Geografie 1999, 104, 122-132

https://doi.org/10.37040/geografie1999104020122

Migrational Aspects of the Long-Term Development of Prague with Special Regard to the Transition Period in the 1990s

Zdeněk Čermák

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The article overviews the role of internal migration in the development of Prague with special regard to the period of transition in the 1990s. At the beginning, the general development trends of urban agglomerations and its new features in developed countries after World War II are outlined. The recent structure of Prague's migration and its territorial aspects are analysed. The reasons why Prague's migration balance has changed in 1990s are also discussed.

Funding

Autor si dovoluje poděkovat Grantové agentuře České republiky, neboť tento příspěvek byl zpracován v rámci grantu č. 403/99/1006.