Geografie 2021, 126, 243-261

https://doi.org/10.37040/geografie2021126030243

Typology of historical cultural landscapes based on their cultural elements

Jakub Jelen1ID, Markéta Šantrůčková2ID, Marek Komárek1ID

1Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia
2The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice, Czechia

Received February 2021
Accepted July 2021

References

1. ANTROP, M.A. (2013): Brief History of Landscape Research. In: Howard, P., Thompson, I., Waterton, E. (eds.): The Routledge Companion to Landscape Studies. Routledge, London, 12–22.
2. ANTROP, M. (1997): The concept of traditional landscapes as a base for landscape evaluation and planning. The example of Flanders Region. Landscape and Urban Planning, 38, 105–117. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(97)00027-3>
3. BENDER, O., BOEHMER, H.J., JENS, D., SCHUMACHER, K.P. (2005): Using GIS to analyse long-term cultural landscape change in Southern Germany. Landscape and Urban Planning, 70, 1–2, 111–125. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.008>
4. BERGÈS, L., DUPOUNEY, J.L. (2021). Historical ecology and ancient forests: Progress, conservation issues and scientific prospects, with some examples from the French case. Journal of Vegetation Science, 32, 1–17. <https://doi.org/10.1111/jvs.12846>
5. BIČÍK, I. (2004): Long term changes in land use of the Czech Republic territory. Životné prostredie, 38, 2, 81–85.
6. BISWAS, A.K., TORTAJADA, C. (2009): Changing Global Water Management Landscape. In: Water Management in 2020 and Beyond. In: Biswas, A.K., Tortajada, C., Izquierdo, R., (eds): Water Resources Development and Management, Springer, Berlin, 1–34.
7. BÜRGI, M., CEVASCO, R., DEMETER, L., FESCENKO, A., GABELLIERI, N., MARULL, J., ÖSTLUND, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WOHLGEMUTH, T. (2020): Where do we come from? Cultural heritage in forests and forest management. In: Krumm, F., Schuck, A., Rigling (eds.): How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe. European Forest Institute (EFI) – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Birmendorf, 47–61.
8. CAPELO, S., BARATA, F.T., MASCARENHAS, J.M. (2011): Why are Cultural Landscapes of Various Values? Thinking About Heritage Landscape Evaluation and Monitoring Tool. Journal of Landscape Ecology, 4, 1, 5–17. <https://doi.org/10.2478/v10285-012-0030-3>
9. CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic. Landscape and Urban Planning, 98, 3–4, 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.08.003>
10. CONESA, H.M., SCHULIN, R., NOWACK, B. (2008): Mining landscape: a cultural tourist opportunity or an environmental problem? The study case of the Cartagena – La Unión Mining District (SE Spain). Ecological Economics, 64, 690–700. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.06.023>
11. DAUGSTAD, K., GRYTLI, E. (1999): How to study and manage a multihistoric landscape. Norsk Geografisk Tiddskrift, 53, 85–92. <https://doi.org/10.1080/00291959950136803>
12. EHRLICH, M., KUČA, K., KUČOVÁ, V., PACÁKOVÁ, B., PAVLÁTOVÁ, M., SALAŠOVÁ, A., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VOREL, I., WEBER, M. (2020): Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Certifikovaná metodika. Národní památkový ústav, Praha.
13. ERFURT-COOPER, P. (2009): European Waterways as a Source of Leisure and Recreation. In: Prideaux, B., Cooper, M. (eds.): River Tourism. CAB International, Massachusetts, 95–116.
14. ESPOSITO, M., CAVELZANI, A. (2006): The World Heritage and cultural landscapes. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4, 3, 409–419. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2006.04.027>
15. FAIRCLOUGH, G. (2016): Essentially cultural: Perspectives on landscape from Europe. Landscape Journal, 35, 2, 149–166. <https://doi.org/10.3368/lj.35.2.149>
16. FORMAN, R.T.T., GODRON, M. (1986): Landscape Ecology. John Wiley & Sons, New York.
17. GFELLER, A.E. (2013): Negotiating the meaning of global heritage: ‘cultural landscapes’ in the UNESCO World Heritage Convention, 1972–92. Journal of Global History, 8, 483–503. <https://doi.org/10.1017/S1740022813000387>
18. GINÉ, D.S. (2018): A Renewed Approach to the ABC Landscape Method: An Applicatoin to Mentanyes d’Ordal, Barcelona Metropolitan Area. Landscape Online, 56, 1–12. <https://doi.org/10.3097/LO.201856>
19. GULLINOA, P., LARCHER, F. (2013): Integrity in UNESCO World Heritage Sites. A comparative study for rural landscapes. Journal of Cultural Heritage, 14, 5, 389–395. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2012.10.005>
20. HARTIGAN, J.A. (1975): Clustering Algorithms. John Wiley & Sons, New York.
21. HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred Structures in the Landscape: The Case of Rural Czechia. Scottish Geographical Journal, 129, 2, 100–121. <https://doi.org/10.1080/14702541.2012.754931>
22. HORÁČEK, M. (2015): Úvod do památkové péče. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
23. HOWARD, P., THOMPSON, I., WATERTON, E., eds. (2013): The Routledge Companion to Landscape Studies. Routledge, London.
24. KABRDA, J., JANČÁK, V. (2007): Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu. Geografie, 112, 1, 48–60. <https://doi.org/10.37040/geografie2007112010048>
25. KNIPPENBERG, H., eds. (2005): The Changing Religious Landscape of Europe. Het Spinhuis, Amsterdam.
26. KOLEJKA, J. (2014): Přírodní krajiny České republiky. Katalog typů přírodních krajin. Masarykova univerzita, Brno.
27. KOLEJKA, J. et. al. (2012): Postindustriální krajina Česka. Soliton, Brno.
28. KOLEJKA, J., KREJČÍ, T., NOVÁKOVÁ, E. (2020): The Pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic. Land Use Policy, 97, 9, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104712>
29. KUČERA, Z. (2009): Krajina jako dědictví. In: Heřmanová, E., Chromý, P. et al.: Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, Praha, 156–180.
30. KUČOVÁ, V., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). Zprávy památkové péče, 73, 4, 340–346.
31. KUPKA, J. (2010): Krajiny kulturní a historické. České vysoké učení technické v Praze, Praha.
32. LATOCHA, A. (2015): Past Human Activities Recorded in the Landscape: A Case Study from the Glenveagh National Park, Ireland. Landscape Research, 40, 3, 338–358. <https://doi.org/10.1080/01426397.2013.829807>
33. LIESKOVSKÝ, J., BEZÁK, P., ŠPULEROVÁ, J., LIESKOVSKÝ, T., KOLEDA, P., DOBROVODSKÁ, M., BÜRGI, M., GIMMI, U. (2015): The abandonment of traditional agricultural landscape in Slovakia – Analysis of extent and driving forces. Journal of Rural Studies, 37, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.12.007>
34. LING, CH., HANDLEY, J., RODWELL, J. (2007): Restructuring the post-industrial landscape: a multifunctional approach. Landscape Research, 32, 3, 285–309. <https://doi.org/10.1080/01426390701318171>
35. LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2007): Typologie krajiny v Česku a zahraničí: stav problematiky, metody a teoretická východiska. Geografie, 112, 1, 61–83. <https://doi.org/10.37040/geografie2007112010061>
36. LOWENTHAL, D. (1990): Historic landscapes: indispensable hub, interdisciplinary orphan. Landscape Research, 15, 2, 27–29. <https://doi.org/10.1080/01426399008706313>
37. LOWENTHAL, D. (2007): Living with and looking at landscape. Landscape Research, 32, 5, 635–656. <https://doi.org/10.1080/01426390701552761>
38. MANSOURIAN, S., STANTURF, J.A., DERKYI, M.A.A., ENGEL, V.L. (2017): Forest Landscape Restoration: increasing the positive impacts of forest restoration or simply the area under tree cover? Restoration Ecology, 25, 2, 178–183. <https://doi.org/10.1111/rec.12489>
39. MATHER, A.S., NEEDLE, C.L., COULL, J.R. (1998): From resource crisis to sustainability: the forest transition in Denmark, The International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 5, 3, 182–193. <https://doi.org/10.1080/13504509809469982>
40. MARSHALL, E.J.P. (2004): Agricultural Landscapes: Field Margin Habitats and Their Interaction with Crop Production. Journal of Crop Improvement, 12, 1–2, 365–404. <https://doi.org/10.1300/J411v12n01_05>
41. MERHAUTOVÁ, Z. (2009): Typologie krajiny v oblasti Českého ráje. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Thesis.
42. MITCHELL, D. (2008): New Axioms for Reading the Landscape: Paying Attention to Political Economy and Social Justice. In: Wescoat, J.L., Johnston, D.M. (eds.): Political Economies of Landscape Chang. Springer, Dordrecht, 29–50.
43. MORGAN, J.L., GERGEL, S.E. (2010): Quantifying historic landscape heterogeneity from aerial photographs using object-based analysis. Landscape Ecology, 25, 7, 985–998. <https://doi.org/10.1007/s10980-010-9474-1>
44. PAASI, A. (2003): Region and place: regional identity in question. Progress in Human geography, 27, 4, 475–485. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr>
45. PĂTRU-STUPARIU, I., PASCU, M., BÜRGI, M. (2019): Exploring Tangible and Intangible Heritage and its Resilience as a Basis to Understand the Cultural Landscapes of Saxon Communities in Southern Transylvania (Romania). Sustainability, 11, 11, 3102. <https://doi.org/10.3390/su11113102>
46. PRATS, M., SALIN, E. (2016): Cultural landscape: a promising category. In: Kiss, F., Bassa, L. (eds.): Proceedings of TCL 2016 conference. Infota, Budapest, 451–465.
47. RIEGL, A. (2003): Moderní památková péče. Národní památkový ústav, Praha.
48. ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2012): Present Approaches to Landscape Typology in the Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 5, 3, 24–35. <https://doi.org/10.2478/v10285-012-0057-5>
49. ROMPORTL, D., CHUMAN, T., LIPSKÝ, Z. (2013): Landscape typology of Czechia. Geografie, 118, 1, 16–39. <https://doi.org/10.37040/geografie2013118010016>
50. RÖSSLER, M. (2006): World Heritage Cultural Landscapes: A UNESCO Flagship Programme 1992–2006. Landscape Research, 31, 4, 333–353. <https://doi.org/10.1080/01426390601004210>
51. RUDEL, T.K., SCHNEIDER, L., URIARTE, M. (2010): Forest transitions: An introduction. Land Use Policy, 27, 2, 95–97. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.09.021>
52. SAUER, C.O. (1925): The morphology of landscape. University of California Press, Berkeley.
53. SCAZZOSI, L. (2004): Reading and assessing the landscape as cultural and historical heritage. Landscape Research, 29, 4, 335–355. <https://doi.org/10.1080/0142639042000288993>
54. SCHULTE, L.A, MLADENOFF, D.J., NORDHEIM, E.V. (2002): Quantitative classification of a historic northern Wisconsin (USA.) Landscape: mapping forests at regional scales. Canadian Journal of Forest Research, 32, 1616–1638. <https://doi.org/10.1139/x02-082>
55. SIRISRISAK, T., AKAGAWA, N. (2007): Cultural landscape in the world heritage list: understanding on the gap and categorisation. City & Time, 2, 3, 11–20.
56. SMITH, L. (2006): The Uses of Heritage. London, Routledge.
57. SKOKANOVÁ, H., EREMIÁŠOVÁ, R. (2012): Changes in the secondary landscape structure and the connection to ecological stability: the cases of two model areas in the Czech Republic. Ekológia (Bratislava), 31, 1, 33–45. <https://doi.org/10.4149/ekol_2012_01_33>
58. STEPHENSON, J. (2008): The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes. Landscape and Urban Planning, 84, 127–139. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003>
59. ŠANTRŮČKOVÁ M., SALAŠOVÁ, A., SOKOLOVÁ, K., SEDLÁČEK, J. (2020): Mapping military landscape as a cultural heritage: case study of the Austerlitz/Slavkov battlefield site. AUC Geographica, 55, 1, 66–76. <https://doi.org/10.14712/23361980.2020.2>
60. ŠANTRŮČKOVÁ M., WEBER M. (2016): Identification of Values of the Designed Landscapes: Two Case Studies from the Czech Republic. In: Agnoletti, M, Emanueli, F. (eds.): Biocultural Diversity in Europe. Environmental History. Springer, Cham, 487–509.
61. TAPPEINER, U., LEITINGER, G., ZARINA, A., BÜRGI, M. (2020): How to consider history in landscape ecology: patterns, processes, and pathways. Landscape Ecology. <https://doi.org/10.1007/s10980-020-01163-w>
62. TAYLOR, K., LENNON, J. (2011): Cultural landscapes: a bridge between culture and nature? International Journal of Heritage Studies, 17, 6, 537–554. <https://doi.org/10.1080/13527258.2011.618246>
63. TAYLOR, R.D., SCHEJTER, A.M. (2013): Beyond Broadband Access: Developing Data-Based Information Policy Strategies. Fordham University Press, New York.
64. TRYON, R.C. (1939): Cluster Analysis: Correlation Profile and Orthometric (Factor) Analysis for the Isolation of Unities in Mind and Personality. Edwards Brothers, Ann Arbor.
65. TURNER, S. (2018): Historic landscape characterisation: an archaeological approach to landscape heritage. In: Fairclough, G., Sarlov-Herlin, I., Swanwick C. (eds.): Routledge Handbook of Landscape Character Assessment. Routledge, London, 37–50.
66. VAN EETVELDE, V., ANTROP, M. (2009): A stepwise multi-scaled landscape typology and characterisation for trans-regional integration, applied on the federal state of Belgium. Landscape and Urban Planning, 91, 3, 160–170. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.12.008>
67. VOREL, I. (2005): Historické krajinné kompozice – dominantní znaky kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. In: Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. (eds.): Krajinný ráz – jeho vnímaní a hodnocení v evropském kontextu. Paido, Brno, 201–204.
68. WHEELER, R. (2008): Mining memories in a rural community: Landscape, temporality and place identity. Journal of Rural Studies, 36, 22–32. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.06.005>
69. WOODWARD, R. (2014): Military landscapes. Agendas and approaches for future research. Progress in Human Geography, 38, 1, 40–61. <https://doi.org/10.1177/0309132513493219>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive