Geografie 2020, 125, 47-68

https://doi.org/10.37040/geografie2020125010047

Region as a social construct and the critical discussion of the Paasi’s conceptualization of regional identity

Petr MarekID

Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno, Czechia

Received April 2019
Accepted October 2019

References

1. ANTONSICH, M. (2010): Exploring the correspondence between regional forms of governance and regional identity: The case of western Europe. European Urban and Regional Studies, 17, 3, 261–276. <https://doi.org/10.1177/0969776410365784>
2. BERGER, P. L., LUCKMANN, T. (1999): Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.
3. BUCHER, S., IŠTOKOVÁ, M. (2015): Self-governing regions in Slovakia: Spatial differentiation and perception of socio-cultural identity by local and regional officials. Geografie, 120, 1, 1–25. <https://doi.org/10.37040/geografie2015120010001>
4. CRESSWELL, T. (2013): Geographic thought. A critical introduction. Wiley-Blackwell, Chichester.
5. DANĚK, P. (1993): Moravian and Silesian nationalities: a new phenomenon in the ethnic map of the Czech lands? GeoJournal, 30, 3, 249–253. <https://doi.org/10.1007/BF00806714>
6. DANĚK, P. (2013): Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. Masarykova univerzita, Brno.
7. DE BLIJ, H. J., MURPHY, A. B. (1999): Human geography. Culture, society, and space. John Wiley & Sons, New York.
8. DOKOUPIL, J. (2004): Hranice a hraniční efekt. In: Jeřábek, M. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 47–58.
9. ENTRIKIN, J. N. (2011): Region and regionalism. In: Agnew, J. A., Livingstone, D. N. (eds.): The SAGE Handbook of geographical knowledge. SAGE Publications, Los Angeles, 344–356.
10. ERLEBACH, M., TOMÁŠ, M., TONEV, P. (2016): A functional interaction approach to the definition of meso regions: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 24, 2, 37–46. <https://doi.org/10.1515/mgr-2016-0009>
11. FOUBERG, E. H., MOSELEY, W. G. (2015): Understanding world regional geography. John Wiley & Sons, Danvers.
12. FOUBERG, E. H., MURPHY, A. B., DE BLIJ, H. J. (2012): Human geography. People, place, and culture. John Wiley & Sons, Hoboken.
13. FRISVOLL, S., RYE, J. F. (2009): Elite discourses of regional identity in a new regionalism development scheme: The case of the ‘Mountain Region’ in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift, 63, 3, 175–190. <https://doi.org/10.1080/00291950903238990>
14. GIDDENS, A. (1984): The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Polity Press, Cambridge.
15. GILBERT, A. (1988): The new regional geography in English and French-speaking countries. Progress in Human Geography, 12, 2, 208–228. <https://doi.org/10.1177/030913258801200203>
16. GOULD, P., WHITE, R. (1974): Mental maps. Penguin Books, New York.
17. HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie, 115, 2, 144–160.
18. HAMMARLUND, K. G. (2004): Regional reform and citizen participation in Sweden. Innovation, 17, 2, 145–163.
19. HAMPL, M. (1971): Teorie komplexity a diferenciace světa se zvláštním zřetelem na diferenciaci geografickou. Universita Karlova, Praha.
20. HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, 120, 3, 397–421. <https://doi.org/10.37040/geografie2015120030397>
21. HART, J. F. (1982): The highest form of the geographer’s art. Annals of the Association of American Geographers, 72, 1, 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1982.tb01380.x>
22. HEFFRON, S. G., DOWNS, R. M., eds. (2012): Geography for life: National geography standards. National Council for Geographic Education, Washington.
23. HOBBS, J. J. (2016): Fundamentals of world regional geography. Cengage Learning, Boston.
24. CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 163–178.
25. CHROMÝ, P. (2008): Regiony v proměnách času a prostoru (Úvaha o metodických přístupech nové regionální geografie). Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 14, 57–64.
26. CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19, 1, 2–5.
27. JONES, M., MACLEOD, G. (2004): Regional spaces, spaces of regionalism: territory, insurgent politics and the English question. Transactions of the Institute of British Geographers, 29, 4, 433–452. <https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.2004.00140.x>
28. KASALA, K., LAUKO, V. (2009): K teórii a metodológii regionálnej geografie. ACTA Geographica Universitatis Comenianae, 52, 87–99.
29. KASALA, K., ŠIFTA, M. (2017): The region as a concept: traditional and constructivist view. AUC Geographica, 52, 2, 111–121. <https://doi.org/10.14712/23361980.2017.17>
30. KEATING, M. (1998): The new regionalism in Western Europe. Territorial restructuring and political change. Edward Elgar, Cheltenham.
31. KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P. (2013): Functional regions. Concept and types. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, 94–101.
32. KLAPKA, P., TONEV, P. (2008): Regiony a regionalizace. In: Toušek, V. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 371–397.
33. KUČERA, Z. (2011): Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20, 5, 14–18.
34. LYNCH, K. (1960): The image of the city. MIT Press, Cambridge.
35. MACLEOD, G., JONES, M. (2001): Renewing the geography of regions. Environment and Planning D, 19, 6, 669–695. <https://doi.org/10.1068/d217t>
36. MAREK, P. (2015): Vnímání reliktní hranice na příkladu severní části česko-moravské zemské hranice. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno.
37. MAREK, P. (2018): Využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů na příkladu (ne)existence českých zemí. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno.
38. MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. (1996a): Velký sociologický slovník. I. svazek A–O. Karolinum, Praha.
39. MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. (1996b): Velký sociologický slovník. II. svazek P–Z. Karolinum, Praha.
40. MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. (2015): Geografické myslenie. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov.
41. MURPHY, A. B. (1991): Regions as social constructs: the gap between theory and practice. Progress in Human Geography, 15, 1, 23–35. <https://doi.org/10.1177/030913259101500102>
42. NIR, D. (1990): Region as a socio-environmental system. An introduction to a systemic regional geography. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
43. NORTON, W. (2004): Human geography. Oxford University Press, Don Mills.
44. OSMAN, R. (2014): Sociální prostor. In: Matoušek, R., Osman, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum, Praha, 33–58.
45. PAASI, A. (1986): The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164, 1, 105–146. <https://doi.org/10.11143/9052>
46. PAASI, A. (1991): Deconstructing regions: notes on the scales of spatial life. Environment and Planning A, 23, 2, 239–256. <https://doi.org/10.1068/a230239>
47. PAASI, A. (2001): Europe as a social process and discourse: Considerations of place, boundaries and identity. European Urban and Regional Studies, 8, 1, 7–28. <https://doi.org/10.1177/096977640100800102>
48. PAASI, A. (2002a): Bounded spaces in the mobile world: Deconstructing ‘regional identity’. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93, 2, 137–148. <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00190>
49. PAASI, A. (2002b): Place and region: regional worlds and words. Progress in Human Geography, 26, 6, 802–811. <https://doi.org/10.1191/0309132502ph404pr>
50. PAASI, A. (2003): Region and place: regional identity in question. Progress in Human Geography, 27, 4, 475–485. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr>
51. PAASI, A. (2009): The Resurgence of the ‘region’ and ‘regional identity’: theoretical perspectives and empirical observations on regional dynamics in Europe. Review of International Studies, 35, 11, 121–146. <https://doi.org/10.1017/S0260210509008456>
52. PAASI, A. (2010): Regions are social constructs, but who or what ‘constructs‘ them? Agency in question. Environment and Planning A, 42, 10, 2296–2301. <https://doi.org/10.1068/a42232>
53. PAASI, A. (2011a): From region to space. Part II. In: Agnew, J. A., Duncan, J. S. (eds.): The Wiley- Blackwell companion to human geography. Wiley-Blackwell, Chichester, 161–175.
54. PAASI, A. (2011b): The region, identity, and power. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 14, 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.011>
55. PAASI, A., METZGER, J. (2017): Foregrounding the region. Regional Studies, 51, 1, 19–30. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1239818>
56. PRED, A. (1984): Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places. Annals of the Association of American Geographers, 74, 2, 279–297. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x>
57. RAAGMAA, G. (2002): Regional identity in regional development and planning. European Planning Studies, 10, 1, 55–76. <https://doi.org/10.1080/09654310120099263>
58. RELPH, E. (1976): Place and placelessness. Pion, London.
59. RIUKULEHTO, S. (2015): Regional history between time and space. In: Riukulehto, S. (ed.): Between time and space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 1–21.
60. ROSE, G. (2001): Visual methodologies. An introduction to researching with visual materials. SAGE Publications, London.
61. SAYER, A. (2006): Realism as a basis for knowing the world. In: Aitken, S., Valentine, G. (eds.): Approaches to human geography. SAGE Publications, London, s. 98–106.
62. SEMIAN, M. (2010): Regionální identita Českého ráje. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
63. SEMIAN, M. (2012): Název jako symbol regionu. Historická geografie, 38, 2, 335–352.
64. SEMIAN, M. (2016): Region in its complexity. A discussion on constructivist approaches. AUC Geographica, 51, 2, 179–188. <https://doi.org/10.14712/23361980.2016.15>
65. SIWEK, T. (2011): Percepce geografického prostoru. Česká geografická společnost, Praha.
66. ŠERÝ, M. (2014): The identification of residents with their region and the continuity of sociohistorical development. Moravian Geographical Reports, 22, 3, 53–64. <https://doi.org/10.2478/mgr-2014-0018>
67. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by residents of Jeseník area as a partial aspect of their regional identity (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 20, 2, 36–46.
68. ŠTIKA, J. (1973): Etnografický region Moravské Valašsko. Jeho vznik a vývoj. Profil, Ostrava.
69. TERLOUW, K. (2012): From thick to thin regional identities? GeoJournal, 77, 5, 707–721. <https://doi.org/10.1007/s10708-011-9422-x>
70. TUAN, Y.-F. (1977): Space and place. The perspective of experience. University of Minnesota Press, Minneapolis.
71. ÚJČ (2011): Slovník spisovného jazyka českého, Ústav pro jazyk český, http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc (18. 7. 2018).
72. ZIMMERBAUER, K. (2011): From image to identity: Building regions by place promotion. European Planning Studies, 19, 2, 243–260. <https://doi.org/10.1080/09654313.2011.532667>
73. ZIMMERBAUER, K., RIUKULEHTO, S., SUUTARI, T. (2017): Killing the regional Leviathan? Deinstitutionalization and stickiness of regions. International journal of urban and regional research, 41, 4, 1–18. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12547>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive