Geografie 2020, 125, 21-46

https://doi.org/10.37040/geografie2020125010021

Hydrological regime and physico-chemical water properties of various types of peat bog sites: case study of Mezilesní peat bog, Šumava Mts.

Tomáš Doležal1ID, Lukáš Vlček1ID, Jan Kocum1,2ID, Bohumír Janský1ID

1Charles University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology, Prague, Czechia
2Technical University of Liberec, Faculty of Science, Humanities and Education, Department of Geography, Liberec, Czechia

Received March 2019
Accepted November 2019

References

1. ALLOTT, T.E.H., EVANS, M.G., LINDSAY, J.B., AGNEW, C.T., FREER, J.E., JONES, A., PARNELL, M. (2009): Water tables in Peak District blanket peatlands. Moors for the future. Edale, Derbyshire.
2. ANDĚRA, M., ZAVŘEL, P. (2003): Šumava – příroda, historie, život. Baset, Praha.
3. BERGSMA, B., QUINLAN, C. (2009): Sifton Bog ESA – Conservation Master Plan 2009–2019. Upper Thames River Conservation Authority, Parks, London.
4. BUFKOVÁ, I., PRACH, K. (2006): Linking vegetation pattern to hydrology and hydrochemistry in a montane river floodplain, the Šumava National Park, Central Europe. Wetlands Ecology and Management, 14, 4, 317–327. <https://doi.org/10.1007/s11273-005-3817-8>
5. BUFKOVÁ, I., STÍBAL, F. (2012): Restoration of drained mires in the Šumava National Park. In: Jongepierová, I., Pešout, P., Jongepier, J.W., Prach, K. (ed.): Ecological restoration in the Czech Republic, Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, 78–80.
6. ČURDA, J., JANSKÝ, B., KOCUM, J. (2011): Vliv fyzicko-geografických faktorů na extremitu povodní v povodí Vydry. Geografie, 116, 3, 335–353.
7. DOLEŽAL, T., VLČEK, L., KOCUM, J., JANSKÝ, B. (2017): Evaluation of the influence of mountain peat bogs restoration measures on the water table level: case study Rokytka peat bog, the Šumava Mts., Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Univerzita Karlova, 52, 2, 1–10.
8. EVANS, M. G., BURT, T. P., HOLDEN, J., ADAMSON, J.K. (1999): Runoff generation and water table variations in blanket peat: evidence from UK data spanning the dry summer of 1995. Journal of Hydrology, 3–4, 221, 141–160. <https://doi.org/10.1016/S0022-1694(99)00085-2>
9. HOLDEN, J., CHAPMAN, P.J., LABADZ, J.C. (2004): Artificial drainage of peatlands: hydrological and hydrochemical process and wetland restoration. Progress in Physical Geography, 28, 1, 95–123. <https://doi.org/10.1191/0309133304pp403ra>
10. HOLDEN, J., WALLAGE, Z.E., LANE, S.N., MCDONALD, A.T. (2011): Water table dynamics in undisturbed, drained and restored blanket peat. Journal of Hydrology, 1–2, 402, 103–114. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.03.010>
11. HOJDOVÁ, M., HAIS, M., POKORNÝ, J. (2005): Microclimate of a peat bog and of the forest in different states of damage in the Šumava National Park. Silva Gabreta, 11, 1, 13–24.
12. HOWIE, S.A., MEERVELD, I.T. (2011): The Essential Role of the Lagg in Raised Bog Function and Restoration: A Review. Wetlands, 31, 3, 613–622. <https://doi.org/10.1007/s13157-011-0168-5>
13. JANSKÝ, B., KOCUM, J. (2008): Peat bogs influence on runoff process: case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia. Geografie, 113, 4, 383–399.
14. JOOSTEN, H., CLARKE, D. (2002): Wise use of mires and peatlands – background and principles including a framework for decision-making. International Mire Conservation Group and International Peat Society, Totnes, Devon.
15. KOCUM, J. (2012): Tvorba odtoku a jeho dynamika v pramenné oblasti Šumavy. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie. Praha.
16. KŘENOVÁ, Z., HRUŠKA, J. (2012): Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, 2, 1, 62–72. <https://doi.org/10.14712/23361964.2015.40>
17. KUČEROVÁ, A., KUČERA, T., HÁJEK, T. (2009): Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati. In: Černý, D., Dvořák, L. (eds.): Weitfällerské slatě. Sborník referátů ze semináře 21.1.2009. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 50–57.
18. LABADZ, J., ALLOTT, T., EVANS, M., BUTCHER, D., BILLETT, M., STAINER, S., YALLOP, S., JONES, P., INNERDALE, M., HARMON, N., MAHER, K., BRADBURY, R., MOUNT, D., O’BRIEN, H., HART, R. (2010): Peatland hydrology. Draft scientific review, commissioned by the IUCN UK Peatland Programmes Commission of Inquiry on Peatlands, https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/resources/commission-inquiry/work-commission-2011/peatland-hydrology (20.9.2019).
19. LINDSAY, R., BIRNIE, R., CLOUGH, J. (2014): Peat Bog Ecosystems: Structure, Form, State and Condition. IUCN UK Committee Peatland Programme Briefing Note No 2, https://repository.uel.ac.uk/item/85872 (20.9.2019).
20. O’DRISCOLL, C., O’CONNOR, M., ZAKI-UL-ZAMAN, A., DE EYTO, E., BROWN, L.E., XIAO, L. (2016): Forest clearfelling effects on dissolved oxygen and metabolism in peatland streams. Journal of Environmental Management, 166, 15, 250–259. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.10.031>
21. PENMAN, H.L. (1948): Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 193, 1032, 120–145.
22. PONZIANI, M., SLOB, E. C., NGAN-TILLARD, D. J. M., VANHALA, H. (2011): Influence of water content on the electric conductivity of peat. International Water Technology Journal, 1, 1, 14–21.
23. PROKŠ, M. (2010): Odtokový režim v povodí Hamerského potoka se zaměřením na reakci pH vody ve vybraných povodňových epizodách. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha.
24. PURANEN, R., MÄKILÄ, M., SÄÄVUORI, H. (1999): Electric conductivity and temperature variations within a raised bog in Finland: Implications for bog development. The Holocene, 9, 1, 13–24. <https://doi.org/10.1191/095968399669634350>
25. ŠEFRNA, L. (2004): Pedologická charakteristika povodí Otavy ve vztahu k povodním. Sborník příspěvků GAČR 205/Z052/03, 196–212.
26. ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. (2003): Základy hydrogeologie. Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta.
27. VLČEK, L. (2017): Retence vody v půdách horských oblastí na příkladu Šumavy. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha.
28. VLČEK, L., KOCUM, J., KUČEROVÁ, A., JANSKÝ, B., ŠEFRNA, L. (2012): Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchoviště: případová studie Rokytecké slatě, povodí horní Otavy, jz Česko. Geografie, 117, 4, 371–395.
29. WILSON, L., WILSON, J., HOLDEN, J., JOHNSTONE, I., ARMSTRONG, A., MORRIS, M. (2011): The impact of drain blocking on an upland blanket bog during storm and drought events, and the importance of sampling-scale. Journal of Hydrology 404, 3-4, 198–208. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.04.030>
30. WIND-MULDER, H.L., ROCHEFORT, L., VITT, D.H. (1996): Water and peat chemistry comparisons of natural and post-harvested peatlands across Canada and their relevance to peatland restoration. Ecological Engineering, 7, 3, 161–168. <https://doi.org/10.1016/0925-8574(96)00004-3>
31. WORRALL, F., BURT, T., ADAMSON, J. (2006): Long-term changes in hydrological pathways in an upland peat catchment—recovery from severe drought? Journal of Hydrology, 321, 1, 5–20. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.06.043>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive