Geografie 1996, 101, 201-210

https://doi.org/10.37040/geografie1996101030201

Hierarchy of the settlement system and administrative division of the Czech Republic

Martin Hampl

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The article deals with geographical aspects of territorial administration. The relationship between the continual form of hierarchization of real geographical systems and the discontinual form of hierarchization of normative systems, such as territorial administration, is stressed. The general results are applied to the specific transformational problems of territorial administration in the Czech Republic.

Funding

Vybrané otázky tohoto sledování byly prezentovány formou referátu na konferenci komise IGU "Geography and Public Administration" v srpnu 1994 na Hrubé Skále. Dopracování tohoto sledování do předložené podoby bylo uskutečněno v rámci projektu GA ČR č. 30258.