Geografie 2007, 112, 292-314

https://doi.org/10.37040/geografie2007112030292

Karlín and its changes in the context of post-socialist transformation of Prague

Jan Ilík, Martin Ouředníček

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The trends of post-socialist transformation in the inner city are described and illustrated in the case study of Karlín. At present, this area is going through a radical reconstruction and changes of spatial structure. The main aim of this analysis is to identify the processes which have changed this structure and to reveal the main mechanisms which underlie these changes. Attention is paid to the roles of the participants involved in the new development as well. Changes of partial components of spatial structures were observed through interviews, fieldwork and statistical data analyses.

Funding

Autoři děkují grantové agentuře Univerzity Karlovy za finanční podporu v rámci projektu 4/2005/R "Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields" a výzkumnému záměru MSM 0021620831 "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace".