Geografie 2023, 128, 179-201

https://doi.org/10.37040/geografie.2023.009

Deconstructing three periods of geographical thought in Brno

Pavel DobošID, Ondřej ŠerýID, Marek LichterID

Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno, Czechia

Received July 2022
Accepted February 2023

References

1. ABRAHAMSSON, C. (2013): On the genealogy of Lebensraum. Geographica Helvetica, 68, 37−44. <https://doi.org/10.5194/gh-68-37-2013>
2. BARNES, T. J. (2012a): Notes from the Underground: Why the History of Economic Geography Matters: The Case of Central Place Theory. Economic Geography, 88, 1, 1−26. <https://doi.org/10.1111/j.1944–8287.2011.01140.x>
3. BARNES, T. J. (2012b): A Short Cultural History of Anglo-American Economic Geography: Bodies, Books, Machines, and Places. In: Warf, B. (ed.): Encounters and Engagements between Economic and Cultural Geography. Springer, Dordrecht, 19−37. <https://doi.org/10.1007/978-94-007–2975-9_2>
4. BARNES, T. J. (2015): “Desk Killers”: Walter Christaller, Central Place Theory, and the Nazis. In: Meusburger, P., Gregory, D., Suarsana, L. (eds.): Geographies of Knowledge and Power. Springer, Dordrecht, 187−201. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9960-7_9>
5. BARNES, T. J. (2016): A Morality Tale of Two Location Theorists in Hitler’s Germany: Walter Christaller and August Lösch. In: Giaccaria, P., Minca, C. (eds.): Hitler’s Geographies. The University of Chicago Press, Chicago, 198−217. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226274560.003.0010>
6. BARNES, T. J., ABRAHAMSSON, C. (2015): Tangled complicities and moral struggles: the Haushofers, father and son, and the spaces of Nazi geopolitics. Journal of Historical Geography, 47, 64−73. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2014.10.002>
7. BARNES, T. J., ABRAHAMSSON, C. (2017): The Imprecise Wanderings of a Precise Idea: The Travels of Spatial Analysis. In: Jöns, H., Meusburger, P., Heffernan, M. (eds.): Mobilities of Knowledge. Springer, Cham, 105−122. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44654-7_6>
8. BARNETT, C. (1998): Impure and worldly geography: the Africanist discourse of the Royal Geographical Society, 1831−73. Trans Inst Br Geogr, 23, 2, 239–251. <https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.1998.00239.x>
9. BARNETT, C. (1999): Deconstructing context: Exposing Derrida. Trans Inst Br Geogr, 24, 3, 277−293. <https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.1999.00277.x>
10. BLAŽEK, M. (1953): Význam práce J. V. Stalina „Ekonomické problémy socialismu SSSR“ pro československou hospodářskou geografii. Geografie, 58, 1, 1−5.
11. BLAŽEK, M. (1963): Hodnocení ekonomické úrovně oblastí v ČSSR. Geografický časopis, 15, 1, 30−37.
12. BLAŽEK, M. (1967): Politická a hospodářská geografie. Svoboda, Praha.
13. BLAŽEK, M., ed. (1977): Ekonomickogeografická regionalizace. GÚ ČSAV, Brno.
14. ČGS (1998): Stanovisko geografů, jazykovědců, historiků a pracovníků dalších vědních oborů k otázce oficiálního jednoslovného geografického názvu pro Českou republiku. Geografie, 103, 2, 120−122.
15. DEMEK, J. (1954): O úloze geografického prostředí ve vývoji společnosti. MU, Brno.
16. DEMEK, J. (1974a): Teoretická geografie: principy a problémy. GÚ ČSAV, Brno.
17. DEMEK, J. (1974b): Teoreticko-metodologické otázky současné geografie. Zprávy GÚ ČSAV, 11, 7−8, 2–3.
18. DEMEK, J. (1974c): Úvod do teorie krajiny. Vysoká škola zemědělská, Brno.
19. DEMEK, J. (1975): Rozvoj naší geografie v letech 1945−1975. Zprávy GÚ ČSAV, 12, 6–7, 3–9.
20. DEMEK, J. (1980): Teorie regionální geografie. AUC Geographica, 15, supplementum, 43−52.
21. DEMEK, J. (1984): Teoretická geografie. SPN, Praha.
22. DERRIDA, J. (1976): Of Grammatology. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
23. DERRIDA, J. (1978): Writing and Difference. Routledge, London.
24. DOEL, M. A. (1994): Deconstruction on the move: from libidinal economy to liminal materialism. EPA: Economy and Space, 26, 7, 1041−1059. <https://doi.org/10.1068/a261041>
25. DOEL, M. A. (1995): Bodies without organs: Schizoanalysis and deconstruction. In: Pile, S., Thrift, N. (eds.): Mapping the Subject. Routledge, London, 208−221.
26. DOEL, M. A. (1999): Poststructuralist Geographies. Edinburgh University Press, Edinburgh. <https://doi.org/10.1515/9781474467797>
27. DOEL, M. A. (2003): Gunnar Olsson’s Transformers: The Art and Politics of Rendering the Co–Relation of Society and Space in Monochrome and Technicolor. Antipode, 35, 1, 140−167. <https://doi.org/10.1111/1467-8330.00306>
28. DOEL, M. A. (2006): Dialectical Materialism: Stranger than Friction. In: Castree, N., Gregory, D. (eds.). David Harvey: A Critical Reader. Blackwell, Malden, 55−79. <https://doi.org/10.1002/9780470773581.ch4>
29. DOEL, M. A. (2008): Dialectics revisited, Reality Discharged. EPA: Economy and Space, 40, 11, 2631−2640. <https://doi.org/10.1068/a40314>
30. DOEL, M. A. (2009): Miserly Thinking/Excessful Geography: From Restricted Economy to Global Financial Crisis. EPD: Society and Space, 27, 6, 1054−1073. <https://doi.org/10.1068/d7307>
31. DRÁPAL, M., TARABOVÁ, Z., TRÁVNÍČEK, D. (1977): Přínos sovětské ekonomické geografie k rozvoji československé ekonomické geografie. Scripta Fac.Sci.Nat. Univ.Purk.Brun. Geographia, 1, 7, 27−32.
32. ELDEN, S. (2013): The Birth of Territory. The University of Chicago Press, Chicago. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041285.001.0001>
33. FARINELLI, F. (2011): Why America is called America. In: Daniels, S., DeLyser, D., Entrikin, J.N., Richardson, D. (eds.): Envisioning Landscapes, Making Worlds. Routledge, London, 3−11.
34. FELIX, J., KRÁL, V. (1995): K článku Problémy s Českem nebo s Moravou? Geografické rozhledy, 5, 2, 38−39.
35. FŇUKAL, M., FRAJER, J., ŠERÝ, M., TOUŠEK, V. (2009): Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
36. GREGORY, D. (1989): The crisis of modernity? Human geography and critical social theory. In: Peet, R., Thrift, N. (eds.): New Models in Geography. Routledge, London, 348−385.
37. GREN, M. (2012): Gunnar Olsson and Humans as Geo-Graphical Beings. In: Gren, M., Abrahamsson, C. (eds.): GO: On the Geographies of Gunnar Olsson. Routledge, London, 7−36.
38. HORÁK, B. (1931): Daniel Vetter a jeho „Islandia“. FF MU, Brno.
39. HORÁK, B. (1949): Marko Polo: jeho cesty a dílo. ČSSZ, Brno.
40. HORÁK, B. (1954): Dějiny zeměpisu: Starověk a středověk. Nakladatelství ČSAV, Brno.
41. HORÁK, B. (1958): Dějiny zeměpisu: Doba velkých objevů. Nakladatelství ČSAV, Brno.
42. HORÁK, B., TRÁVNÍČEK, D., HONL, I. (1968): Dějiny zeměpisu: Novověk od 17. století. Academia, Praha.
43. HYNEK, A. (1984): Geografický výzkum krajiny a percepce životního prostředí. Folia Fac.sci. nat. Univ.Purk.Brun. Geographia, 25, 11, 1−91.
44. HYNEK, A. (1988): Když geografie, proč ne i regionální? Geografie, 93, 2, 121−128. <https://doi.org/10.37040/geografie1988093020121>
45. HYNEK, A. (1991): Ke geografii nejen behaviorální. Geografie, 96, 3, 192−194.
46. HYNEK, A. (2000): Regionální geografie: sociální konstrukce. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 14. ZČÚ, Plzeň, 46−53.
47. HYNEK, A., HYNEK, N. (2004): Geografické myšlení: jádro současných geografií. In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. PřF OU, Ostrava, 68−77.
48. HYNEK, A., HYNEK, N. (2006): Investigating Hybrids and Coproductions: Epistemologies, (Disciplinary) Politics and Landscapes. AUC Geographica, 41, 1−2, 3–19.
49. HYNEK, A., HYNKOVÁ, J. (1980): Percepce prostředí a mentální mapy ve výchově k péči o životní prostředí. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia, 10, 5, 233−248.
50. HYNEK, A., KONEČNÝ, M. (1976): Materialistická dialektika poznání geosystémů. In: Nosek, M. (ed.): K ideologickým a metodologickým problémům geografie. UJEP, Brno, 18−27.
51. JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111, 4, 343−367. <https://doi.org/10.37040/geografie2006111040343>
52. KEIGHREN, I.M., ABRAHAMSSON, C., della DORA, V. (2012): On canonical geographies. Dialogues in Human Geography, 2, 3, 296−312. <https://doi.org/10.1177/2043820612468534>
53. KOBAYASHI, A. (2019): Issues of “Race” and Early Radical Geography: Our Invisible Proponents. In: Barnes, T. J., Sheppard, E. (eds.): Spatial Histories of Radical Geography. Wiley & Sons, Hoboken, 39−58. <https://doi.org/10.1002/9781119404781.ch1>
54. KOLÁČEK, F. (1930): Půdorysy moravských měst. Tatranská komise, Brno.
55. KOLÁČEK, F. (1934): Zeměpis Československa. Melantrich, Praha.
56. LÁZNIČKA, Z. (1941): Příspěvek k sídelnězeměpisné charakteristice osad na Novoměstsku, ČSSZ, Brno.
57. LE GOFF, J. (2007): Paměť a dějiny. Argo, Praha.
58. MACKA, M. (1962): K otázce struktury dojíždění do práce. Geografie, 67, 4, 303−324.
59. MACKA, M. (1964): K některým metodickým problémům studia dojíždění do zaměstnání. Zprávy o vědecké činnosti č. 3. GÚ ČSAV, Brno.
60. MACKA, M. (1974): Životní způsob socialistické společnosti a její životní úroveň z hlediska geografických výzkumů. Zprávy GÚ ČSAV, 11, 7−8, 4–7.
61. MACKA, M. (1975): Pokroky v ekonomickogeografickém výzkumu. Zprávy GÚ ČSAV, 12, 6−7, 9–15.
62. MACKA, M. (1979): Prognózování v geografii: její připravenost na tuto úlohu. Geografie, 84, 4, 300−302. <https://doi.org/10.37040/geografie1979084040300>
63. MAREŠ, J. (1981): K otázce geografického potenciálu. Geografie, 86, 1, 38−43. <https://doi.org/10.37040/geografie1981086010038>
64. MAREŠ, J. (1982): Gravitační území průmyslových míst v ČSR. Geografie, 87, 2, 105−109. <https://doi.org/10.37040/geografie1982087020105>
65. MAREŠ, J. (1988): Industrializace Československa: její klady a zápory. Geografie, 93, 3, 183−198. <https://doi.org/10.37040/geografie1988093030183>
66. MARYÁŠ, J. (2001): Regionální aspekty podnikatelské aktivity fyzických osob v České republice. In: Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. ESF MU, Brno, 646−653.
67. MARYÁŠ, J., ŘEHÁK, S. (1987): Soupis sociálně-geografických regionů ČSSR. Zprávy GÚ ČSAV, 24, 2, 43−58.
68. MASSEY, D. (2000): Entanglements of power: reflections. In Sharp, J., Routledge, P., Philo, C., Paddison, R. (eds.). Entanglements of power: Geographies of domination/resistance. Routledge, London, 279−286.
69. NOSEK, M. (1976): Systémové paradigma v geografii a vědecký světový názor. In: Nosek, M. (ed.): K ideologickým a metodologickým problémům geografie. UJEP, Brno, 13−17.
70. NOVÁKOVÁ HŘIBOVÁ, B. (1974): Filozoficko-metodologické problémy použití matematických metod a modelování v geografii. Zprávy GÚ ČSAV, 11, 7−8, 12–16.
71. OLSSON, G. (1992): Lines of Power. In: Barnes, T. J., Duncan, J. S. (eds.). Writing Worlds. Routledge, London, 86−96.
72. OLSSON, G. (2002): Glimpses. In: Gould, P., Pitts, F. R. (eds.): Geographical Voices. Syracuse University Press, Syracuse.
73. OLSSON, G. (2012): Servitude and Inequality in Spatial Planning: Ideology and Methodology in Conflict. In: Gren, M., Abrahamsson, C. (eds.): GO: On the Geographies of Gunnar Olsson. Routledge, London, 101−109.
74. OLSSON, G. (2017): Thought-in-Action/Action-in-Thought. In: Meusburger, P., Werlen, B., Suarsana, L. (eds.): Knowledge and Action. Springer, Cham, 67−88. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44588-5_4>
75. PAVLÍNEK, P. (1998): Foreign Direct Investment in the Czech Republic. Professional Geographer, 50, 1, 71−85. <https://doi.org/10.1111/0033-0124.00104>
76. PAVLÍNEK, P. (2004): Regional Development Implications of Foreign Direct Investment in Central Europe. European Urban and Regional Studies, 11, 1, 47−70. <https://doi.org/10.1177/0969776404039142>
77. PICKLES, J. (2005): ‘New Cartographies’ and the Decolonization of European Geographies. Area, 37, 4, 355−364. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2005.00645.x>
78. REIDLOVÁ, M., DEMEK, J., PECH, J. (1980): Úvod do studia geografie a dějiny geografie. SPN, Praha.
79. ROSE, G. (1995): Tradition and paternity: same difference? Trans Inst Br Geogr, 20, 4, 414−416. <https://doi.org/10.2307/622970>
80. ROSE, M. (2004): Reembracing Metaphysics. EPA: Economy and Space, 36, 3: 461−468. <https://doi.org/10.1068/a3655>
81. ŘEHÁK, S. (1980): Dvojí přístup k prognózování v geografii dopravy. Zprávy GÚ ČSAV, 17, 1, 46−47.
82. ŘEHÁK, S. (1983): Několik poznámek k teoretickým základům geografie. Zprávy GÚ ČSAV, 20, 3, 53−60.
83. ŘEHÁK, S. (1995): Problémy s Českem nebo s Moravou? Geografické rozhledy, 95−96, 2, 29–30.
84. ŘEHÁK, S. (2000): Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji? Geografie, 105, 3, 288−294.
85. ŘEHÁK, S. (2001): Nové kraje České republiky v kritickém mezinárodním srovnání. In: IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, ESF MU, Brno, 97−106.
86. ŘEHÁK, S. (2004): Česko? Chaos a skepse… Geografie, 109, 4, 328−331.
87. ŘEHÁK, S., TOUŠEK, V., VYSTOUPIL, J. (1988): The human geographical aspects of the regional planning. In: Sborník prací 15, GÚ ČSAV, Brno, 91−101.
88. ŘÍKOVSKÝ, F. (1939): Základy k sídelnímu zeměpisu Česko-Slovenska. ČSSZ, Brno.
89. SHEPPARD, E., BARNES, T. J. (2019): Baltimore as Truth Spot: David Harvey, Johns Hopkins, and Urban Activism. In: Barnes, T. J., Sheppard, E. (eds.): Spatial Histories of Radical Geography. Wiley & Sons, Hoboken, 183−210. <https://doi.org/10.1002/9781119404781.ch6>
90. ŠERÝ, O., LICHTER, M. (2021): Sto let geografie na Přírodovědecké fakultě v Brně. Historická geografie, 47, 1, 95−116.
91. ŠLAMPA, O. (1967): Všeobecná geografie dopravy. SPN, Brno.
92. TARABOVÁ, Z. (1975): Zázemí Vyškova. Scripta Fac.sci.nat. Univ.Purk.Brun. Geographia, 5, 3, 1−14.
93. TARABOVÁ, Z., TRÁVNÍČEK, D. (1976): Možnosti využití Engelsovy „Dialektiky přírody“ ve výuce ekonomické geografie. In: Nosek, M. (ed.): K ideologickým a metodologickým problémům geografie. UJEP, Brno, 49−54.
94. TOUŠEK, V. (1975): Hospodářská klasifikace obcí Jihomoravského kraje a její změny v období 1961−1970. UJEP, Brno.
95. TOUŠEK, V., KUNC, J. (2004): The Most Important Foreign Investors in the Manufacturing Industry of the Czech Republic. In: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context. OU, Ostrava, 318−328.
96. TOUŠEK, V., VANČURA, M. (1996): Aktuální problémy ČR: Průmysl. Scholaforum, Ostrava.
97. TOUŠEK, V., VANČURA, M., VITURKA, M. (2000): Geographical Aspects of Industrial Transformation in the Czech Republic. Geografie, 105, 2, 155−165. <https://doi.org/10.37040/geografie2000105020155>
98. TRÁVNÍČEK, D. (1953): Zeměpisný obraz Kréty a Kypru v 16. století. Geografie, 58, 158−162.
99. TRÁVNÍČEK, D. (1972): Přehled územního vývoje Horní a Dolní Lužice do konce 19. století. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia, 1, 2, 29−37.
100. TRÁVNÍČEK, D. (1984): Historická geografie. SPN, Praha.
101. TRÁVNÍČEK, D., KARÁSEK, J. (1993): Brněnská geografická škola a odraz jejích tradic v současnosti. In: Schmidt, E., Jelínek, M. (eds.): Brněnská věda a umění meziválečného období (1918−1939) v evropském kontextu. Masarykova univerzita, Brno, 207–210.
102. VITURKA, M. (1990): Teoretické a praktické aspekty hodnocení úrovně využití energie v zemědělské výrobě Jihomoravského kraje. Geografie, 95, 4, 271−282. <https://doi.org/10.37040/geografie1990095040271>
103. VITURKA, M. (1997): Základy environmentální ekonomie. ESF MU, Brno.
104. VITURKA, M. (2000): Regionální ekonomie II. ESF MU, Brno.
105. WYLIE, J. (2006): Depths and folds: on landscape and the gazing subject. EPD: Society and Space, 24, 4, 519−535. <https://doi.org/10.1068/d380t>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive