Geografie 2020, 125, 501-526

https://doi.org/10.37040/geografie2020125040501

The perspectives of geography, and geography teaching, in secondary pre-service teachers in Czechia

Hana SvobodováID, Michaela SpurnáID, Petr KnechtID

Masaryk University, Faculty of Education, Department of Geography, Brno, Czechia

Received March 2020
Accepted May 2020

References

1. ALEXANDRE, F. (2009): Epistemological awareness and geographical education in Portugal: the practice of newly qualified teachers. International Research in Geographical and Environmental Education, 18, 4, 253–259. <https://doi.org/10.1080/10382040903251067>
2. ALKIS, S. (2009): Turkish geography trainee teachers’ perceptions of geography. International Research in Geographical and Environmental Education, 18, 2, 120–133. <https://doi.org/10.1080/10382040902861213>
3. BARRATT HACKING, E. (1996): Novice teachers and their geographical persuasions. International Research in Geographical and Environmental Education, 5, 1, 77–86.
4. BEDNARZ, S., HEFFRON, S., HUYNH, N., eds. (2013): A road map for 21st century geography education: Geography education research (A report from the Geography Education Research Committee of the Road Map for the 21st century Geography Education Project). Association of American Geographers, Washington, DC.
5. BÉNEKER, T., PALINGS, H., KRAUSE, U. (2015): Teachers envisioning future geography education at their schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 24, 4, 355–370. <https://doi.org/10.1080/10382046.2015.1086102>
6. BOURKE, T., LIDSTONE, J. (2015): Mapping geographical knowledge and skills needed for pre-service teachers in teacher education. SAGE Open, 5, 1–13. <https://doi.org/10.1177/2158244015577668>
7. BROOKS, C. (2010): Why geography teachers’ subject expertise matters. Geography, 95, 3, 143–148. <https://doi.org/10.1080/00167487.2010.12094297>
8. BROOKS, C. (2016): Teacher subject identity in professional practice: Teaching with a professional compass. Routledge, London.
9. BUTTIMER, A. (2003): Geography and the human spirit. Georgetown University Press, Baltimore/London.
10. CATLING, S. (2004): An understanding of geography: The perspectives of English primary trainee teachers. GeoJournal, 60, 2, 149–158. <https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000033575.54510.c6>
11. CATLING, S. (2014): Pre-service primary teachers’ knowledge and understanding of geography and its teaching: A review. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 4, 3, 235–260.
12. CLAUSEN, S.W. (2017): Exploring the pedagogical content knowledge of Danish geography teachers: Teaching weather formation and climate change. International Research in Geographical and Environmental Education, 27, 3, 267–280. <https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1349376>
13. COTTON, D., WINTER, J., BAILEY, I. (2013): Researching the hidden curriculum: intentional and unintended messages. Journal of Geography in Higher Education, 37, 2, 192–203. <https://doi.org/10.1080/03098265.2012.733684>
14. ČECH, F. (1978): Didaktika zeměpisu na pedagogických fakultách ČSSR. Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zeměpis 2. Aktuální problémy geografie, 111–142.
15. ČŠI (2019): Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2018/2019. Česká školní inspekce, Praha.
16. DE BLIJ, H. (2012): Why geography matters: More than ever. Oxford University Press, Oxford.
17. DOUBRAVA, L. (2018): Zeměpis žáky nebaví! Předmět, který paradoxně doplácí na svoji hraniční pozici. Učitelské noviny, 121, 10, 4–7.
18. FÖGELE, J., LUBER, L., MEHREN, R. (2020): Types of student teachers between theory and practice in the subject of geography: reconstructing orientations using the example of a seminar on experiments. Journal of Geography in Higher Education, 44, 2, 310–333. <https://doi.org/10.1080/03098265.2019.1698524>
19. HERBER, V. (1996): Studijní plány učitelství geografie. In: Wahla, A. (ed.): Profesní příprava učitelů „nové generace“ na VŠ ČR. Závěrečná zpráva. Ostrava, 51–53.
20. HOFMANN, E., SVOBODOVÁ, H. (2017): Case studies in geography education as a powerful way of teaching geography. In: Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (eds.): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer International Publishing AG, Schwitzerland, 115–128.
21. HUCKLE, J. (2019): Powerful geographical knowledge is critical knowledge underpinned by critical realism. International Research in Geographical and Environmental Education, 28, 1, 70–84. <https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1366203>
22. HYNEK, A. (1997): Profesní průprava geografů-pedagogů: SWOT analýza. Geografie, 102, 3, 181–187.
23. HYNEK, A. (2002): Univerzitní vzdělávání geografů-pedagogů: Návrh kompetencí aneb učitelská způsobilost geografů-pedagogů, https://is.muni.cz/el/1431/jaro2006/Z0012/zaklady_geografickeho_vzdelavani.pdf (20. 2. 2020).
24. JAN BENT, G., BAKX, A., DEN BROK, P. (2014): Pupils’ perceptions of geography in Dutch primary schools: Goals, outcomes, classrooms environment, and teacher knowledge and performance. Journal of Geography, 113, 1, 20–34. <https://doi.org/10.1080/00221341.2013.810299>
25. KNECHT, P., SPURNÁ, M., SVOBODOVÁ, H. (2020): Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education, 44, 3, 458–473. <https://doi.org/10.1080/03098265.2020.1712687>
26. KORŠŇÁKOVÁ, P. (2005): Prírodovedná gramotnosť slovenských žiakov a študentov. In: Matejovičová, B.; Sandanusová, A. (eds.): Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. FPV UKF, Nitra, 34–39.
27. KUBIATKO, M., JANKO, T., MRÁZKOVÁ, K. (2012): Czech student attitudes towards geography. Journal of Geography, 111, 2, 67–75. <https://doi.org/10.1080/00221341.2011.594904>
28. KÜHNLOVÁ, H. (1991): Didaktik der Geographie und die Geographieausbildung in der Tschechoslowakei. AUC–Geographica, 1, 53–68.
29. KULDOVÁ, S. (2008): Image geografie v edukačních dokumentech: příspěvek k diskusi nad textem revize Mezinárodní charty geografického vzdělávání. Geografie, 113, 1, 61–73. <https://doi.org/10.37040/geografie2008113010061>
30. LEE, D. M. (2018a): A typological analysis of South Korean primary teachers’ awareness of primary geography education. Journal of Geography, 117, 2, 75–87. <https://doi.org/10.1080/00221341.2017.1313302>
31. LEE, D. M. (2018b): Toward a typology of changes in primary teachers’ awareness of geography based on receiving graduate education. Journal of Geography, 117, 5, 216–228. <https://doi.org/10.1080/00221341.2018.1463387>
32. LYNCH, K. (1989): The hidden curriculum: Reproduction in education, a reappraisal. The Falmer Press, London.
33. MACHYČEK, J. (1978a): Didaktika geografie – teoretická základna školské geografie a její úkoly při modernizaci zeměpisného učiva na našich školách. Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Geographica – Geologica XVII, 41–53.
34. MACHYČEK, J. (1978b): Podíl didaktiky geografie na přípravě kandidátů učitelství zeměpisu. Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Geographica – Geologica XVII, 55–67.
35. MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M., MATĚJČEK, T., HOFMANN, E., SVATOŇOVÁ, H., KNECHT, P. (2017): Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. Univerzita Karlova, Praha.
36. MARTIN, F. (2000): Postgraduate primary education students’ images of geography and the relationship between these and students’ teaching. International Research in Geographical and Environmental Education, 9, 3, 223–244. <https://doi.org/10.1080/10382040008667654>
37. MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. (2015): Geografické myslenie. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov.
38. MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, M. (2017): Neoliberalization of the higher education in Slovakia: a geographical perspective. Geografický Časopis, 69, 4, 313–337.
39. MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. (2012): Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie. Geografie, 117, 1, 33–51. <https://doi.org/10.37040/geografie2012117010033>
40. MAUDE, A. (2018): Geography and powerful knowledge: A contribution to the debate. International Research in Geographical and Environmental Education, 27, 2, 179–190. <https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1320899>
41. MAUDE, A. (2020): The role of geography’s concepts and powerful knowledge in a future 3 curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education, 29, 3, 232–243. <https://doi.org/10.1080/10382046.2020.1749771>
42. MENTLÍK, P., SLAVÍK, J., COUFALOVÁ, J. (2018): Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty – konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd. Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 2018, 1, 9–18.
43. MIENER, K. P. (2017): Ergebnisse einer empirischen Studie zum Image des Unterrichtsfachs Geographie aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I (in Nordrhein-Westfalen). Zeitschrift für Geographiedidaktik/Journal of Geography Education, 17, 3, 33–62.
44. MORLEY, E. (2012): English primary trainee teachers’ perceptions of geography. International Research in Geographical and Environmental Education, 21, 2, 123–137. <https://doi.org/10.1080/10382046.2012.672678>
45. MURPHY, A. B. (2018): Geography: Why it matters. Polity Press, Cambridge.
46. PABIAN, P. (2012): Jak se učí na vysokých školách: výzkumný směr přístupů k učení. Aula, 20, 1, 48–77.
47. PAPÁČEK, M. (2010): Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1, 1, 33–49.
48. PATTISON, W. D. (1964): The four traditions of geography. Journal of Geography, 63, 5, 211–216. <https://doi.org/10.1080/00221346408985265>
49. PRESTON, L. (2014): Australian primary pre-service teachers’ perspectives of geography. International Research in Geographical and Environmental Education, 23, 4, 331–349. <https://doi.org/10.1080/10382046.2014.946325>
50. PRESTON, L. (2015): Australian primary in-service teachers’ conceptions of geography. International Research in Geographical and Environmental Education, 24, 2, 167–180. <https://doi.org/10.1080/10382046.2014.993173>
51. PUTTICK, S. (2016): An analysis of individual and departmental geographical stories, and their role in sustaining teachers. International Research in Geographical and Environmental Education, 25, 2, 134–150. <https://doi.org/10.1080/10382046.2016.1149341>
52. PUTTICK, S., PARAMORE, J., GEE, N. (2018): A critical account of what “geography” means to primary trainee teachers in England. International Research in Geographical and Environmental Education, 27, 2, 165–178. <https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1321304>
53. REINFRIED, S. (2004): Do curriculum reforms affect classroom teaching in geography? The case study of Switzerland. International Research in Geographical and Environmental Education, 13, 3, 239–250. <https://doi.org/10.1080/10382040408668518>
54. ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): The transformation of geography education in Czechia. Geografie, 114, 4, 316–331. <https://doi.org/10.37040/geografie2009114040316>
55. ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2015): Didaktika geografie: proměny identity oboru. In Stuchlíková, I. et al. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Masarykova univerzita, Brno, 259–288.
56. SENYURT, S. (2014): Turkish primary students’ perceptions of geography. Journal of Geography, 113, 4, 160–170. <https://doi.org/10.1080/00221341.2013.873477>
57. SCHREIBER, J., SIEGE, H. (2016): Curriculum Framework. Education for Sustainable Development. Cornelsen, Berlin/Bonn.
58. SLABÁ, E., HYNEK, A., SKOUPÝ, M. (2014): Možnost aplikovatelnosti konceptu trvalé udržitelnosti při výuce geografie na vysoké škole. Informace ČGS, 33, 2, 1–12.
59. SOJA, E. W. (1989): Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory. Verso, London.
60. SVOBODOVÁ, H., DURNA, R., MÍSAŘOVÁ, D., HOFMANN, E. (2019): Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její realizace na modelových základních školách. Orbis Scholae, 13, 2, 95–116. <https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25>
61. ŠIMA, K., PABIAN, P. (2013): Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha.
62. VAN DER SCHEE, J. (2014): Looking for an international strategy for geography education. Journal of Research and Didactics in Geography (J-READING), 1, 9–13.
63. VÁVRA, J. (2014): Cramming facts and thinking concepts: Instance of preparation of student geography teachers in Liberec. Review of International Geographical Education Online, 4, 3, 261–280.
64. VIRRANMÄKI, E., VALTA-HULKKONEN, K., RUSANEN, J. (2019): Powerful knowledge and the significance of teaching geography for in-service upper secondary teachers – a case study from Northern Finland. International Research in Geographical and Environmental Education, 28, 2, 103–117. <https://doi.org/10.1080/10382046.2018.1561637>
65. WALFORD, R. (1996): What is geography? An analysis of definitions provided by prospective teachers of the subject. International Research in Geographical and Environmental Education, 5, 1, 69–76. <https://doi.org/10.1080/10382046.1996.9964991>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive