Geografie 2022, 127, 75-98

https://doi.org/10.37040/geografie2022127010075

Rural elementary school: variability of types in a diverse countryside

Silvie R. Kučerová1ID, Petr Meyer1,2ID, Zdeněk Kučera2ID, Kristýna Rybová1ID, Jan Šmíd3ID

1J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Science, Department of Geography, Ústí nad Labem, Czechia
2Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia
3J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Arts, Department of Philosophy and Humanities, Ústí nad Labem, Czechia

Received September 2021
Accepted January 2022

References

1. BELL, A., SIGSWORTH, A. (1987): The Small Rural Primary School: A Matter of Quality. Routledge, London.
2. BERNARD, J. (2011): Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Sociologický časopis, 47, 4, 745−775.
3. BERNARD, J., ŠIMON, M. (2017): Vnitřní periferie v Česku: Multidimenzionalita sociálního vyloučení ve venkovských oblastech. Sociologický časopis, 53, 1, 3−28.
4. CORBETT, M. (2007): Learning to Leave: The Irony of Schooling in a Coastal Community. Fernwood Publishing, Black Point.
5. CUERVO, H. (2016): Understanding Social Justice in Rural Education. Palgrave, New York.
6. DOSTÁL, P., MARKUSSE, J. (1989): Rural settlements networks and elementary service provision: Two scenarios for the matching of demand and supply. In: Clark, G., Huigen, P., Thissen, F. (eds.): Planning and the Future of the Countryside: Great Britain and the Netherlands. Netherlands Geographical Studies, 62−78.
7. DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P. (2015): Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Karolinum, Praha.
8. DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. (2010): Česká základní škola: Vícepřípadová studie. Karolinum, Praha.
9. GRISTY, C. (2020): Putting Lefebvre to work on “the rural”. In: Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerová, S. R. (eds.): Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte, 303−320.
10. GRISTY, C., HARGREAVES, L., KUČEROVÁ, S. R., eds. (2020): Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte.
11. HAMPL, M. (2004): Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a do škol v Česku. Geografie, 109, 3, 205−222. <https://doi.org/10.37040/geografie2004109030205>
12. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis, 43, 5, 889−910.
13. HARGREAVES, L. M. (2009): Respect and responsibility: Review of research on small rural schools in England. International Journal of Educational Research, 48, 2, 117−128. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.004>
14. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. MARADA, M. (2008): Innere und äussere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, 299−316.
15. HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha.
16. HOLLOWAY, S. L., PIMLOTT-WILSON, H. (2012): Neoliberalism, policy localisation and idealised subjects: A case study on educational restructuring in England. Transactions of the Institute of British Geographers, 37, 4, 639−654. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2011.00498.x>
17. HRUŠKA, V. (2014): Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Sociologický časopis, 50, 581−601.
18. HRUŠKA, V., PÍŠA, J. (2019): Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 68, 4, 373−389. <https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.4.4>
19. CHUBB, J. E., MOE, T. M. (1990): Politics, markets, and America’s schols. Brookings Institution, Washington, DC.
20. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia. Geografie, 113, 3, 269−284. <https://doi.org/10.37040/geografie2008113030269>
21. KÁRNÍKOVÁ, L. (1965): Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754−1914. ČSAV, Praha.
22. KOSTELECKÝ, T. MIKEŠOVÁ, R., BERNARD, J. (2018): Střední školy v regionech Česka: ovlivňuje periferní poloha nabídku škol, poptávku po nich a úspěšnost jejich studentů? In: Bernard, J., ed: Nic se tady neděje… Životní podmínky na periferním venkově. Slon, Praha, 92−122.
23. KOVÁCS, K. (2012): Rescuing a small village school in the context of rural change in Hungary. Journal of Rural Studies, 28, 108−117. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.01.020>
24. KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2012). Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechiaʼs resettled borderland. Historická geografie, 38, 1, 165−184.
25. KUČERA, Z., KULDOVÁ, S. (2008): Designated Landscape Values versus Local Attachement – A Preliminary Survey. In: Majerová, V. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Venkov je náš svět, Countryside – Our World. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 108−120.
26. KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku. Geographica, ČGS, Praha.
27. KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., PAVLASOVÁ, Z. (2015): Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Sociologický časopis, 51, 4, 607−636.
28. KUČEROVÁ, S. R., DVOŘÁK, D., MEYER, P., BARTŮNĚK, M. (2020): Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of post-socialist Czechia. Journal of Rural Studies, 74, 280−293. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.018>
29. KUČEROVÁ, S., MATTERN, T., ŠTYCH, P., KUČERA, Z. (2011): Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit. Geografie, 116, 3, 300−316. <https://doi.org/10.37040/geografie2011116030300>
30. KUČEROVÁ, S. R., TRNKOVÁ, K. (2020): A consideration of Czech rural schools from different scales. From centrally directed to autonomous educational policies. In: Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerová, S. R. (eds.): Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte, 103−124.
31. KVALSUND, R. (2009): Centralized decentralization or decentralized centralization? A review of newer Norwegian research on schools and their communities. International Journal of Educational Research, 48, 89−99. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.006>
32. KVASNIČÁK, R., KUDLÁČKOVÁ, B., KLČOVÁ, I. (2010): Faktory ovplyvňujúce učiteľovo chápanie vyučby v Trnavskom kraji v Slovenskej republike. Paidagogos, 2, http://www.paidagogos.net/ (3. 8. 2021).
33. KVĚTOŇ, V., CHMELÍK, J., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2012): Developments in the public transport serviceability of rural settlements with examples from various types of micro-regions. AUC–Geographica, 47, 1, 51−63. <https://doi.org/10.14712/23361980.2015.24>
34. MAYER, T. (2017): School choice and the urban neighbourhood: segregation process in the German primary sector with special reference to private schools. In: Koinzer, T., Nikolai, R., Waldow, F. (eds.): Private Schools and School Choice in Compulsory Education. Springer, Wiesbaden, 153−175.
35. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis, 44, 2, 321−348.
36. NEKORJAK, M., SOURALOVÁ, A., VOMASTKOVÁ, K. (2011): Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis, 47, 4, 657−680.
37. NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis, 47, 4, 717−744.
38. OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M. (2011): Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky. Sociologický časopis, 47, 4, 777−803.
39. OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J., eds. (2013). Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha.
40. PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, 2, 161−187. <https://doi.org/10.37040/geografie2010115020161>
41. POL, M. a kol. (2010): Profesní dráha ředitelů základních škol: Od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia Paedagogica, 15, 1, 85−105.
42. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (2003): Pedagogický slovník. 4. vydání. Portál, Praha.
43. RIBCHESTER, CH., EDWARDS, B. (1999): The centre and the local: Policy and practice in rural education provision. Journal of Rural Studies, 15, 1, 49−63. <https://doi.org/10.1016/S0743-0167(98)00048-5>
44. ROBERTS, P., GREEN, B. (2013): Researching rural places: On social justice and rural education. Qualitative Inquiry 19, 10, 765−774. <https://doi.org/10.1177/1077800413503795>
45. SLACH, O., ŽENKA, J. a kol. (2021): Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí. Ostravská univerzita, Ostrava.
46. SOLSTAD, K. J., ANDREWS, T. (2020): From rural to urban to rural tu global: 300 years of compulsory schooling in rural Norway. Journal of Rural Studies, 74, 294−303. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.034>
47. SOLSTAD, K. J., KARLBERG-GRANLUND, G. (2020): Rural education in globalized world. The cases of Norway and Finland. In: Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerová, S. R. (eds.): Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte, 49−76.
48. STRAKOVÁ, J., SIMONOVÁ, J. (2015): Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis, 51, 4, 587−606.
49. ŠIMÁNĚ, M. (2019): České menšinové školství v Československé republice. Masarykova univerzita, Brno.
50. ŠIMEK, J. (2016): Historie školních budov. od tereziánských reforem po současnost. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha.
51. ŠKABRADA, J. (2020): První – chalupová – etapa výstavby vesnických škol v 18.−19. století. In: Horáček, M. (ed.): Školy, jejich obnova a využívání. Institut pro památky a kulturu, o. p. s., Putim, 35–39.
52. TANTARIMÄKI, S., TÖRHÖNEN, A. (2020): Inclusive and collaborative school network planning in Finland. A critical process for rural schools. In: Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerová, S. R. (eds.): Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte, 259−282.
53. TRNKOVÁ, K., KNOTOVÁ, D., CHALOUPKOVÁ, L. (2010): Málotřídní školy v České republice. Paido, Brno.
54. WOODS, M. (2011): Rural. Routledge, New York.
55. ZEMÁNEK, L. (2003): Lokální kultura v životě našeho venkova. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 124−149.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive