Geografie 2010, 115, 144-160

https://doi.org/10.37040/geografie2010115020144

Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling

Marián Halás1,2, Pavel Klapka1,2

1Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, třída 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Czechia
2Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografie, Drobného 28, 602 00 Brno, Czechia

Received April 2009
Accepted March 2010

References

1. BARAY, J., CLIQUET, G. (2007): Delineating store trade areas through morphological analysis. European Journal of Operational Research, 182, s. 886–898. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.09.012>
2. BERRY, B. J. L. (1967): Geography of market centres and retail distribution. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 146 s.
3. CONVERSE, P. D. (1949): New laws of retail gravitation. Journal of Marketing, 14, č. 3, s. 379–384. <https://doi.org/10.1177/002224295001400303>
4. FOTHERINGHAM, A. S., O’KELLY, M. E. (1989): Spatial interaction models: formulations and applications. Kluwer, London, 244 s.
5. HAMPL, M. (2004): Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a do škol v Česku. Geografie, 109, č. 3, s. 205–222.
6. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, 147 s.
7. HUBÁČKOVÁ, V., KREJČÍ, T. (2007): Regionální vliv Slovácka pohledem Reillyho modelu. In: X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 220–227.
8. HUFF, D. L. (1964): Defining and estimating a trading area. Journal of Marketing, 28, č. 3, s. 34–38. <https://doi.org/10.1177/002224296402800307>
9. IANOŞ, I. (1987): Oraşele şi organizarea spaţiului geografic (Studiu de geografie economic supra territoriului României). Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 151 s.
10. JUNG, A. F. (1959): Is Reilly’s Law of Retail Gravitation Always True? Journal of Marketing, 24, č. 2, s. 62–63.
11. KUNC, J. (2006): Bosch Diesel – Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 14, č. 1, s. 29–38.
12. LEE, M.-L., PACE, R. K. (2005): Spatial Distribution of Retail Sales. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 31, č. 1, s. 53–69. <https://doi.org/10.1007/s11146-005-0993-5>
13. LÖFFLER, G. (1998): Market areas – a methodological reflection on their boundaries. Geo-Journal, 45, č. 4, s. 265–272.
14. MARYÁŠ, J. (1983): K metodám výběru středisek maloobchodu a sfér jejich vlivu. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 20, č. 3, s. 61–81.
15. RAVENSTEIN, E. G. (1885): The laws of migration. Journal of Royal Statistical Society, 48, s. 167–235.
16. REILLY, W. J. (1929): Methods for the study of retail relationships. University of Texas Bulletin no. 2944, University of Texas, Austin.
17. REILLY, W. J. (1931): The law of retail gravitation. Knickerbocker Press, New York.
18. ŘEHÁK, S. (2004): Metodický dodatek. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 269–73.
19. ŘEHÁK, S., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. Geographia Moravica, 1, s. 47–58.
20. SCHWARTZ, G. (1962): Laws of retail gravitation: An appraisal. University of Washington Business Review, 22, s. 53–70.
21. STEWART, J. Q. (1948): Demographic gravitation: evidence and applications. Sociometry, 11, č. 1/2, s. 31–58. <https://doi.org/10.2307/2785468>
22. THOMPSON, D. L. (1966): Future directions in retail area research. Economic geography, 42, č. 1, s. 1–18. <https://doi.org/10.1080/00130095.1966.11729834>
23. TOUŠEK, V., TONEV, P. (2002): Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In: Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník referátů z mezinárodní konference. VŠB, Technická univerzita Ostrava, s. 214–220.
24. ZIPF, G. K. (1947): The hypothesis of the ‘minimum equation’ as a unifying social principle: with attempted synthesis. American Sociological Review, 12, č. 6, s. 627–650. <https://doi.org/10.2307/2086949>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive