Geografie 1972, 77, 213-218

https://doi.org/10.37040/geografie1972077030213

Dvacet let geografie v Československé akademii věd a její spolupráce s geografií sovětskou

Jaromír Demek

Geografický ústav ČSAV, Mendlovo nám. 1, Brno, Czechia

First page:
First page image