Geografie 2019, 124, 341-364

https://doi.org/10.37040/geografie2019124030341

Strangers among their own: local interaction, integration, and segregation of Russian immigrants in Prague

Ekaterina Ignatyeva, Luděk Sýkora

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Centre for Urban and Regional Research, Prague, Czechia

Received April 2018
Accepted March 2019

References

1. ALBA, R., FONER, N. (2017): How successful is immigrant group integration in the United States and Western Europe? A comparative review and analysis. Geografie, 122, 4, 409–428.
2. ALLPORT, G. W. (1954): The nature of prejudice. Oxford, England: Addison-Wesley.
3. ANTHIAS, F. (2008): Thinking through the lens of translocational positionality: an intersectionality frame for understanding identity and belonging. Translocations: Migration and Social Change, 4, 1, 5–20.
4. AMIN, A. (2002): Ethnicity and the Multicultural City: Living with Diversity. Environment and Planning, 34, 6, 959–980. <https://doi.org/10.1068/a3537>
5. ATKINSON, R. (2015): Limited exposure: Social concealment, mobility and engagement with public space by the super-rich in London. Environment and Planning A, 48, 7, 1302–1317. <https://doi.org/10.1177/0308518X15598323>
6. ATKINSON, R., PARKER, S., BURROWS, R. (2017): Elite Formation, Power and Space in Contemporary London. Theory, Culture and Society, 34, 5–6, 179–200. <https://doi.org/10.1177/0263276417717792>
7. BARVÍKOVÁ, H. (2005): Ruští emigranti v Československu v letech 1918–1938. In: Barvíková, H. (ed.): Exil v Praze a Československu 1918–1938. Pražská edice, Praha, 9–21.
8. BAUMAN, Z., MAY, T. (2010): Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. SLON, Praha.
9. BERNARD, J., MIKEŠOVÁ, R. (2014): Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Sociologický časopis, 50, 4, 1–26.
10. BERRY, J. W. (1997): Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46, 1, 5–68.
11. BERRY, J. W. (2001): A Psychology of Immigration. Journal of Social Issues, 57, 3, 615–631. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00231>
12. BERRY, J. W. (2005): Acculturation: living succesfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29, 697–712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
13. BINNIE, J. a kol. (2006): Cosmopolitain urbanism. Introduction: grounding cosmopolitan urbanism. Approaches, practices and policies. Taylor and Francis e-Library, London, 1–34.
14. BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (2012): Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií, Praha.
15. BOLT, G. (2009): Combating residential segregation of ethnic minorities in European cities. Journal of Housing and the Built Environment, 24, 4, 397–405. <https://doi.org/10.1007/s10901-009-9163-z>
16. BOLT, G., SULE ÖZÜEKREN, A., PHILLIPS, D. (2010): Linking Integration and Residential Segregation. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36, 2, 169–186. <https://doi.org/10.1080/13691830903387238>
17. BOSSWICK, W., HECKMANN, F. (2006): Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
18. BRUBAKER, R., COOPER, F. (2000): Beyond “identity”. Theory and Society, 29, 1–47. <https://doi.org/10.1023/A:1007068714468>
19. BURJANEK, A. (1997): Segregace. Sociologický časopis, 33, 4, 423–434.
20. CLAYTON, J. (2009): Thinking Spatially: Towards and Everyday Understanding of Interethnic Relations. Social and Cultural Geography, 10, 4, 481–498. <https://doi.org/10.1080/14649360902853288>
21. ČEPELÁK, V. (2010): Rusové v Karlových Varech očima místních obyvatel. Lidé města, 12, 3, 589–608.
22. DAWKINS, C. J. (2004): Measuring the Spatial Pattern of Residential Segregation, Urban Studies, 41, 4, 833–851. <https://doi.org/10.1080/0042098042000194133>
23. DRBOHLAV, D., LUPTÁK, M., JANSKÁ, E., BOHUSLAVOVÁ, J. (1999): Ruská komunita v České republice. In: Šišková, T. (eds): Menšiny a migranti v České republice. Portál, Praha, 73–80.
24. DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2004): Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic: Mutual Similarities and Differences. In: GÓRNY, A., RUSPINI, P. (eds.): Migration in the New Europe, East-West Revisited. Palgrave Macmillan, London, 49–64.
25. DRBOHLAV, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? SLON, Praha.
26. DUNCAN, O. D., DUNCAN, B. (1955): Occupational Distribution and Residential Distribution. American Journal of Sociology, 50, 5, 493–503. <https://doi.org/10.1086/221609>
27. ERDAL, M. B., OEPPEN, C. (2013): Migrant Balancing Acts: Understanding the Interactions Between Integration and Transnationalism. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39, 6, 867–884. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.765647>
28. ESSER, H. (2000): Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 2: Die Konstruktion der Gesellschal. Campus, Frankfurt, New York.
29. GILROY, P. (2004): Aler Empire: Melancholia or Convivial Culture? Routledge, London.
30. GOFFMAN, E. (1984): The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin, Harmondsworth.
31. GUBANOVA, I. (1995): Adjustment proces of Russian immigrants in California. Master’s Theses. San Jose State University.
32. HARDWICK, S. W. (1979): A Geographical Interpratation of Ethnical Settlement in an Urban Landsacape: Russians in Sacramento. The Californis Geographer, 19, 87–104.
33. HISAMUTDINOV, A. A. (2010): Russkij San Francisko. Veče, Moskva.
34. CHARLES, C. Z. (2003): The Dynamics of Racial Residential Segregation. Annual Review of Sociology, 29, 167–207. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100002>
35. JANÍČKO, M. (2012): Pražští Rusové. Naše společnost, 2, 3–9.
36. ILIN, I. S. (2004): Osobennosti russkogo mentaliteta v kulturno-istoricheskih proyavleniyah. Vestnik Novgorodskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 27, 79–83.
37. KIVISTO, P. (2001): Theorizing transnational immigration: a critical review of current efforts. Ethnic and Racial Studies, 24, 4, 549–577. <https://doi.org/10.1080/01419870120049789>
38. KLVAŇOVÁ, R. (2009): Nejasné loajality. Způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích. Sociální studia. FSS MUNI, 1/2009, 91–107.
39. KOPŘIVOVÁ, A. (2003): Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích (20. a 30. léta XX. století). Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, Praha.
40. KUŠNIRÁKOVÁ, T., ČIŽINSKÝ, P. (2011): Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná? Geografie, 116, 4, 497–517.
41. LEVITT, P., JAWORSKY, N. (2007): Transnational migration studies: past developments and future trends. Annual Review of Sociology, 33, 129–156. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.040406.131816>
42. LEONTIYEVA. Y. (2011): Imigranti v ČR – žádaní a nechtění. Současné migrační a integrační politiky v ČR. In: Trbola, R., Rákoczyová, M. (eds.): Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. Barrister & Principal, Brno, 13–36.
43. MASSEY, D. S. (2016): Residential Segregation is the Linchpin of Racial Stratification. City and Community, 15, 1, 4–7. <https://doi.org/10.1111/cico.12145>
44. MASSEY, D. S., DENTON, N. A. (1988): The dimensions of residential segregation. Social forces, 67, 2, 281–315. <https://doi.org/10.2307/2579183>
45. MASSEY, D. S., DENTON, N. A. (1993): American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. Cambridge, MA: Harvard University Press.
46. MAYDELL-STEVENS, E., MASGORET. A. M., WARD, T. (2007): Problems Of Psychological And Sociocultural Adaptation Among Russian-speaking Immigrants In New Zealand. Social Policy Journal of New Zealand, 30, 178–198.
47. MURDIE, R., GHOSH, S. (2010): Does Spatial Concentration Always Mean a Lack of Integration? Exploring Ethnic Concentration and Integration in Toronto. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36, 2, 293–311. <https://doi.org/10.1080/13691830903387410>
48. MUSTERD, S. (2003): Segregation and integration: A contested relationship. Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, 4, 623–641. <https://doi.org/10.1080/1369183032000123422>
49. MUSTERD, S. (2011): The impact of immigrants’ segregation and concentration on social integration in selected European contexts. Documents d’Analisi Geografica, 57, 3, 359–380. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.226>
50. MUSTERD, S., OSTENDORF, W., eds. (1998): Urban Segregation and the Welfare State. Inequality and Exclusion in Western Cities. London: Routledge.
51. NEAL, S., BENNETT, K., COCHRANE, A., MOHAN, G. (2013): Living Multiculture: Understanding the New Spatial and Social Relations of Ethnicity and Multiculture in England. Environment and Planning C: Government and Policy, 31, 2, 308–323. <https://doi.org/10.1068/c11263r>
52. PEACH, C. (1996): Good segregation, bad segregation. Planning Perspectives, 11, 379–398. <https://doi.org/10.1080/026654396364817>
53. PESTRIKOVA, I. E. (2009): K voprosu o vliyanii geograficheskih faktorov na formirovanie mentaliteta russkogo naroda. Omskiy nauchnyiy vestnik, 5, 81, 57–60.
54. PHILLIPS, D. (2007): Ethnic and racial segregation: a critical perspective. Geography Compass, 1, 5, 1138–1159. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00051.x>
55. PHILLIPS, D. (2010): Minority Ethnic Segregation, Integration and Citizenship: A European Pespective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36, 2, 209–225. <https://doi.org/10.1080/13691830903387337>
56. RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R., eds. (2009): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. SLON, Praha.
57. REMENNICK, L. (2003): What Does Integration Mean? Social Insertion of Russian Immigrants in Israel. Journal of International Migration and Integration, 4, 1, 23–49. <https://doi.org/10.1007/s12134-003-1018-y>
58. REMENNICK, L., PRASHIZKY, A. (2018): Generation 1.5 of Russian Israelis: integrated but distinct. Journal of Modern Jewish Studies. <https://doi.org/10.1080/14725886.2018.1545628>
59. ROBINSON, D., WALSHAW, A. (2012): New Migration, Neighbourhood Effects and Community Change. Swindon. Arts and Humanities Research Council.
60. SANDERCOCK, L. (2006): Cosmopolitan Urbanism: A Love Song to Our Mongrel Cities. In: Binnie, J. et al.: Cosmopolitan Urbanism. Taylor and Francis e-Library, London, 37–53.
61. SCHEBELLE, D., KUBÁT, J., KOTÍKOVÁ, J., VYCHOVÁ, H. (2014): Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha.
62. SLÁDEK, K. (2010): Ruská diaspora v České republice. Pavel Mervart, Červený Kostelec.
63. SÝKORA, L. (2001): Proměny prostorové struktury Prahy v kontextu postkomunistické transformace. In: Hampl, M. a kol: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, DemoArt, Praha, 127–166.
64. SÝKORA, L. (2009): New socio-spatial formations: places of residential segregation and separation in Czechia. TESG Tijdschril voor economische en sociale geografie (Journal of Economic and Social Geography), 100, 4, 417–435.
65. SÝKORA, L., ed. (2010): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Praha.
66. SÝKORA, L. a kol. (2015): Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Multikulturní centrum Praha.
67. SÝKORA, L. a kol. (2016): Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši. Sociologický časopis, 52, 4, 475–503.
68. UHEREK, Z., HOŠKOVÁ, S., VINDIŠ, R. (2002): Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. Závěry z terénních výzkumů. Výzkumná zpráva pro komisi integrace cizinců a vztahy mezi komunitami Ministerstva vnitra České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 327–348.
69. VALENTINE, G. (2008): Living with Difference: Reflections on Geographies of Encounter. Progress in Human Geography, 32, 3, 323–337. <https://doi.org/10.1177/0309133308089372>
70. VAN LEEUWEN, B. (2010): Dealing with Urban Diversity: Promises and Challenges of City Life for Intercultural Citizenship. Political Theory, 38, 5, 631–657. <https://doi.org/10.1177/0090591710372869>
71. VAVREČKOVÁ, J., DOBIÁŠOVÁ, K. (2015): Začlenění ruské komunity do většinové společnosti. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd.
72. VERTOVEC, S. (1999): Conceiving and researching transnationalism. Ethnic and Racial Studies, 22, 2, 447–462. <https://doi.org/10.1080/014198799329558>
73. VERTOVEC, S. (2001): Transnationalism and Identity. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27, 4, 573–582. <https://doi.org/10.1080/13691830120090386>
74. VOJLOKOVA, T. N. (2011): Russkije v Germanii – primer uspeshnoy integratsii? Monitoring obshestvennogo mnenia, 2, 102, Moskva, 47–58.
75. VOLKOVA, N. (2012): Motivace rozmístění ruské cizinecké komunity v Praze: dvě oblíbené lokality. In: Bittnerová, D., Moravcová, M.: Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií, Praha, 167–186.
76. WESSENDORF, S. (2013): Commonplace diversity and the ‘ethos of mixing’: perceptions of difference in a London neighbourhood, Identities, 20, 4, 407–422. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2013.822374>
77. WESSENDORF, S. (2014): “Being open, but sometimes closed.” Conviviality in a super-diverse London neighbourhood. European Journal of Cultural Studies, 17, 4, 392–405. <https://doi.org/10.1177/1367549413510415>
78. WILSON, W. J. (1987): The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. University of Chicago Press, Chicago.
79. Usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 26 k aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu a Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2016.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive