Geografie 1984, 89, 142-149

https://doi.org/10.37040/geografie1984089020142

Interacting Natural Technical Systems in the Cultural Landscape

Jaromír Demek

Přírodovědecká fakulta ÚJEP, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia

First page:
First page image