Geografie 2020, 125, 117-137

https://doi.org/10.37040/geografie2020125020117

Flash floods in Moravia and Silesia during the nineteenth and twentieth centuries

Olga Halásová1,2ID, Rudolf Brázdil1,3ID

1Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno, Czechia
2Palacký University, Faculty of Science, Department of Geography, Olomouc, Czechia
3Czech Academy of Sciences, Global Change Research Institute, Brno, Czechia

Received June 2019
Accepted December 2019

References

1. ARCHER, D., O’DONNELL, G., LAMB, R., WARREN, S., FOWLER, H.J. (2019): Historical flash floods in England: New regional chronologies and database. Journal of Flood Risk Management, 12, e12526. <https://doi.org/10.1111/jfr3.12526>
2. ARCHER, D.R., PARKIN, G., FOWLER, H.J. (2016): Assessing long term flash flooding frequency using historical information. Hydrology Research, 48, 1–16. <https://doi.org/10.2166/nh.2016.031>
3. BALATKA, B., SLÁDEK, J. (1980): Povodeň na Jizeře v srpnu 1978. Geografie, 85, 4, 278–292.
4. BARREDO, J.I. (2007): Major flood disasters in Europe: 1950–2005. Natural Hazards, 42, 125–148. <https://doi.org/10.1007/s11069-006-9065-2>
5. BENITO, G., HUDSON, P.F. (2010): Flood hazards: the context of fluvial geomorphology. In: Alcántara-Ayala, I., Goudie, A. (eds.): Geomorphological Hazards and Disaster Prevention. Cambridge University Press, Cambridge, 111–128.
6. BORGA, M., STOFFEL, M., MARCHI, L., MARRA, F., JAKOB, M. (2014): Hydrogeomorphic response to extreme rainfall in headwater systems: Flash floods and debris flows. Journal of Hydrology, 518, 194–205. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.05.022>
7. BRAUD, I., BORGA, M., GOURLEY, J., HÜRLIMANN, M., ZAPPA, M., GALLART, F. (2016): Flash floods, hydro-geomorphic response and risk management. Journal of Hydrology, 541, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.08.005>
8. BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., ELLEDER, L., KAKOS, V., KOTYZA, O., KVĚTOŇ, V., MACKOVÁ, J., MÜLLER, M., ŠTEKL, J., TOLASZ, R., VALÁŠEK, H. (2005a): Historické a současné povodně v České republice. Masarykova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Brno, Praha.
9. BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., LUTERBACHER, J., MOBERG, A., PFISTER, C., WHEELER, D., ZORITA, E. (2010): European climate of the past 500 years: new challenges for historical climatology. Climatic Change, 101, 1–2, 7–40. <https://doi.org/10.1007/s10584-009-9783-z>
10. BRÁZDIL, R., DOLÁK, L., BĚLÍNOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, L., CHROMÁ, K., DOBROVOLNÝ, P., BURIANOVÁ, J. (2019): Kněz Šimon Hausner a jeho meteorologická pozorování v Buchlovicích v letech 1803–1831. In: Černušák, T., Šustek, V. (eds.): Hubert Valášek archivář, historik a přátelský kolega. Sborník studií a vzpomínek k nedožitým 70. narozeninám. Moravský zemský archiv, Brno, 17–33.
11. BRÁZDIL, R., KIRCHNER, K., eds. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, Brno.
12. BRÁZDIL, R., KUNDZEWICZ, Z.W., BENITO, G. (2006): Historical hydrology for studying flood risk in Europe. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 739–764. <https://doi.org/10.1623/hysj.51.5.739>
13. BRÁZDIL, R., PFISTER, C., WANNER, H., VON STORCH, H., LUTERBACHER, J. (2005b): Historical climatology in Europe – the state of the art. Climatic Change, 70, 3, 363–430. <https://doi.org/10.1007/s10584-005-5924-1>
14. BRÁZDIL, R., ŠTĚPÁNEK, P., VAIS, T. (1998): Časová a prostorová analýza bouřek, krupobití a extrémních srážek v jižní části Moravy v období 1946–1995. Meteorologické zprávy, 51, 2, 45–52.
15. BRYNDAL, T. (2015): Local flash floods in Central Europe: A case study of Poland. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 69, 5, 288–298. <https://doi.org/10.1080/00291951.2015.1072242>
16. BRYNDAL, T., FRANCZAK, P., KROCZAK, R., CABAJ, W., KOŁODZIEJ, A. (2017): The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland). Natural Hazards, 88, 1, 95–120. <https://doi.org/10.1007/s11069-017-2858-7>
17. CHAMAS, V., KAKOS, V. (1988): Mimořádná průtrž mračen a povodeň na Jílovském potoce dne 1.7.1987. Geografie, 93, 4, 265–278.
18. CYROŇ, J., KOTRNEC, J. (2000): Protrhlo se nebe i země... Šardice 9. 6. 1970. Obec Šardice, Šardice.
19. ČERKAŠIN, A. (1959): Povodeň na Zrzávce. Vodní hospodářství, 12, 538–541.
20. DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P., ERLEBACH, M., HALÁSOVÁ, O., LÁSKA, O., NIEDŹ-WIEDŹOVÁ, K., SOMER, T, WEISZENSTENOVÁ, J. (2013): Environmental History of the Czech Rep./Environmentální historie České republiky. Masarykova univerzita Brno.
21. DAŇHELKA, J., ELLEDER, L., eds. (2012): Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR. Český hydrometeorologický ústav, Praha.
22. ELLEDER, L., MUNZAR, J., ŠÍROVÁ, J., ONDRÁČEK, S., KREJČÍ, J., LOPAUR, M., DRAGOUN, Z. (2014): Přívalová povodeň v létě 1714 na Českomoravské vrchovině – rekonstrukce katastrofy po 300 letech. Meteorologické zprávy, 67, 6, 161–173.
23. ELLEDER, L., TYL, R., ŠIMANDL, P. (2008): Rekonstrukce extrémní povodně v květnu 1908. In: Workshop Adolfa Patery 2008 – Extrémní hydrologické jevy v povodích. České vysoké učení technické, Praha, 143–152.
24. GAUME, E., BAIN, V., BERNARDARA, P., NEWINGER, O., BARBUC, M., BATEMAN, A., BLAŠKOVIČOVÁ, L., BLÖSCHL, G., BORGA, M., DUMITRESCU, A., DALIAKOPOULOS, I., GARCIA, J., IRIMESCU, A., KOHNOVA, S., KOUTROULIS, A., MARCHI, L., MATREATA, S., MEDINA, V., PRECISO, E., SEMPERE-TORRES, D., STANCALIE, G., SZOLGAY, J., TSANIS, I., VELASCO, D., VIGLIONE, A. (2009): A compilation of data on European flash floods. Journal of Hydrology, 367, 1/2, 70–78. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.028>
25. GAUME, E., LIVET, M., DESBORDES, M., VILLENEUVE, J.P. (2004): Hydrological analysis of the river Aude, France, flash flood on 12 and 13 November 1999. Journal of Hydrology, 286, 1–4, 135–154. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.09.015>
26. HANČAROVÁ, E., METELKA, L., MRKVICA, Z., PAVLÍK, J., POZLER, R., ŠIFTAŘ, Z., VÁCHAL, P., VESELÝ, R. (1999): Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor ve dnech 22. až 25. 7. 1998. Meteorologické zprávy, 52, 1, 1–12.
27. HRÁDEK, M., ONDRÁČEK, S. (1986): Besének byl opět zlou vodou. O příčinách, průběhu a důsledcích povodně na Tišnovsku. Tišnovsko, 17, 12, 209–215.
28. JANSKÝ, B. (1976): Mladotické hrazené jezero – geomorfologie sesuvných území. AUC–Geographica, 11, 1, 3–18.
29. JANSKÝ, B. (1977): Mladotické hrazené jezero – morfografické a hydrografické poměry. AUC–Geographica, 12, 1, 31–46.
30. KAKOS, V. (2001): Maximální srážky na území ČR z pohledu synoptické meteorologie. In: Vývoj metod pro odhad extrémních povodní. Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 46–60.
31. KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SYNOPTICKÉ A LETECKÉ SLUŽBY HMÚ (1967): Katalog povětrnostních situací pro území ČSSR. Hydrometeorologický ústav, Praha.
32. KRATOCHVÍL, A. (1907): Vel. Meziříčský okres. Vlastivěda moravská, II. Místopis Moravy 41. Musejní spolek, Brno.
33. KUBÁT, J., ed. (2009): Vyhodnocení přívalových povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky. Český hydrometeorologický ústav, Praha.
34. LLASAT, M.C., LLASAT-BOTIJA, M., PRAT, M.A., PORCU, F., PRICE, C., MUGNAI, A., LAGOUVARDOS, K., KOTRONI, V., KATSANOS, D., MICHAELIDES, S., YAIR, Y., SAVVIDOU, K., NICOLAIDES, K. (2010): High-impact floods and flash floods in Mediterranean countries: the FLASH preliminary database. Advances in Geosciences, 23, 47–55. <https://doi.org/10.5194/adgeo-23-47-2010>
35. MARCHI, L., BORGA, M., PRECISO, E., GAUME, E. (2010): Characterisation of selected extreme flash floods in Europe and implication for flood risk management. Journal of Hydrology, 394, 1–2, 118–133. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.017>
36. MUNZAR, J. (2003): The flood in Carlsbad (Bohemia) on 9 May 1582: its causes, damages and response. In: Thorndycraft, V.R., Benito, G., Barriendos, M., Llasat, M.C. (eds.): Palaeofloods, Historical Data and Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. CSIC, Madrid, 136–142.
37. MUNZAR, J., ONDRÁČEK, S. (2014): Přívalové povodně v českých zemích na příkladech z 16. až 21. století. In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2014 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 113–121.
38. MÜLLER, M., KAKOS, V. (2004): Extrémní konvekční bouře v Čechách 25.–26. května 1872. Meteorologické zprávy, 57, 3, 69–77.
39. POLÁCH, D., GÁBA, Z. (1998): Historie povodní na šumperském a jesenickém okrese. Severní Morava, 75, 3–30.
40. POLIŠENSKÝ, A. (1990): Povodeň na Dřevnici. Vodní hospodářství, 40, 1, 13–18.
41. PÖYRY ENVIRONMENT A.S. (2007): Studie protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj, Brno.
42. PROSOVÁ, O. (2005): Dopady bleskových povodní na krajinu. In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 3. Masarykova univerzita, Brno, 133–138.
43. RAŠKA, P., BRÁZDIL, R. (2015): Participatory responses to historical flash floods and their relevance for current risk reduction: a view from a post-communist country. Area, 47, 2, 166–178. <https://doi.org/10.1111/area.12159>
44. RUIZ-BELLET, J.L., BALASCH, J.C., TUSET, J., BARRIENDOS, M., MAZON, J., PINO, D. (2015): Historical, hydraulic, hydrological and meteorological reconstruction of 1874 Santa Tecla flash floods in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Journal of Hydrology, 524, 279–295. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.02.023>
45. SCHROEDER, A.J., GOURLEY, J.J., HARDY, J., HENDERSON, J.J., PARHI, P., RAHMANI, V., REED, K.A., SCHUMACHER, R.S., SMITH, B.K., TARALDSEN, M.J. (2016): The development of a flash flood severity index. Journal of Hydrology, 541, 523–532. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.04.005>
46. SOCHOREC, R., DOLEŽEL, F. (1996): Hydrometeorologická zpráva o povodni 1996. Český hydrometeorologický ústav, Ostrava.
47. SOLÍN, L. (2008): Analysis of floods occurrence in Slovakia in the period 1996–2006. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56, 2, 95–115.
48. SOUKALOVÁ, E. (2002): Příčinný déšť a povodně na Blanensku a Žďársku v červenci 2002. Meteorologické zprávy, 55, 5, 141–144.
49. THORNDYCRAFT, V.R., BARRIENDOS, M., BENITO, G., RICO, M., CASAS, A. (2006): The catastrophic floods of AD 1617 in Catalonia (northeast Spain) and their climatic context. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 899–912. <https://doi.org/10.1623/hysj.51.5.899>
50. TROBEC, T. (2017): Frequency and seasonality of flash floods in Slovenia. Geographica Pannonica, 21, 4, 198–211. <https://doi.org/10.5937/gp21-16074>
51. WERNER, P.C., GERSTENGARBE, F.-W. (2010): Katalog der Grosswetterlagen Europas (1881–2009) nach Paul Hess und Helmut Brezowsky. 7., Verbesserte und ergänzte Auflage. PIK Report No. 119. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive