Geografie 2014, 119, 259-277

https://doi.org/10.37040/geografie2014119030259

Regional Awareness and Regional Identity in Czechia: Case Study of the Bohemian Paradise

Pavel Chromý, Michal Semian, Zdeněk Kučera

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received October 2013
Accepted May 2014

References

1. ALLEN, J., MASSEY, D., COCHRANE, A. (1998): Rethinking the region. Routledge, London, 159 s.
2. ANTROP, M. (1998): Landscape change: Plan or chaos? Landscape and Urban Planning, 41, s. 155–161. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(98)00068-1>
3. ANTROP, M. (2004): Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, s. 9–26. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(03)00026-4>
4. BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Edice Geographica, sv. 3. Česká geografická společnost, Praha, 251 s.
5. BIČÍK, I., JELEČEK, L. (2009): Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990–2007. Geografie, 114, č. 4, s. 263–281.
6. BIČÍK, I., JELEČEK, L., ŠTĚPÁNEK, V. (2001): Land use changes and their social driving forces in Czechia in the 19th and 20th centuries. Land Use Policy, 18, č. 1, s. 65–73. <https://doi.org/10.1016/S0264-8377(00)00047-8>
7. BLAŽEK, J. (2012): Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě? Geografie, 117, č. 2, s. 209–233.
8. BUCHER, S. (2012): Samosprávne kraje na Slovensku – formovanie identity a inštitucionalizácia v kontexte integrácie do Európy regionov. Dizertačná práca. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, 225 s.
9. CLAVAL, P. (1987): The region as a geographical, economic and cultural concept. International Social Science Journal, 112, s. 159–172.
10. CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.
11. CLAVAL, P. (2007): Regional Geography: Past and present (a review of ideas, approaches and goals). Geographica Polonica, 80, č. 1, s. 25–42.
12. FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. AUC Geographica, 45, č. 1, s. 49–60.
13. GIDDENS, A. (1991): Modernity and self-identity: Self and society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity Press, 256 s.
14. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 889–910.
15. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory-mechanizmy-procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.
16. HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and cultural geography in the Czech Republic: Under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social & Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475–493. <https://doi.org/10.1080/14649360701489029>
17. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, s. 299–316.
18. HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Aspi a. s. – Wolters Kluwer, Praha, 348 s.
19. HLAVAČKA, M., MARÈS, A., POKORNÁ, M. a kol. (2011): Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Nakladatelství Historický ústav, Praha, 685 s.
20. CHODĚJOVSKÁ, E. (2012): Cesty, vyhlídky a rokle jmény označiti: počátky turistiky v Prachovských skalách. Dějiny a současnost, 34, č. 3, s. 36–39.
21. CHROMÝ, P. (2003a): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 163–178.
22. CHROMÝ, P. (2003b): Memory of landscape and regional identity: Potential for regional development of peripheral regions. In: Jeleček, L., Chromý, P., Janů, H., Miškovský, J., Uhlířová, L. (eds.): Dealing with Diversity. 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Prague 2003, Proceedings. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, s. 246–256.
23. CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, č. 1, s. 23–45.
24. CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. AUC Geographica, 38, č. 1, s. 105–117.
25. CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders – the case of Czechia. Regions and Regionalism, 9, č. 2, s. 9–19.
26. CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, č. 2, s. 223–246.
27. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia. Geografie, 113, č. 3, s. 269–284.
28. JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 207–222.
29. KEATING, M. ed. (2004): Regions and Regionalism in Europe. Edwar Elgar Publ., Cheltenham, 692 s.
30. KNEAFSEY, M. (2000): Tourism, place identities and social relations in the European rural periphery. European Urban a Regional Studies, 7, č. 1, s. 35–50. <https://doi.org/10.1177/096977640000700103>
31. KNIGHT, D. B. (1982): Identity and territory: Geographical perspectives on nationalism and regionalism. Annals of the Association of American Geographers, 72, č. 4, s. 514–531. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1982.tb01842.x>
32. KUČERA, Z. (2010): Principy a problémy geografického studia krajiny. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 202 s.
33. KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Paniagua, A., Bryant, R., Kizos, T. (eds): The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation, CEDDAR, Zaragoza, s. 191–213.
34. KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2009): Heritage in changing landscape – selected examples from Czechia. Region and Regionalism, 9, č. 1, s. 215–227.
35. KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2012): Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia’s resettled borderland. Historická geografie, 38, č. 1, s. 165–184.
36. KUČERA, Z., KUČEROVÁ-KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2008): Landscape heritage between areal preservation and areal development – the case of Czechia. Geographia Polonica, 81, č. 2, s. 5–23.
37. KUČEROVÁ, S. (2011): Education towards obtaining various forms of capital. AUC Geographica, 46, č. 1, s. 23–33. <https://doi.org/10.14712/23361980.2015.39>
38. LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 552 s.
39. MACLEOD, G. (1998): In what sense of region? Place hybridity, symbolic shape, and institutional formation in (post-) modern Scotland. Political Geography, 17, č. 7, s. 833–863. <https://doi.org/10.1016/S0962-6298(98)00041-9>
40. MASLOW, A. (1989): The theory of human motivation. In: Matteson, M. T., Ivancevitch, J. M. (eds.): Management and Organisational Behaviour Classics. BPI, Irvin, s. 369–391.
41. MURPHY, A. (1991): Regions as social constructs: The gap between theory and practice. Progress in Human Geography, 14, s. 22–35.
42. MUSIL, J. (1988): Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. Územní plánování a urbanismus, XV, č. 2, s. 67–72.
43. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 2, s. 321–348.
44. NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 717–744.
45. PAASI, A. (1986): The institutionalization of regions: A theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164, č. 1, s. 105–146. <https://doi.org/10.11143/9052>
46. PAASI, A. (1991): Deconstructing regions: Notes on the scales of spatial life. Environment and Planning A, 23, s. 239–256. <https://doi.org/10.1068/a230239>
47. PAASI, A. (2001): Europe as a social process and discourse. Considerations of place, boundaries and identity. European Urban and Regional Studies, 8, č. 1, s. 7–28. <https://doi.org/10.1177/096977640100800102>
48. PAASI, A. (2002): Place and region: Regional worlds and words. Progress in Human Geography, 26, č. 6, s. 802–811. <https://doi.org/10.1191/0309132502ph404pr>
49. PAASI, A. (2009): The resurgence of the “region” and “regional identity”: Theoretical perspectives and empirical observations on the regional dynamics in Europe. Review of International Studies, 35, Supplement S1, s. 121–146. <https://doi.org/10.1017/S0260210509008456>
50. PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 161–187.
51. PILEČEK, J. (2010): The concept of social capital: An attemt to summarize theoretical and methodological points-of-departure and approaches to its study. Geografie, 115, č. 1, s. 67–77.
52. PILEČEK, J., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2013): Social capital and local socio-economic development: The case of Czech peripheries. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 104, č. 5, s. 604–620. <https://doi.org/10.1111/tesg.12053>
53. PRED, A. R. (1984): Place as historically contingent process: Structuration and the timegeography of becoming places. Annals of the Association of American Geographers, 74, s. 279–297. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x>
54. RAAGMAA, G. (2000): Regional Identity and Public Leaders in Regional Economic Development. Towards the New Approach in Regional Policy: Cultural Geography Theories in Explaining Economic Growth. Institute of Geography, Faculty of Biology and Geography, University of Tartu, Tartu, 361 s.
55. RAAGMAA, G. (2002): Regional identity in regional development and planning. European Planning Studies, 10, č. 1, s. 55–76. <https://doi.org/10.1080/09654310120099263>
56. SEIDL, T., CHROMÝ, P., HABARTOVÁ, P. (2010): Perceptions of marginality: The role of administration and other stakeholders in issues of future development of Czech Military Training Areas. AUC Geographica, 45, č. 2, s. 89–100.
57. SEMIAN, M. (2010): Regionální identita Českého ráje. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 102 s.
58. SEMIAN, M. (2012a): Český ráj. Ale který? Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 26–27.
59. SEMIAN, M. (2012b): Název jako symbol regionu. Historická geografie, 38, č. 2, s. 335–352.
60. SEMIAN, M. (2012c): Searching for the territorial shape of a region in regional consciousness: The Český Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20, č. 2, s. 25–35.
61. SCHMITT-EGNER, P. (2002): The concept of “region”: Theoretical and methodological notes on its reconstruction. Journal of European Integration, 24, č. 3, s. 179–200. <https://doi.org/10.1080/07036330270152196>
62. SIWEK, T. (2011): Percepce geografického prostoru. Edice Geographica, sv. 7. Česká geografická společnost, Praha, 164 s.
63. SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. (2007): České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 4, s. 1039–1053.
64. SÖRLIN, S. (1999): The articulation of territory: Landscape and the constitution of regional and national identity. Norsk Geografisk Tidsskrift, 53, s. 103–111. <https://doi.org/10.1080/00291959950136821>
65. ŠERÝ, M. (2014): The identification of residents with their region and the continuity of socio-historical development. Moravian Geographical Reports, 22, č. 3 (v tisku).
66. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by residents of the Jeseník area as a partial aspect of their regional identity. Moravian Geographical Reports, 20, č. 2, s. 36–46.
67. VÁNĚ, P. (2012): Lidský a sociální kapitál vnitřních periferií Česka: příklad tří mikroregionů Středočeského kraje. Geografický časopis/Geographical Journal, 64, č. 4, s. 357–381.
68. VENCÁLEK, J. (1998): Protisměry územní identity. Olza, Český Těšín, 207 s.
69. ZICH, F., ed. (2003): Regionální identita obyvatel pohraničí. Sborník příspěvků z konference „Evropská, národní, či regionální identita?“, Praha 3. 10. 2003. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 262 s.
70. ZILYNSKYJ, B. (2005): Co je nám do jejich ráje: stěhování Českého ráje od Litoměřic k Turnovu na konci 19. století. Dějiny a současnost, 27, č. 5, s. 14–18.
71. ZIMMERBAUER, K. (2011): From image to identity: Building regions by place promotion. European Planning Studies, 19, č. 2, s. 243–260. <https://doi.org/10.1080/09654313.2011.532667>
72. ZIMMERBAUER, K., PAASI, A. (2013): When old and new regionalism collide: Deinstitutionalization of regions and resistance identity in municipality amalgamations. Journal of Rural Studies, 30, s. 31–40. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.11.004>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive