Geografie 2009, 114, 157-168

https://doi.org/10.37040/geografie2009114030157

Use of GIS for mapping of ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia

Pavel Švec1, Václav Hönig2,3, Milan Daniel4, Vlasta Danielová5, Libor Grubhoffer2,3

1Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czechia
2Biologické centrum AV ČR, Parazitologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czechia
3Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czechia
4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Czechia
5Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

No other articles by these authors.

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive