Geografie 2023, 128, 75-101

https://doi.org/10.37040/geografie.2023.003

Value creation and capture in the 300 largest companies in Czechia: What role does position in global production networks play?

Zuzana Holická, Jiří BlažekID

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received June 2022
Accepted November 2022

References

1. BAIR, J., WERNER, M. (2011): The place of disarticulations: Global commodity production in La Laguna, Mexico. Environment and Planning A, 43, 5, 998−1015. <https://doi.org/10.1068/a43404>
2. BLAŽEK, J. (1996): Nové institucionální rámce ekonomiky a regionální rozvoj: velké firmy a sektor progresivních výrobních služeb. In: Hampl, M. (ed): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta, UK, Praha, 303−314.
3. BLAŽEK, J. (2016): Towards a typology of repositioning strategies of GVC/GPN suppliers: the case of functional upgrading and downgrading. Journal of Economic Geography, 16, 849−869. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbv044>
4. BLAŽEK, J., BĚLOHRADSKÝ, A., HOLICKÁ, Z. (2021): The role of tier, ownership and size of companies in value creation and capture. European Planning Studies, 29, 11, 2101−2120. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1889991>
5. BLAŽEK, J., HOLICKÁ Z. (2022): Value Capture by Companies of Different Ownership, Tier, Size, and Distance to Market: A Cross-Sectoral Analysis. Area, 54, 4, 655−665. <https://doi.org/10.1111/area.12819>
6. BLAŽEK, J., LYPIANIN, A. (2022): What drives the conomic performance of suppliers in global value chains / global production networks – tier, ownership, size, specialization, or regions? Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 76, 5, 255−269. <https://doi.org/10.1080/00291951.2022.2150303>
7. BLAŽEK, J., STEEN, M. (2022): Global production networks and regional innovation systems: contrasting or complementary policy implications? European Planning Studies, 30, 10, 2043−2062. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.2021145>
8. BOSCHMA, R. (2022): Global value chains from an evolutionary economic geography perspective: a research agenda. Area Development and Policy, 7, 2, 1−24. <https://doi.org/10.1080/23792949.2022.2040371>
9. BRYSON, J. R., VANCHAN, V. (2020): COVID‐19 and alternative onceptualisations of value and risk in GPN research. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 111, 3, 530−542. <https://doi.org/10.1111/tesg.12425>
10. BUTULLO, F. (2021): Digitalization and geographies of production: towards reshoring or global fragmentation? Competition and Change, 25, 2, 259−278. <https://doi.org/10.1177/1024529420918160>
11. COE, N. M., HESS, M. (2011): Local and regional development: a global production network approach. In: Pike, A., Rodríguez-Pose, A., Tomaney, J. (eds): Handbook of local and regional development. Routledge, London, 128−138.
12. COE, N. M. (2014): Missing links: logistics, governance and upgrading in a shifting global economy. Review of International Political Economy, 21, 224−256. <https://doi.org/10.1080/09692290.2013.766230>
13. COE, N. (2021): Advanced introduction to global production networks, Edward Elgar, Cheltenham.
14. COE, N. M., YEUNG, H. W. C. (2015) Global Production Networks Theoretising Economic Development in an Interconnected World. Oxford University Press, Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198703907.001.0001>
15. DOSTÁLOVÁ, Š. (2020): Stanovení převodní ceny v případě služeb s nízkou přidanou hodnotou. Diplomová práce. Fakulta financí a účetnictví, VŠE, Praha.
16. DÖRRY, S. (2015): Strategic nodes in investment fund global production networks: The example of the financial centre Luxembourg. Journal of Economic Geography, 15, 4, 797−814. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu031>
17. DROBNÝ, T. (2005): Změny prostorového rozmístění největších firem v ČR. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, UK, Praha.
18. GEREFFI, G., HUMPHREY, J., STURGEON, T. (2005): The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12, 1, 78−104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
19. GEREFFI, G., LIM, H. C., LEE, J. (2021): Trade policies, firm strategies, and adaptive reconfigurations of global value chains. Journal of International Business Policy, 4, 506−522. <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00102-z>
20. GEREFFI, G. (2019): Economic upgrading in global value chains. In: Ponte, S., Gereffi, G., Raj-Reichert, G. (eds.): Handbook on global value chains. Edward Elgar, Cheltenham, 240−254. <https://doi.org/10.4337/9781788113779.00022>
21. GEREFFI, G. (2020): What does the Covid-19 pandemic teach us about global value chains? The case of medical supplies. Journal of International Business Policy, 3, 287−301. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00062-w>
22. GLOGAR, L. (2013): Pozice českých automobilových firem v globálních hodnotových řetězcích. Prezentace na semináři „Globální produkční sítě: teorie a praxe“. Jihomoravské inovační centrum, Brno.
23. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost, a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přírodovědecká fakulta, UK, Praha.
24. HOLLAND, S. (1976): Capital versus the Regions. Macmillan, Londýn. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-15773-0>
25. HUMPHREY, J., SCHMITZ, H. (2002): How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters? Regional Studies, 36, 9, 1017−1027. <https://doi.org/10.1080/0034340022000022198>
26. JIRMAN, M.: (2018): Analýza ekonomické struktury ve vybraných regionech. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, UK, Praha.
27. KOKOŠ, R. (2019): Analýza zpracovatelského průmyslu v Jihočeském kraji.Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha.
28. MASSEY, D. (1984): Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. Macmillan, Londýn.
29. PAVLÍNEK, P., JANÁK, L. (2007): Regional restructuring of the Škoda auto supplier network in the Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 14, 2, 133−155. <https://doi.org/10.1177/0969776407076101>
30. PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2016): Value creation and value capture in the automotive industry: empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A, 48, 937−959. <https://doi.org/10.1177/0308518X15619934>
31. PEGORARO, D., DE PROPIS, L., CHIDLOW, A. (2021): Regional factors enabling manufacturing reshoring strategies: A case study perspective. Journal of International Business Policy, 5, 112−133. <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00112-x>
32. PONTE, S. (2020): The hidden costs of environmental upgrading in global value chains, Review of International Political Economy, 818−843. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1816199>
33. PONTE, S., EWERT, J. (2009) Which way is “Up” in upgrading? Trajectories of change in the value chain for South African wine. World Development, 37, 1637−1650. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.03.008>
34. PONTE, S., GEREFFI, G., RAJ-REICHERT, G., eds. (2019): Handbook on Global Value Chains. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788113779>
35. RODRÍGUEZ-POSE, A. (2018): The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Journal of Regions, Economy and Society, 11, 1, 189−209. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
36. SHIN, N., KRAEMER, K. L., DEDRICK, J. (2012): Value capture in the global electronics industry: Empirical evidence for the “smiling curve” concept. Industry and Innovation, 19, 89−107. <https://doi.org/10.1080/13662716.2012.650883>
37. TOKATLI, N. (2013): Toward a better understanding of the apparel industry: a critique of the upgrading literature. Journal of Economic Geography, 13, 993−1011. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbs043>
38. Úřad Vlády České republiky (2016): Analýza odlivu zisků: důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření, Úřad Vlády České republiky, Oddělení strategií a trendů, Praha.
39. YEUNG, H. W., COE, N. M. (2015): Toward a dynamic theory of global production networks. Economic Geography, 91, 29−58. <https://doi.org/10.1111/ecge.12063>
40. ŽENKA, J., PAVLÍNEK, P. (2013): Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998−2008. Geografie, 118, 2, 116–137. <https://doi.org/10.37040/geografie2013118020116>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive