Geografie 2016, 121, 437-462

https://doi.org/10.37040/geografie2016121030437

Geography of brewery: development of spatial distribution of Czech beer market after 1989

Jiří Hasman, David Hána, Kryštof Materna

Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received March 2015
Accepted January 2016

References

1. ALEXANDER, A. (1997): Strategy and strategists: evidence from an early retail revolution in Britain. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 7, 1, 61–78. <https://doi.org/10.1080/095939697343139>
2. AMIN, A., THRIFT, N. (2000): What kind of economic theory for what kind of economic geography? Antipode, 32, 1, 4–9. <https://doi.org/10.1111/1467-8330.00117>
3. BEERBOREC.CZ (2013): Databáze beerborec.cz. http://beerborec.cz/ (20. 2. 2013).
4. BENNISON, D., CLARKE, I., PAL, J. (1995): Locational decision making in retailing: an exploratory Framework for analysis. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 5, 1, 1–20. <https://doi.org/10.1080/09593969500000001>
5. BENSON-ARMER, R., LEIBOWITZ, J., RAMACHANDRAN, D. (1999): Global Beer: What’s on Tap? The McKinsey Quarterly, 1, 1, 111–121.
6. BLAŽEK, J. (2012): Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě? Geografie, 117, 2, 209–233.
7. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, implikace. Karolinum, Praha.
8. BOSCHMA, R. A., LAMBOOY, J. G. (1999): Evolutionary economics and economic geography. Journal of Evolutionary Economics, 9, 4, 411–429. <https://doi.org/10.1007/s001910050089>
9. COCKS, J., GOW, H. R. (2003): Supplier Relationship Development in the Food Industry of Transition Economies: The Case of Interbrew. Journal of Food Distribution Research, 34, 1, 63–68.
10. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (2014): Statistická ročenka České republiky 2014. Český statistický úřad, Klatovy.
11. DICKEN, P. (2007): Global Shift: mapping the changing contours of the world economy. 5th edition. The Guilford Press, New York – London.
12. FLORES, J. E., BOADA, P., MOSCOSO, P. (2014): An Empirical Analysis of Sell-through in a Fashion Setting. International Journal of Supply Chain Management, 3, 4, 13–22.
13. GEREFFI, G. (2005): The Global Economy: Organization, Governance, and Development. In: Smelser, N. J., Swedborg, R. (eds.): The Handbook of Economic Sociology, Second Edition. Princeton University Press, Princeton, 160–182.
14. GUY, C. (2006): Planning for Retail Development: A Critical View of the British Experience. Routledge, London.
15. HÄGERSTRAND, T. (1967): Innovation Diffusion as a Spatial Process. University of Chicago Press, Chicago.
16. HENDERSON, J., DICKEN, P., HESS, M., COE, N., YEUNG, H. W.-C. (2002): Global production networks and the analysis of economic development. Review of International Political Economy, 9, 3, 436–464. <https://doi.org/10.1080/09692290210150842>
17. HERACLEOUS, L. (2001): When Local Beat Global: The Chinese Beer Industry. Business Strategy Rewiew, 12, 3, 37–45. <https://doi.org/10.1111/1467-8616.00182>
18. Interní data Českého svazu pivovarů a sladoven 1990–2008.
19. KARRENBROCK, J. D. (1990): The Internationalization of the Beer Brewing Industry. Report of the Federal Reserve Bank of St. Louis, November/December, 3–19.
20. KAŠKOVÁ, M., CHROMÝ, P. (2014): Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia. AUC Geographica, 49, 2, 87–98. <https://doi.org/10.14712/23361980.2014.18>
21. KOFROŇ, J. (2012): Kvalitativní metody jako nástroj nomotetického poznání, aneb má se česká geografie co učit? Geografie, 117, 3, 308–328.
22. KRATOCHVÍLE, A. (2005): Pivovarství českých zemí v proměnách 20. století. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha.
23. LEWIS, C., VICKERSTAFF, A. (2001): Beer Branding in British and Czech Companies: A Comparative Study. Marketing Intelligence & Planning, 19, 5, 341–350. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005651>
24. LIKOVSKÝ, Z. (2008): Pivovary českých zemí 1948–1989. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Praha.
25. MARTIN, R., SUNLEY, P. (2006): Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography, 6, 395–437. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbl012>
26. MATERNA, K. (2011): Globalizační procesy v českém pivovarnickém průmyslu a jejich projevy v okrese Kutná Hora. Diplomová práce. Praha, PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
27. MATERNA, K., HASMAN, J. (2014): Český pivní atlas. Zdeněk Susa, Středokluky.
28. MATERNA, K., HASMAN, J., HÁNA, D. (2015): Obraz regionální identity v pivovarnictví severozápadních Čech. In: Chromý, P. a kol. (eds.): Identity severozápadních Čech. Praha, Česká geografická společnost, nestr. (rukopis).
29. MINAŘÍK, M. (2012): Akcionářský pivovar na Smíchově 1918–48. Diplomová práce. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha.
30. PIVÍDKY.CZ (2015): Pivní mapa a seznam pivovarů ČR. http://www.pividky.cz/ (17. 3. 2015).
31. PLIEŠTIK, M. (2013): Srovnání trhu s pivem v České a Slovenské republice. Bakalářská práce. Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno.
32. PULEC, J. (2014): Geografická analýza pivovarnického průmyslu v Česku. Diplomová práce. Praha, PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
33. PYŠNÝ, T., ŽUFAN, P. (2006): Globalization Influences in Czech Brewing. Agrární perspektivy XV. – Zahraniční obchod a globalizační procesy. Praha, ČZU v Praze, PEF, 571–575.
34. RENTING, H., MARSDEN, T. K., BANKS, J. (2003): Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A, 35, 3, 393–411. <https://doi.org/10.1068/a3510>
35. ROZINKOVÁ, K. (2012): České pivovarnictví a jeho kartelizace 1869–1918. Rigorózní práce. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha.
36. SEMIAN, M. (2012): Název jako symbol regionu. Historická geografie, 38, 2, 335–352.
37. SHIELDS, M., KURES, M. (2007): Black out of the blue light: An analysis of Kmart store closing decisions. Journal of Retailing and Consumer Services, 14, 4, 259–268. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2006.07.007>
38. SOBOTA, T. (2015): Proměny geografie průmyslu v důsledku průmyslové revoluce: příklad pivovarnictví v Praze, 1869–1939. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.
39. SPILKOVÁ, J. (2012): Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Karolinum, Praha.
40. SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, 4, 767–787.
41. ULRICH, M. (2006): Pivovarnictví v Česku s důrazem na transformační období. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
42. VONIČKA, M. (2013): Změny v rozmístění pivovarů v Česku. Bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
43. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ(2014): Pivovarský kalendář 2015. Praha.
44. WILLIAMS, S. (2009): Tourism geography: a new synthesis. Routledge, London, New York.
45. ŽENKA, J., KOFROŇ, J. (2012): Metodologie výzkumu v sociální geografii – případové studie. Ostravská univerzita, Ostrava.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive