Geografie 2000, 105, 10-18

https://doi.org/10.37040/geografie2000105010010

Theoretical approaches to the problems of borderland with application in the Czech-Bavarian space

Jaroslav Dokoupil

Katedra geografie, Pedagogická fakulta ZčU, Veleslavínova 42, 306 19 Plzeň, Czechia

The paper deals with the functional impact of the border on the borderland with the help of theoretical models of situations in the borderland and border effects. The new situation in Europe demands to complete the existent theoretical constructions by new factors. Theoretical approaches are applied in the Czech-Bavarian space.

Funding

Příspěvek byl zpracován na základě výsledků grantového úkolu č. 205/99/1142 "Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur" podporovaného Grantovou agenturou České republiky, které autor tímto vyslovuje svůj dík.