Geografie 2022, 127, 241-269

https://doi.org/10.37040/geografie.2022.005

Transformation of Czech cultural landscapes over the past two centuries: typology based on model areas

Tomáš Janík1ID, Ivan Bičík2ID, Lucie Kupková3ID

1Charles University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology, Prague, Czechia
2Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia
3Charles University, Faculty of Science, Department of Applied Geoinformatics and Cartography, Prague, Czechia

Received December 2021
Accepted March 2022

References

1. ANTROP, M. (2008): Landscapes at risk: about change in the European landscapes. In: Dostál, P. (ed.): Evolution of geographical systems and risk processes in the global context. Charles University, Prague, 57−79.
2. BALEJ, M. (2011): Landscape metrics as indicators of the structural landscape changes – two case studies from the Czech Republic after 1948. Journal of Land Use Science, 7, 4, 443−458. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2011.597443>
3. BIČÍK, I., HIMIYAMA, Y., FERANEC, J., ŠTYCH, P., eds. (2012): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World – Volume VII. Issued by International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change. Faculty of Science, Charles University, Prague. Hokkaido University of Education, Asahikawa.
4. BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2001): Czech agriculture after 1990. Geografie, 106, 4, 209−221. <https://doi.org/10.37040/geografie2001106040209>
5. BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
6. BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land use changes in the Czech Republic 1845−2010. Socio-Economic driving forces. Springer, Cham.
7. BUCALA, A. (2015): Land use/cover changes to transition from communist system to free market economy in the Gerce Mts. Polish Carpathians, In: Bičík, I, Himiyama, Y., Feranec, J., Kupková, L. (eds.): Land use, cover changes in selected regions in the world. Volume XI, 43−48.
8. ČÚZK (2010): Imperial Imprints of the Stable Cadastre – Moravia and Silesia, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre.
9. CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic. Landscape and Urban Planning, 98, 3−4, 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.08.003>
10. COUSINS, S.A. (2001): Analysis of land-cover transitions based on 17th and 18th century cadastral maps and aerial photographs. Landscape Ecology, 16, 41−54. <https://doi.org/10.1023/A:1008108704358>
11. ESRI (2011): ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.
12. EVERITT, B.S., LANDAU, S., LEESE, M., STAHL, D. (2011): Cluster Analysis (5th ed.). John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
13. FERANEC, J., JAFFRAIN, G., SOUKUP, T., HAZEU, G. (2010): Determining changes and flows in European landscapes 1990−2000 using CORINE land cover data. Applied Geography, 30, 1, 19–35. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.07.003>
14. FUCHS, R., VERBURG, P.H., CLEVERS, J.G.P.W., HEROLD, M. (2015): The potential of old maps and encyclopaedias for reconstructing historic European land cover/use change. Applied Geography, 59, 43−55. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.013>
15. HAMPL, M., MÜLLER, J. (2011): Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva. Geografie, 116, 3, 211−230. <https://doi.org/10.37040/geografie2011116030211>
16. HARVEY, D.C. (2001): Heritage Pasts and Heritage Presents: temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies 7, 4, 319−338. <https://doi.org/10.1080/13581650120105534>
17. HOWARD, P., THOMPSON, I., WATERTON, E., eds. (2013): The Routledge Companion to Landscape Studies. Routledge, Abingdon, New York.
18. KOLEJKA, J. (2013): Nauka o krajině: geografický pohled a východiska. 1st edition, Academia, Praha
19. KOLEJKA, J., KREJČÍ, T., NOVÁKOVÁ, E. (2020): The pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic, Land Use Policy, 97.
20. KOLEJKA, J., LIPSKÝ, Z. (2008): Landscape mapping and typology in the Czech Republic. Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, 67−78.
21. KOLEJKA, J. et al. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno.
22. KUPKOVÁ L., BIČÍK, I. (2016): Landscape transition after the collapse of communism in Czechia. Journal of Maps, 12, 526−531. <https://doi.org/10.1080/17445647.2016.1195301>
23. KUPKOVÁ, L., BIČÍK, I., BOUDNÝ, Z. (2019): Long term land use changes in Czechia’s border regions. Acta Geographica Slovenica, 59, 2, 107−117. <https://doi.org/10.3986/AGS.7191>
24. KUPKOVÁ, L., BIČÍK I., JELEČEK, L. (2021): At the crossroads of European landscape changes: major processes of landscape change in Czechia since the middle of the 19th century and their driving forces. Land, 10, 1, 34. <https://doi.org/10.3390/land10010034>
25. KUPKOVÁ, L., BIČÍK, I., NAJMAN, J. (2013): Land Cover Changes along the Iron Curtain 1990−2006. Geografie, 118, 2, 95–115. <https://doi.org/10.37040/geografie2013118020095>
26. KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat DPZ. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): SUB URBS: Krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 119−149.
27. LATOCHA, A. (2009): Land-use changes and longer-term human–environment interactions in a mountain region (Sudeten Mountains, Poland). Geomorphology, 108, 1−2, 48–57. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.02.019>
28. LIPSKÝ, Z. (1992): Use of historic documents about territory for study of landscape development. Ecological Stability of Landscape, Ecological Infrastructure, Ecological Management. Institute of Applied Ecology, Kostelec n. Č. l.
29. LIPSKÝ, Z. (2000): Sledování změn v kulturní krajině. ČZU, Praha.
30. MACQUEEN, J.B. (1967): Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations. Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 281−297. University of California Press, Berkeley.
31. MATHER, A.S. (2002): The reversal of land use trends: the beginning of the reforestation of Europe. In: Bičík, I., et al. (eds): Land use/land cover changes in the period of globalization. Proceedings of the IGU/LUCC conference in Prague, Charles university, 23−30.
32. MASNÝ, M., WEIS, K. BOLTIŽIAR, M. (2016): Case study area Ľubietová and Strelníky: Agricultural abandonment and land use changes since 1949. In: Bičík, I., Šefrna, L., (eds.): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. IGU-LUCC research reports, Volume XIII, 43−51.
33. MEEUS, J.H.A. (1995): Pan-European Landscapes. Landscape and Urban Planning, 31, 1−3, 57–79. <https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)01036-8>
34. MÜCHER, C.A., WASCHER, D.M., KLIJN, J.A., KOOMEN, A.J., JONGMAN, R.H. (2006): A new European landscape map as an integrative framework for landscape character assessment. In Bunce, R.G.H. & Jongman R.H.G. (Eds.): Landscape ecology in the Mediterranean: inside and outside approaches; proceedings of the European IALE conference 29 March – 2 April 2005, Faro, 233−243. IALE.
35. NAVIN, M.S., AGILANDEESWARI, L. (2019): Land use Land Cover Change Detection using K-means Clustering and Maximum Likelihood Classification Method in the Javadi Hills, Tamil Nadu, India. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9, 1S3, 51−56.
36. OECD (1993): OECD core set of indicators for environmental performance reviews. A synthesis report by the Group on the State of the Environment. OECD/GD, 93, 179, Paris.
37. PAZÚR, R, FERANEC, J., ŠTYCH, P., KOPECKÁ, M., HOLMAN, L. (2017): Changes of urbanised landscape identified and assessed by the Urban Atlas data: Case study of Prague and Bratislava. Land Use Policy, 61, 135−146. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.022>
38. POPELKOVÁ, R., MULKOVÁ, M. (2018): The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography, 90, 28−43. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.11.008>
39. PURŠ, J. (1973): Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce. Academia, Praha.
40. PURŠ, J. (1980): Complex revolution of the modern age and industrial revolution. Historica 19, 135−170.
41. R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, https://www.R-project.org/
42. RENES, H., CENTERI, C., KRUSE, A., KUČERA, Z. (2019): The future of traditional landscapes: Discussions and Visions. Land, 8, 6, 98. <https://doi.org/10.3390/land8060098>
43. ROMPORTL, D., CHUMAN, T., LIPSKÝ, Z. (2013): Typologie současné krajiny Česka. Geografie, 118, 1, 16−39. <https://doi.org/10.37040/geografie2013118010016>
44. SELMAN, P. (2006): Planning at the Landscape Scale. Routledge, Abingdon.
45. SKALOŠ, J., KAŠPAROVÁ, I. (2012): Landscape memory and landscape change in relation to mining. Ecological Engineering, 43, 60−69. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.07.001>
46. SKLENIČKA, P., ŠÍMOVÁ, P., HRDINOVÁ, K., ŠÁLEK, M. (2014): Changing rural landscapes along the border of Austria and the Czech Republic between 1952 and 2009: Roles of political, socioeconomic and environmental factors. Applied Geography, 47, 89−98. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.12.006>
47. SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., CHRUDINA, R., MACKOVČIN, P., RYSKOVÁ, R., SLAVÍK, P., STRÁNSKÁ, T. SVOBODA, J. (2012): Development of land use and main land use change processes in the period 1836−2006: case study in the Czech Republic. Journal of Maps, 8, 1, 88–96. <https://doi.org/10.1080/17445647.2012.668768>
48. SÝKORA, L., BOUZAROVSKI, S. (2012): Multiple Transformations: Conceptualising the Postcommunist Urban Transition. Urban Studies 49, 1, 43−60. <https://doi.org/10.1177/0042098010397402>
49. TAPPEINER, U., LEITINGER, G., ZARIŅA, A., BÜRGI, M. (2021): How to consider history in landscape ecology: patterns, processes, and pathways. Landscape Ecology, 36, 2317−2328. <https://doi.org/10.1007/s10980-020-01163-w>
50. VOREL, I., BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P., CULEK, M., SKLENIČKA, P. (2004): Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive