Geografie 2022, 127, 145-168

https://doi.org/10.37040/geografie.2022.002

Public transport accessibility: simulation of the usability of public transport in everyday situations

Josef BernardID

Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia

Received October 2021
Accepted February 2022

References

1. AL MAMUN, M., LOWNES, N. E. (2011): A composite index of public transit accessibility. Journal of Public Transportation, 14, 2, 4. <https://doi.org/10.5038/2375-0901.14.2.4>
2. BERNARD, J., DECKER, A., MIKEŠOVÁ, R., VOJTÍŠKOVÁ, K. (2016): Living and dealing with limited opportunities: Social disadvantage and coping strategies in rural peripheries. Sociální studia / Social Studies, 13, 2, 29−53. <https://doi.org/10.5817/SOC2016-2-29>
3. BUEHLER, R., PUCHER, J. (2012): Demand for public transport in Germany and the USA: an analysis of rider characteristics. Transport Reviews, 32, 5, 541−567. <https://doi.org/10.1080/01441647.2012.707695>
4. BURDA, T. (2014): Význam změn správních hranic v procesu formování vnitřních periferií na území Česka od poloviny 19. století. Dizertační práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
5. CURRIE, G. (2004): Gap Analysis of Public Transport Needs:Measuring Spatial Distribution of Public Transport Needs and Identifying Gaps in the Quality of Public Transport Provision. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1895, 1, 137−146. <https://doi.org/10.3141/1895-18>
6. CURRIE, G. (2010): Quantifying spatial gaps in public transport supply based on social needs. Journal of Transport Geography, 18, 1, 31−41. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.12.002>
7. GALSTER, G., SHARKEY, P. (2017): Spatial foundations of inequality: A conceptual model and empirical overview. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 3, 2, 1−33. <https://doi.org/10.7758/rsf.2017.3.2.01>
8. GEURS, K. T., VAN WEE, B. (2004): Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. Journal of Transport geography, 12, 2, 127−140. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005>
9. HAWAS, Y. E., HASSAN, M. N., ABULIBDEH, A. (2016): A multi-criteria approach of assessing public transport accessibility at a strategic level. Journal of Transport Geography, 57, 19−34. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.09.011>
10. HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, 120, 3, 397−421. <https://doi.org/10.37040/geografie2015120030397>
11. HORÁK, J., IVAN, I., FOJTÍK, D. (2015): Time of Day Dependency of Public Transport Accessibility in the Czech Republic. In: I. Ivan, I. Benenson, B. Jiang, J. Horák, J. Haworth, Inspektor, T. (eds.): Geoinformatics for Intelligent Transportation. Springer International Publishing, 93−108.
12. CHVÁTAL, F. (2017): Vliv dopravní dostupnosti územní na ekonomický a regionální rozvoj v České republice. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno.
13. JAROŠ, V. (2017): Social and transport exclusion. Geographia Polonica, 90, 3, 247−263. <https://doi.org/10.7163/GPol.0099>
14. KEIM-KLÄRNER, S., BERNARD, J., BISCHOF, S., VAN DÜLMEN, C., KLÄRNER, A., STEINFÜHRER, A. (2021): Analyzing social disadvantage in rural peripheries in Czechia and Eastern Germany: Conceptual model and study design, 170. Thünen Working Paper. Braunschweig.
15. KRAFT, S., PRENER, J. (2014): Spatial aspects of transport behaviour in the Czech Republic after 1989. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 45, 2, 53−77.
16. KUBEŠ, J., PODLEŠÁKOVÁ, N. (2021): Lidský a demografický kapitál v periferiích Plzeňského kraje. Geografie, 126, 1, 97−122. <https://doi.org/10.37040/geografie2021126010097>
17. KVĚTOŇ, V., CHMELÍK, J., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2012): Developments in the public transport serviceability of rural settlements with examples from various types of micro-regions. AUC–Geographica, 47, 1, 51−63. <https://doi.org/10.14712/23361980.2015.24>
18. LENS, M. C. (2017): Measuring the geography of opportunity. Progress in Human Geography, 41, 1, 3−25. <https://doi.org/10.1177/0309132515618104>
19. LIU, S., ZHU, X. (2004): Accessibility analyst: an integrated GIS tool for accessibility analysis in urban transportation planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 31, 1, 105−124. <https://doi.org/10.1068/b305>
20. LUNG-AMAM, W. S., KNAAP, E., DAWKINS, C., KNAAP, G. J. (2018): Opportunity for whom? The diverse definitions of neighborhood opportunity in Baltimore. City & Community, 17, 3, 636−657. <https://doi.org/10.1111/cico.12318>
21. MALÝ, J. (2018): Questioning territorial cohesion: (Un)equal access to services of general interest: (Un)equal access to services of general interest. Papers in Regional Science, 97, 2, 323−343. <https://doi.org/10.1111/pirs.12250>
22. MAMUN, S. A., LOWNES, N. E., OSLEEB, J. P., BERTOLACCINI, K. (2013): A method to define public transit opportunity space. Journal of Transport Geography, 28, 144−154. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.12.007>
23. MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, 1, 21−43. <https://doi.org/10.37040/geografie2010115010021>
24. MARTENS, K., BASTIAANSSEN, J. (2019): An index to measure accessibility poverty risk. In: Lucas, K., Martens, K., Di Ciommo, F., Dupont-Kieffer, A. (eds.): Measuring transport equity. Elsevier, 39−55.
25. MAVOA, S., WITTEN, K., MCCREANOR, T., O’SULLIVAN, D. (2012): GIS based destination accessibility via public transit and walking in Auckland, New Zealand. Journal of Transport Geography, 20, 1, 15−22. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.10.001>
26. MCLEOD, S., SCHEURER, J., CURTIS, C. (2017): Urban public transport: planning principles and emerging practice. Journal of Planning Literature, 32, 3, 223−239. <https://doi.org/10.1177/0885412217693570>
27. MDČR (2020): Koncepce veřejné dopravy 2020−2025, Ministerstvo dopravy České republiky, https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Pravni-predpisy/Zelena-a-bila-kniha-koncepce-verejne-dopravy (24. 1. 2022).
28. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 44, 2, 321−348. <https://doi.org/10.13060/00380288.2008.44.2.05>
29. NESHELI, M. M., CEDER, A. A., GHAVAMIRAD, F., THACKER, S. (2017): Environmental impacts of public transport systems using real-time control method. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 51, 216−226. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.12.006>
30. PÁEZ, A., GERTES MERCADO, R., FARBER, S., MORENCY, C., ROORDA, M. (2010): Relative accessibility deprivation indicators for urban settings: definitions and application to food deserts in Montreal. Urban Studies, 47, 7, 1415−1438. <https://doi.org/10.1177/0042098009353626>
31. RODRIGUE, J. P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006): The geography of transport systems. Routledge.
32. SAGHAPOUR, T., MORIDPOUR, S., THOMPSON, R. G. (2016): Public transport accessibility in metropolitan areas: A new approach incorporating population density. Journal of Transport Geography, 54, 273−285. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.06.019>
33. SEIDENGLANZ, D. (2007): Dopravní charakteristiky venkovského prostoru, Dizertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno.
34. STJERNBORG, V., MATTISSON, O. (2016): The role of public transport in society – A case study of general policy documents in Sweden. Sustainability, 8, 11, 1120. <https://doi.org/10.3390/su8111120>
35. ŠŤASTNÁ, M., VAISHAR, A. (2017): The relationship between public transport and the progressive development of rural areas. Land Use Policy, 67, 107−114. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.05.022>
36. ŠŤASTNÁ, M., VAISHAR, A., STONAWSKÁ, K. (2015): Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 36, 53−64. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.02.012>
37. ŠULC, P. (2017): Dopravní dostupnost na základě nabídky veřejné hromadné dopravy v oblasti Ledečska a Zručska. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
38. TIZNADO-AITKEN, I., MUÑOZ, J. C., HURTUBIA, R. (2021): Public transport accessibility accounting for level of service and competition for urban opportunities: An equity analysis for education in Santiago de Chile. Journal of Transport Geography, 90, 102919. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102919>
39. Zákon 194/2010 sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-194.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive