA, F. (2000): Social capital and the civil society. IMF Working Paper Number 74. International Monetary Fund, Washington D.C.
18. FAGGIAN, A., GEMMITI, R., JAQUET, T., SANTINI, I. (2018): Regional economic resilience: the experience of the Italian local labor systems. The Annals of Regional Science, 60, 393–410. <https://doi.org/10.1007/s00168-017-0822-9>
19. GAWRECKI, D., BAKALA, J., BORÁK, M., BOŽENEK, K., FUKALA, R., GAWRECKI, M., JANÁK, D., JIRÁSEK, Z., KORBELÁŘOVÁ, I., ŠOPÁK, P., VOJTAL, P., ŽÁČEK, R. (2003): Dějiny Českého Slezska 1740–2000. Slezská Univerzita v Opavě, Opava.
20. GERTLER, M. S. (2004): Manufacturing culture: the institutional geography of industrial practice. Oxford University Press, New York.
21. GLAESER, E. L. (2005): Reinventing Boston 1630–2003. Journal of Economic Geography, 5, 2, 119–154. <https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh058>
22. GRABHER, G. (1993): The weakness of strong ties: the ‘lock-in’ of regional development in the Ruhr area. In: Grabher, G. (ed.): The embedded firm: on the socio-economics of industrial networks. Routledge, London, 255–277.
23. GREEN, A. E. (1997): Exclusion, unemployment and non-employment. Regional Studies, 31, 5, 505–520. <https://doi.org/10.1080/00343409750132298>
24. HAMPL, M., MÜLLER, J. (2011): Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva. Geografie, 116, 3, 211–230. <https://doi.org/10.37040/geografie2011116030211>
25. HASSINK, R. (2007): The strength of teak lock-ins: the renewal of the Westmünsterland textile industry. Environment and Planning, 39, 5, 1147–1165. <https://doi.org/10.1068/a3848>
26. HASSINK, R. A., KLAERDING, C., MARQUES, P. (2014): Advancing evolutionary economic geography by engaged pluralism. Regional Studies, 48, 7, 1295–1307. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.889815>
27. HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Portál, Praha.
28. HRUŠKA, V. (2014): Ekonomická resilience venkovských lokalit Moravskoslezského kraje v transformačním období. In: Raška, P. a kol.: Adaptabilita a resilience: studie k integrujícím přístupům v geografickém výzkumu. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 79–102.
29. HUBL, R. (2020): Vnitřní migrace obyvatelstva ve východní části České republiky: regionálně- -geografická analýza. Dizertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno.
30. JABLUNKOV (2015): Strategie rozvoje města Jablunkova na roky 2015–2023. RPIC-ViP, Ostrava.
31. KIESELBACH, T. (2003): Long-term unemployment among young people: the risk of social exclusion. American Journal of Community Psychology, 32, 1, 69–76. <https://doi.org/10.1023/A:1025694823396>
32. KOUTSKÝ, J., HLAVÁČEK, P., SLACH, O., ŽENKA, J. (2014): Post-socialist transition of traditionally industrialized areas in the Czech Republic. 5th Central European Conference in Regional Science, Košice, 432–441.
33. LAZERSON, M., LORENZONI, G. (1999): The firms that fees industrial districts: a return to the Italian source. Industrial and Corporate Change, 8, 2, 235–266. <https://doi.org/10.1093/icc/8.2.235>
34. MACKINNON, D., CUMBERS, A., PIKE, A., BIRCH, K., MCMASTER, R. (2009): Evolution in economic geography: institutions, political economy, and adaptation. Economic Geography, 85, 2, 129–150. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01017.x>
35. MARTIN, R. (1997): Regional Unemployment Disparities and their Dynamics. Regional Studies, 31, 3, 237–252. <https://doi.org/10.1080/00343409750134665>
36. MARTIN, R. (2010): The Roepke lecture in economic geography – rethinking regional path dependence: beyond lock-in to evolution. Economic Geography, 86, 1, 1–27. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01056.x>
37. MARTIN, R., SUNLEY, P. (2006): Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography, 6, 4, 395–437. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbl012>
38. MARTIN, R., SUNLEY, P. (2015): On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, 15, 1, 1–42. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015>
39. NETRDOVÁ, P., BLAŽEK, J. (2019): Soaring unemployment in Czechia during the global economic crisis. Journal of Maps, 15, 1, 69–76. <https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1608597>
40. NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2015): Spatial patterns of unemployment in Central Europe: emerging development axes beyond the Blue Banana. Journal of Maps, 12, 4, 701–706. <https://doi.org/10.1080/17445647.2015.1063467>
41. NICHOLS, A., MITCHELL, J., LINDNER, S. (2013): Consequences of long-term unemployment. The Urban Institute, Washington D.C.
42. NORTH, D. C. (1990): Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, Cambridge.
43. NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis, 47, 4, 717–744.
44. PILCHOVÁ, J. (2014): Hodnocení sociálních a ekonomických proměn Karvinska po roce 1989 z pohledu mladé generace. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc.
45. PREMUSOVÁ, J., SIROVÁTKA, T. (1996): K formování dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice: zhodnocení výsledků srovnávací studie ze tří lokalit. Sociologický časopis, 32, 1, 39–50.
46. RODRIGUEZ-POSE, A. (2013): Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47, 7, 1034–1047. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978>
47. SETTERFIELD, M. (1993): A model of institutional hysteresis. Journal of Economic Issues, 27, 3, 755–774. <https://doi.org/10.1080/00213624.1993.11505453>
48. SIMMIE, J., MARTIN, R. (2010): The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, 27–43. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsp029>
49. SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis, 44, 4, 767–787.
50. STUETZER, M., OBSCHONKA, M., AUDRETSCH, M. B., WYRWICH, M., RENTFROW, P. J., COOMBES, M., SHAW-TAYLOR, L., SATCHELL, M. (2016): Industry structure, entrepreneurship, and culture: An empirical analysis using historical coalfields. European Economic Review, 86, 3, 52–72. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.08.012>
51. SZPYRC, A. (2011): Jablunkov 1939–1989. PROPRINT, Český Těšín.
52. VRBÍK, F. (2019): Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních přístupů v geografii. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
53. ZUKAUSKAITE, E., TRIPPL, M., PLECHERO, M. (2017): Institutional thickness revisited. Economic Geography, 93, 4, 325–345. <https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1331703>
54. ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: A Central European perspective. GeoScape, 11, 1, 25–40. <https://doi.org/10.1515/geosc-2017-0003>
55. ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. (2019): Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. European Planning Studies, 27, 11, 2288–2311. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1638346>
56. ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, 122, 3, 281–309. <https://doi.org/10.37040/geografie2017122030281>
57. ARCDATA (2016): ArcČR 500 – digitální geografická databáze, ARCDATA PRAHA, https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500 (10. 8. 2017).
58. CZECHINVEST (2018): Seznam investičních pobídek udělených k 30. 9. 2018, CzechInvest, https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky (4. 12. 2018).
59. ČAV (1966): Atlas Československé socialistické republiky, Československá akademie věd a Ústřední správa geodézie a kartografie.
60. ČSÚ (2001): Sčítání lidu, domů a bytů k 3. 7. 2001, Český statistický úřad.
61. ČSÚ (2011): Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011, Český statistický úřad.
62. ČSÚ (2015): Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011, Český statistický úřad.
63. ČSÚ (2018): Veřejná databáze ČSÚ, Český statistický úřad, https://vdb.czso.cz/vdbvo2 (29. 11. 2018).
64. MAPA EXEKUCÍ (2018): Mapa exekucí, Otevřená společnost o. p. s., http://mapaexekuci.cz (1. 12. 2018).
65. MPSV (2018): Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzemi/ (29. 11. 2018).
66. NOVÉ POLE (2021): Průmyslová zóna Nové Pole, https://www.zony.cz/ (cit. 29. 4. 2021).
67. OKD (2002–2017): Výroční zprávy 1999–2016. OKD, a. s., https://www.okd.cz/cs/o-nas/vyrocnizpravy (cit. 29. 11. 2018).
68. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (2002–2017): Výroční zprávy 2001–2016, Třinecké železárny, a. s., https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=716654 (29. 11. 2018).
69. ÚP KARVINÁ (2018): Data poskytnutá kontaktním pracoviště Úřadu práce v Karviné.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive