Geografie 2022, 127, 271-297

https://doi.org/10.37040/geografie.2022.007

Transformation of regional identity in Czechia: Case study of partly deinstitutionalized Bohemia and Moravia from the viewpoint of the Bohemian-Moravian borderland inhabitants

Petr MarekID

Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno, Czechia

Received November 2021
Accepted May 2022

References

1. BIALASIEWICZ, L. (2002): Upper Silesia: rebirth of a regional identity in Poland. Regional & Federal Studies, 12, 2, 111−132. <https://doi.org/10.1080/714004749>
2. BROWNELL, J. W. (1960): The Cultural Midwest. Journal of Geography, 59, 2, 81−85. <https://doi.org/10.1080/00221346008982048>
3. BUCHER, S., IŠTOKOVÁ, M. (2015): Self-governing regions in Slovakia: Spatial differentiation and perception of socio-cultural identity by local and regional officials. Geografie, 120, 1, 1−25. <https://doi.org/10.37040/geografie2015120010001>
4. CASTELLS, M. (2010): The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Wiley-Blackwell, Chichester.
5. ČSÚ (2014): Vše o území, Český statistický úřad, http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=0&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void (10. 8. 2014).
6. ČSÚ (2016a): Vlastní výběr, Český statistický úřad, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz# (3. 9. 2016).
7. ČSÚ (2016b): Vše o území, Český statistický úřad, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__554979# (3. 9. 2016).
8. DANĚK, P. (1993): Moravian and Silesian nationalities: a new phenomenon in the ethnic map of the Czech lands? GeoJournal, 30, 3, 249−253. <https://doi.org/10.1007/BF00806714>
9. DAŇKOVÁ, M. (2018): Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc.
10. DOKOUPIL, J. (2004): Hranice a hraniční efekt. In: Jeřábek, M. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 47−58.
11. DVOŘÁK, J. (2003): Jižní Čechy jako region. Historická geografie, 32, 135−181.
12. FOUBERG, E. H., MOSELEY, W. G. (2015): Understanding world regional geography. John Wiley & Sons, Danvers.
13. FRISVOLL, S., RYE, J. F. (2009): Elite discourses of regional identity in a new regionalism development scheme: The case of the ‘Mountain Region’ in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift, 63, 3, 175−190. <https://doi.org/10.1080/00291950903238990>
14. GNATIUK, O., MELNYCHUK, A. (2019): Identities with historical regions – are they adapting to modern administrative division? The case of Ukraine. European Spatial Research and Policy, 26, 1, 175−194. <https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.1.09>
15. HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J., DOBEŠ, J. (2005): Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
16. HROMÁDKA, J. (1956): Orografické třídění Československé republiky. Geografie, 61, 3, 161−180.
17. CHALUPA, J. (2015): Historickogeografická česko-moravská zemská hranice: rekonstrukce, percepce, významy. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
18. CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova, Praha, 163−178.
19. CHROMÝ, P. (2004): Kdyby byla Morava… Geografie, 109, 1, 66−69.
20. CHROMÝ, P. (2008): Regiony v proměnách času a prostoru (Úvaha o metodických přístupech nové regionální geografie). Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 14, 57−64.
21. CHROMÝ, P. (2009a): Kulturní regiony, jazykové a etnografické oblasti Česka. In: Heřmanová, E., Chromý, P. et al.: Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, Praha, 62−76.
22. CHROMÝ, P. (2009b): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19, 1, 2−5.
23. CHROMÝ, P., SEMIAN, M., KUČERA, Z. (2014): Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Geografie, 119, 3, 259−277. <https://doi.org/10.37040/geografie2014119030259>
24. JONES, M., MACLEOD, G. (2004): Regional spaces, spaces of regionalism: territory, insurgent politics and the English question. Transactions of the Institute of British Geographers, 29, 4, 433−452. <https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.2004.00140.x>
25. KEATING, M. (1998): The new regionalism in Western Europe. Territorial restructuring and political change. Edward Elgar, Cheltenham.
26. KONOPSKI, M. (2021): The role of administrative borders in determining regional identity: The case of Podlasie, Poland. Moravian Geographical Reports, 29, 1, 53−70. <https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0005>
27. MAREK, P. (2015): Vnímání reliktní hranice na příkladu severní části česko-moravské zemské hranice. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno.
28. MAREK, P. (2020a): Česko-moravská hranice v symbolech. Geografické rozhledy, 30, 1, 38−41.
29. MAREK, P. (2020b): Region coby dynamický proces a využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů. Geografický časopis, 72, 2, 193−213. <https://doi.org/10.31577/geogrcas.2020.72.2.10>
30. MAREK, P. (2020c): Region coby sociální konstrukt a kritická diskuze Paasiho konceptualizace regionální identity. Geografie, 125, 1, 47−68. <https://doi.org/10.37040/geografie2020125010047>
31. MAREK, P. (2020d): Regiony a hranice existují i tehdy, jsme-li přesvědčeni o opaku. In: Semotanová, E. (ed.): Hranice v krajinách. Academia, Praha, 195−217.
32. MAREK, P. (2020e): Transformation of the identity of a region: Theory and the empirical case of the perceptual regions of Bohemia and Moravia, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 28, 3, 154−169. <https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0012>
33. MELNYCHUK, A., GNATIUK, O. (2018): Regional identity and the renewal of spatial administrative structures: The case of Podolia, Ukraine. Moravian Geographical Reports, 26, 1, 42−54. <https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0004>
34. MZH (2020): Moravské zemské hnutí, http://moravskehnuti.cz/ (1. 12. 2020).
35. NIKISCHER, R. (2016): Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: Multimierková perspektíva. Slovenský národopis, 64, 1, 8−31.
36. OSOBA, P. (2017): Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety. Geografie, 122, 3, 310−334. <https://doi.org/10.37040/geografie2017122030310>
37. PAASI, A. (1986a): The Institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164, 1, 105−146. <https://doi.org/10.11143/9052>
38. PAASI, A. (1986b): The Institutionalization of regions. Theory and comparative case studies. University of Joensuu, Joensuu.
39. PAASI, A. (1991): Deconstructing regions: notes on the scales of spatial life. Environment and Planning A, 23, 2, 239−256. <https://doi.org/10.1068/a230239>
40. PAASI, A. (2002a): Bounded spaces in the mobile world: Deconstructing “regional identity”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93, 2, 137−148. <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00190>
41. PAASI, A. (2002b): Place and region: regional worlds and words. Progress in Human Geography, 26, 6, 802−811. <https://doi.org/10.1191/0309132502ph404pr>
42. PAASI, A. (2003): Region and place: regional identity in question. Progress in Human Geography, 27, 4, 475−485. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr>
43. PAASI, A. (2009): The resurgence of the “region” and “regional identity”: theoretical perspectives and empirical observations on regional dynamics in Europe. Review of International Studies, 35, 11, 121−146. <https://doi.org/10.1017/S0260210509008456>
44. RAAGMAA, G. (2002): Regional identity in regional development and planning. European Planning Studies, 10, 1, 55−76. <https://doi.org/10.1080/09654310120099263>
45. RŮŽKOVÁ, J., ŠKRABAL, J. (2006): Historický lexikon obcí České republiky 1869−2005. I. díl. Český statistický úřad, Praha.
46. SEMIAN, M. (2012): Název jako symbol regionu. Historická geografie, 38, 2, 335−352.
47. SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. (2007): České kulturně-historické regiony ve vědomích svých obyvatel. Sociologický časopis, 43, 4, 1039−1053.
48. SIWEK, T., KAŇOK, J. (2000a): Mapping Silesian Identity in Czechia. Geografie, 105, 2, 190−200. <https://doi.org/10.37040/geografie2000105020190>
49. SIWEK, T., KAŇOK, J. (2000b): Vědomí slezské identity v mentální mapě. Ostravská univerzita, Ostrava.
50. Státní úřad statistický (1934): Statistický lexikon obcí v republice Československé. I. Země Česká. Orbis, Praha.
51. Státní úřad statistický (1935): Statistický lexikon obcí v republice Československé. II. Země Moravskoslezská. Orbis, Praha.
52. SVOBODOVÁ, I. (2012): Moravanství na Dačicku. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc.
53. ŠERÝ, M. (2014): The identification of residents with their region and the continuity of sociohistorical development. Moravian Geographical Reports, 22, 3, 53−64. <https://doi.org/10.2478/mgr-2014-0018>
54. ŠERÝ, M., DAŇKOVÁ, M. (2021): When regional identities differ over generation: Deinstitutionalisation of regions and regional identities in a regional amalgam. Journal of Rural Studies, 82, 430−441. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.033>
55. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by residents of Jeseník area as a partial aspect of their regional identity (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 20, 2, 36−46.
56. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie, 118, 4, 392−414. <https://doi.org/10.37040/geografie2013118040392>
57. TERLOUW, K. (2018): Transforming identity discourses to promote local interests during municipal amalgamations. GeoJournal, 83, 3, 525−543. <https://doi.org/10.1007/s10708-017-9785-8>
58. TERLOUW, K., VAN GORP, B. (2014): Layering spatial identities: the identity discourses of new regions. Environment and Planning A, 46, 852−866. <https://doi.org/10.1068/a45689>
59. TOUŠEK, V., ŠICH, P., VAŠÍČEK, P. (1991): Zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Geografie, 96, 1, 45−48.
60. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
61. VAISHAR, A. (2004): Čechy + Morava a Slezsko = Česko? Geografie, 109, 1, 65−66.
62. VAISHAR, A., ZAPLETALOVÁ, J. (2016): Regional identities of Czech historical lands. Hungarian Geographical Bulletin, 65, 1, 15−25. <https://doi.org/10.15201/hungeobull.65.1.2>
63. VANČURA, M. (1995): Zemská hranice mezi Čechami a Moravou (ve světle nové administrativní reformy). Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno.
64. Zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy.
65. Zákon č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení.
66. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
67. Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů.
68. ZIMMERBAUER, K. (2011): From image to identity: Building regions by place promotion. European Planning Studies, 19, 2, 243−260. <https://doi.org/10.1080/09654313.2011.532667>
69. ZIMMERBAUER, K., PAASI, A. (2013): When old and new regionalism collide. Deinstitutionalization of regions and resistance identity in municipality amalgamations. Journal of Rural Studies, 30, 31−40. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.11.004>
70. ZIMMERBAUER, K., RIUKULEHTO, S., SUUTARI, T. (2017): Killing the regional Leviathan? Deinstitutionalization and stickiness of regions. International journal of urban and regional research, 41, 4, 1−18. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12547>
71. ZIMMERBAUER, K., SUUTARI, T., SAARTENOJA, A. (2012): Resistance to the deinstitutionalization of a region. Borders, identity and activism in municipality merger. Geoforum, 43, 6, 1065−1075. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.06.009>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive