Geografie 2023, 128, 103-126

https://doi.org/10.37040/geografie.2023.001

Memorials as a part of the political symbolic space in Prague

Adéla Koblížková, David HánaID

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received April 2022
Accepted October 2022

References

1. ALONSO, A. (1998): Urban Graffiti on the City Landscape, https://iwalewapublicspace.files.wordpress.com/2012/02/alonsograffiti.pdf (27. 7. 2022).
2. ANTONOVA, G., GRUNT, E., MERENKOV, A. (2017): Monuments in the Structure of an Urban Environment: The Source of Social Memory and the Marker of the Urban Space. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245, 6. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/245/6/062029>
3. ASSMANN, J. (2001): Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita rozvinutých kulturách starověku. Prostor, Praha.
4. BENTON-SHORT, L. (2006): Politics, Public Space, and Memorials: The Brawl on the Mall. Urban Geography, 27, 4, 297−329. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.27.4.297>
5. BLAŽEK, P., POKORNÝ, V. (2020): Duchovní střed Evropy: Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 1650−2020. Muzeum Karlova mostu, Praha.
6. BROD, M. (1993): Pražský kruh. Akropolis, Praha.
7. BRŮHOVÁ, K. (2017): Praha nepostavená. Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole. Česká technika, Praha.
8. CARMONA, M. (2010): Contemporary Public Space, Part Two: Classification. Journal of Urban Design, 15, 2, 157−173. <https://doi.org/10.1080/13574801003638111>
9. CUDNY, W., APPELBLAD, H. (2020): Monuments and their function in urban public space. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 73, 5, 273−289. <https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1694976>
10. ČERNÝ, J. (2010): Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Te Deum, 3, 70−74.
11. DAVIS, J. (2016): Marking Memory: Ambiguity and Amnesia in the Monument to Soviet Tank Crews in Prague. Public Art Dialogue, 6, 1, 35−57. <https://doi.org/10.1080/21502552.2016.1149387>
12. DŁUGOZIMA, A., RYBAK-NIEDZIÓŁKA, K. (2022): The assessment of the attractiveness of memorials in historic urban landscape. Journal of Urban Design, 27, 4, 459−482. <https://doi.org/10.1080/13574809.2021.2011182>
13. GAUSOVÁ ZÖRNEROVÁ, M. (2020): Svatojánský kult na Starém Městě pražském a Hradčanech od 17. století do r. 2019. Svatojánské sochy a jiná vyobrazení v městském prostoru. Diplomová práce. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci.
14. GLEW, A. (2021): Path dependent: positioning Ukrainian war memorials in a post-Soviet landscape. Canadian Slavonic Papers, 63,1−2, 229–247. <https://doi.org/10.1080/00085006.2021.1915525>
15. HALBWACHS, M. (2009): Kolektivní paměť. Sociologické nakladatelství, Praha.
16. HÁNA, D., ŠEL, J. (2021): Political graffiti in the political symbolic space of Prague, Czechia. Urban Research & Practice. <https://doi.org/10.1080/17535069.2021.1902556>
17. HARVEY, D. (2006): Space as a Keyword. In: Castree, N., Gregory, D. (Eds.): David Harvey. A Critical Reader. Blackwell, Malden, 270−293. <https://doi.org/10.1002/9780470773581.ch14>
18. HARVEY, D. (2009): Social Justice and the City. University of Georgia Press, Athens.
19. HARVEY, D. (2012): Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso, London.
20. HOJDA, Z., POKORNÝ, J. (1996): Pomníky a zapomníky. Paseka, Litomyšl.
21. JAREŠ, J. (2017): Muzea a památníky po roce 1989: čí příběh vypráví? Paměť a dějiny, 3, 113−116.
22. KLEPETKO, R. (2014): Současná role národní identity aneb proč (ne)stavíme památníky. Kulturní studia, 1, 64−79.
23. KOBLÍŽKOVÁ, A. (2021): Rozmístění památníků ve veřejném prostoru Prahy, jejich symbolický význam a konfliktní podstata. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha.
24. KUČERA, P. (2014): Nekonečný příběh Václavského náměstí. Časopis Stavebnictví, 8, 8, 20−25.
25. LEE, S.-O., KIM, S.-J., WAINWRIGHT, J. (2010): Mad Cow Militancy: Neoliberal Hegemony and Social Resistance in South Korea. Political Geography, 29, 7, 359−369. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2010.07.005>
26. LEFEBVRE, H. (1991): The Production of Space. Blackwell, Cambridge.
27. LEFEBVRE, H. (1996): Writings on Cities. Blackwell, Oxford.
28. MASSEY, D. (1992): Politics and time/space. New Left Review, 1, 196, 65−84.
29. MEHTA, V. (2013): Evaluating Public Space. Journal of Urban Design, 19, 1, 53−88. <https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698>
30. MITCHELL, A., GRIFFIN, L. S. (2021): The Esri Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics, second edition. ESRI Press, Redlands.
31. MITCHELL, K. (2003): Monuments, Memorials, and the Politics of Memory. Urban Geography, 24, 5, 442−459. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.24.5.442>
32. MITTIG, H. E. (1985): Das Denkmal und seine politische Funktion. In: Funkkolleg Kunst, Deutsches Institut für Fernstudien an der Universitat Tubingen, Weinheim, 43−83.
33. NORA, P. (1986): Les lieux de mémoire. La Nation, Paris.
34. OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 268−286.
35. PEKAŘ, J. (1990): O smyslu českých dějin. Rozmluvy, Praha.
36. PEKÁREK, B. (1995): Paměť a politika. In: Mayer, F., Ducreux, M.-E. (eds.): Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války. Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Praha, 67−72.
37. PÍCHOVÁ, H. (2008): The Lineup for Meat: The Stalin Statue in Prague. Modern Language Association, 123, 3, 614−631. <https://doi.org/10.1632/pmla.2008.123.3.614>
38. PRAVDOVÁ, A. (2018): První republika 1918−1938. Národní galerie, Praha.
39. SOUKUPOVÁ, B. (2019): Prague: The national perception of the area. Philological studies, literary research, 9, 1, 111−121. <https://doi.org/10.32798/pflit.110>
40. SOUŠKOVÁ, S. (2015): Společenské funkce pomníků. Kultura, umění a výchova, 3, 1.
41. STEVENS, Q. (2015): Masterplanning public memorials: an historical comparison of Washington, Ottawa and Canberra. Planning Perspectives, 30, 1, 39−66. <https://doi.org/10.1080/02665433.2013.874956>
42. STEVENS, Q., SUMARTOJO, S. (2015): Memorial planning in London. Journal of Urban Design, 20, 5, 615−635. <https://doi.org/10.1080/13574809.2015.1071655>
43. STEVENS, Q., SUMARTOJO, S. (2019): Shaping Seoul’s memories: the co-evolution of memorials, national identity, democracy and urban space in South Korea’s capital city. Journal of Urban Design, 24, 5, 757−777. <https://doi.org/10.1080/13574809.2018.1525288>
44. TAHA, D. A. (2016): Political Role of Urban Space Reflections on the Current and Future Scene in Cairo-Egypt. Architecture Research, 6, 2, 38−44.
45. THOMAS, M. (1991): The Demise of Public Space. In: Nadin, V., Doak, J. (eds.): Town Planning Responses to City Change, Aldershot, Avenbury, 209−224.
46. THRIFT, N. (2003): Space: The fundamental stuff of geography. In: Holloway, S. L., Rice, S., Valentine, G. (eds.): Key Concepts in Geography, SAGE, London, 95−108.
47. VLNAS, V. (2013): Jan Nepomucký: Česká legenda. Paseka, Národní galerie, Praha, Litomyšl.
48. WYNER, J. (2019): Narrating Public Space: Franz Kafka in Nationalized Prague. Undergraduate Honors Theses. William & Mary, Williamsburg.
49. ZITA, S. (2004): Boj o pomník Jana Husa v Praze v období 1889−1903. Husitský Tábor, 14, 113–146.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive