Geografie 2023, 128, 203-229

https://doi.org/10.37040/geografie.2023.008

The geography of discontent and resentment: A spatiotemporal analysis of populist radical right voting in Czechia between 1992 and 2021

Jonáš SuchánekID, Jiří HasmanID

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received August 2022
Accepted February 2023

References

1. AGNEW, J. (1987): Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society. Unwin Hyman, Boston.
2. AGNEW, J. (1996): Mapping Politics: How Context Counts in Electoral Geography. Political geography, 15, 2, 129−146. <https://doi.org/10.1016/0962-6298(95)00076-3>
3. AGNEW, J., SHIN, M. (2002): The geography of party replacement in Italy, 1987−1996. Political Geography, 21, 221–242. <https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00057-9>
4. AGNEW, J., SHIN, M. (2017): Spatializing Populism: Taking Politics to the People in Italy, Annals of the American Association of Geographers. 107, 4, 915−933. <https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1270194>
5. ANSELIN, L. (1995): Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis, 27, 2, 93−115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
6. ARZHEIMER, K. (2015): The AfD: Finally a Successful Right-Wing Populist Eurosceptic Party for Germany? West European Politics, 38, 3, 535−556. <https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1004230>
7. BENDL, T., BOŘIL, V., SUCHÁNEK, J. (2020): Populismus, migrace a virtuální svět. Geografické rozhledy 29, 5, 4−7.
8. BERGMANN, E. (2020): Neo-nationalism. The Rise of Nativist Populism. Palgrave Macmillan, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-41773-4>
9. BERNARD, J., KOSTELECKÝ, T., ŠIMON, M. (2014): Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka. Geografie, 119, 3, 240−258. <https://doi.org/10.37040/geografie2014119030240>
10. BÉRTOA, F. C. (2014). Party systems and cleavage structures revisited. Party Politics, 20, 1, 16−36. <https://doi.org/10.1177/1354068811436042>
11. BETZ, H. (2017): Nativism Across Time and Space. Swiss Political Science Review, 23, 4, 335−353. <https://doi.org/10.1111/spsr.12260>
12. BIALASIEWICZ, L. (2020): The social and spatial forms of the Far Right across Europe. Political Geography, 81, 1−3. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102243>
13. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje. Karolinum Press, Praha.
14. BONIKOWSKI, B. (2017): Ethno-nationalist populism and the mobilization of collective resentment. The British Journal of Sociology, 68, 1, 181−213. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12325>
15. CARRERAS, M., CARRERAS, Y., I., BOWLER, S. (2019): Long-Term Economic Distress, Cultural Backlash, and Support for Brexit. Comparative Political Studies, 52, 9, 1396−1424. <https://doi.org/10.1177/0010414019830714>
16. CLIFF, A., ORD, J. (1981): Spatial Processes: Models and Applications. Pion Limited, London.
17. CRAMER, K. J. (2016): The Politics ofResentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker. Chicago University Press, Chigaco. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226349251.001.0001>
18. ČSÚ (2021): Otevřená data pro volební výsledky, www.volby.cz (5. 8. 2022).
19. DIJKSTRA, L., POELMAN, H., RODRÍGUEZ-POSE, A. (2020): The geography of EU discontent. Regional Studies, 54, 6, 737−753. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1654603>
20. FOTHERINGHAM, A. S., BRUNDSON, C., CHARLTON, M. (2002): Geographically Weighted Regression – the Analysis of Spatially Varying Relationships. Chichester. Wiley.
21. GORDON, I. R. (2018): In what sense left behind by globalisation? Looking for a less reductionistic geography of the populist surge in Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11, 95−113. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx028>
22. GREEN, E. G. T., BAUR, R., FASEL, N. (2016): From Stigmatized Immigrants to Radical Right Voting: A Multilevel Study on the Role of Threat and Contact. Political Psychology, 37, 4, 465−480. <https://doi.org/10.1111/pops.12290>
23. GUIA, A. (2016): The Concept of Nativism and Anti-Immigrant Sentiments in Europe. EUI Working Papers, European University Institute.
24. HALL, S. (1997): Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage Publications & Open University, London.
25. HASMAN, J., DIVÍNOVÁ, P. (2020): Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Sociologický časopis, 51, 1, 57−83. <https://doi.org/10.13060/csr.2020.003>
26. HAVLÍK, V., VODA, P. (2016): The Rise of New Political Parties and Re-Alignment of Party Politics in the Czech Republic. Acta Politologica, 8, 2, 119−144.
27. HRDINA, M., DAŇKOVÁ, H., KOPECKÁ, L. (2016): Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích. Člověk v tísni, Praha.
28. KEŠIĆ, J, DUYVENDAK, J. W. (2019). The nation under threat: Secularist, racial and populist nativism in The Netherlands. Patterns of Prejudice, 53, 5, 441−463. <https://doi.org/10.1080/0031322X.2019.1656886>
29. KEVICKÝ, D. (2022): Where is the populist radical right successful? Spatial analysis of populist radical right parties in Slovakia and Czechia, Eurasian Geography and Economics. <https://doi.org/10.1080/15387216.2022.2151485>
30. KEVICKÝ, D. (2023): Volebná podpora v periférnych postsocialistických regiónoch ako produkt nostalgie a rozhorčenia na príklade Bruntálska. Geografie, 128, 2, 231−250. <https://doi.org/10.37040/geografie.2023.006>
31. KOEPPEN, L., BALLAS, D., EDZES, A., KOSTER, S. (2021): Places that don’t matter or people that don’t matter? A multilevel modelling approach to the analysis of the geographies of discontent. Regional Science Policy and Practice, 13, 2, 221−245. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12384>
32. KOPECKÝ, P., MUDDE, C. (1999): The 1998 parliamentary and senate elections in the Czech Republic. Electoral Studies, 18, 3, 415−424. <https://doi.org/10.1016/S0261-3794(98)00064-X>
33. KOSTELECKÝ, T. (1994): Economic, Social and Historical Determinants of Voting Patterns: In the 1990 and 1992 Parliamentary Elections in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 2, 2, 209−228. <https://doi.org/10.13060/00380288.1994.30.12.14>
34. KOSTELECKÝ, T., MIKEŠOVÁ, R., POLÁKOVÁ, M., ČERMÁK, D., BERNARD, J., ŠIMON, M. (2014): Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Sociologické nakladatelství SLON, Praha.
35. KOUBA, K. (2007). Prostorová analýza českého stranického systému. Institucionalizace a prostorové režimy. Sociologický časopis, 43, 5, 1017−1037. <https://doi.org/10.13060/00380288.2007.43.5.08>
36. KREIDL, M., VLACHOVÁ, K. (1999): Sociální zázemí extrémní pravice v ČR: Voliči SPR-RSČ v letech 1996−1998. Sociologický Časopis, 35, 3, 335–354. <https://doi.org/10.13060/00380288.1999.35.3.07>
37. KOUTSKÝ, J. (2011): Staré průmyslové regiony – vývojové tendence, možnosti rozvoje. Disertační práce. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně.
38. LEPIČ, M. (2017): Limits to territorial nationalization in election support for an independenceaimed regional nationalism in Catalonia. Political Geography, 60, 190−202. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.08.003>
39. LERUTH, T., TAYLOR-GOOBY, P. (2019): Does political discourse matter? Comparing party positions and public attitudes on immigration in England. Political Studies, 32. <https://doi.org/10.1177/0263395718755566>
40. LINEK, L., VOŽENÍLKOVÁ, M. (2017): Strany na ústupu, lídři na vzestupu? Personalizace volebního chování v České republice. Sociologický časopis, 53, 2, 147−180. <https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.304>
41. LIPSET, S. M., ROKKAN, S. (1967): Cleavage structures, party systems and voter alignments. In: Lipset, S. M., Rokkan S. (eds.), Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives. Free Press, New York, 1−64.
42. LIZOTTE, C. (2019): Where are the people? Refocusing political geography on populism. Political Geography, 71, 139−141. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.12.007>
43. MAREŠ, M., VEJVODOVÁ, P. (2010): Dělnická strana: profil české pravicově extremistické strany. Rexter, 2, 42−74.
44. MAŠKARINEC, P. (2017): A Spatial Analysis of Czech Parliamentary Elections, 2006−2013. Europe-Asia Studies, 69, 3, 426–457. <https://doi.org/10.1080/09668136.2017.1313962>
45. MAŠKARINEC, P. (2019a): The rise of new populist political parties in Czech parliamentary elections between 2010 and 2017: the geography of party replacement. Eurasian Geography and Economics, 60, 5, 511−547. <https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1691928>
46. MAŠKARINEC, P. (2019b): Dělnická strana sociální spravedlnosti a její voličská podpora: Analýza prostorové podpory a stranického nahrazení. In: Androvičová, J., Bolečeková, M. (eds.): Human forum 2019. Voľby po roku 1989. BELIANIUM, Banská Bystrica.
47. MAŠKARINEC, P., BLÁHA, P. (2014): For whom the bell tolls: Grievance theory and the rise of new political parties in the 2010 and 2013 Czech parliamentary elections. Sociológia, 46, 6, 706−731.
48. MUDDE, C. (2007): Populist radical right parties in Europe. Cambridge University Press. New York. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511492037>
49. MUDDE, C. (2012): The Relationship Between Immigration and Nativism in Europe and North America. Migration Policy Institute, Washington, DC.
50. MUDDE, C., KALTWASSER, C. S. (2017): Populism. A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001>
51. NAUMANN, E., STOETZER, L. F., PIETRANTUONO, G. (2018): Attitudes towards highly skilled and low-skilled immigration in Europe: A survey experiment in 15 European countries. European Journal of Political Research, 57, 1009−1030. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12264>
52. NORRIS, P., INGLEHART, R. (2019): Cultural backlash: Trump. Brexit and authoritarian populism, Cambridge University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
53. OKAMURA, T. (2015): Tomio Okamura: Boj o naše přežití, https://www.youtube.com/watch?-v=2fh4ILkg7Ns&t=97s (5. 8. 2022).
54. PILEČEK, R. (2021): The influence of mayors as candidates in the 2017 parliamentary elections on voter decision-making in Czechia. AUC–Geographica, 56, 2, 234−247. <https://doi.org/10.14712/23361980.2021.15>
55. PUSCHMANN, C., AUSSERHOFER, J., ŠLERKA, J. (2020): Converging on a nativist core? Comparing issues on the Facebook pages of the Pegida movement and the Alternative for Germany. European Journal of Communication, 35, 3, 230−248. <https://doi.org/10.1177/0267323120922068>
56. RODRÍGUEZ-POSE, A. (2018): The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11, 189−209. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
57. ROODUIJN, M., VAN KESSEL, S., FROIO, C., PIRRO, A., DE LANGE, S., HALIKIOPOULOU, D., LEWIS, P., MUDDE, C., TAGGART, P. (2019): The PopuList: An Overview of Populist, Far Right, Far Left and Eurosceptic Parties in Europe, www.popu-list.org (5. 8. 2022).
58. RYDGREN, J. (2018): The Oxford handbook of the radical right. Oxford University Press. New York. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190274559.001.0001>
59. SCHLUETER, E., SCHEEPERS, P. (2010): The Relationship between Outgroup Size and Anti-outgroup Attitudes: A Theoretical Synthesis and Empirical Test of Group Threat and Intergroup Contact Theory. Social Science Research, 39, 2, 285−295. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.07.006>
60. SHIN, M. (2015): Electoral Geography in the Twenty-First Century. The Wiley Blackwell Companion to Political Geography, 279−296. <https://doi.org/10.1002/9781118725771.ch21>
61. SHIN, M. E., AGNEW, J. (2007): The geographical dynamics of Italian electoral change, 1987−2001. Electoral Studies, 26, 2, 287–302. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.05.002>
62. SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis, 44, 4, 767−787. <https://doi.org/10.13060/00380288.2008.44.4.08>
63. STEINMAYR, A. (2016): Exposure to Refugees and Voting for the Far-Right: (Unexpected) Results from Austria. IZA Discussion Paper, 9790. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2750273>
64. STRAPÁČOVÁ, M., HLOUŠEK, V. (2018): Anti-Islamism without Moslems: Cognitive frames of Czech antimigrant politics. Journal of Nationalism Memory and Language Politics, 12, 1, 1−30. <https://doi.org/10.2478/jnmlp-2018-0001>
65. SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2022): Nativist with(out) a cause: a geographical analysis of the populist radical right in the 2017 and 2021 Czech parliamentary elections. Territory, Politics, Governance, online first. <https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2150287>
66. TAGGART, P. (2000): Populism. Open University Press, Philadelphia.
67. TENEY, C. (2012): Space Matters. The Group Threat Theory Hypothesis Revisited with Geographically Weighted Regression. The Case of the NPD 2009 Election Success. Zeitschrift für Soziologie, 41, 3, 207−226. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2012-0304>
68. VODA, P., HAVLÍK, V. (2021): The Rise of Populists and Decline of Others: Explanation of Changes in Party Support in the Czech Republic. Problems of Post-Communism, 68, 4, 279−291. <https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1869906>
69. WALDINGER, R. (2018): Immigration and the election of Donald Trump: why the sociology of migration left us unprepared… and why we should not have been surprised. Ethnic and Racial Studies, 41, 8, 1411−1426. <https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1442014>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive