Geografie 2001, 106, 270-279

https://doi.org/10.37040/geografie2001106040270

Cross-Border Cooperation as a Constituent of the Regional Development of the Czech-Bavarian Borderland

Jaroslav Dokoupil

Katedra geografie, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Veleslavínova 42, 306 19 Plzeň, Czechia

The article presents the development of the Czech-Bavarian borderland as a comparison of the preliminary results of the 2001 people, flats and houses census with the 1991 one. The mentioned comparison shows a certain revival in the West Bohemia borderland. Short-term features based on substantial changes of the situation are still prevailing within this revival. From the long-term point of view and in connection with the Czech Republic's preparation for the entry to the European Union, the development of the borderland region is not sufficient.

Funding

Příspěvek byl zpracován v rámci grantového projektu GA ČR č. 205/99/1142 pod názvem "Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur". Autor děkuje grantové agentuře za finanční podporu.