Geografie 2018, 123, 253-278

https://doi.org/10.37040/geografie2018123020253

Agricultural land losses aper 1990 in the Liberec Region

Zbyněk Janoušek

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received June 2017
Accepted May 2018

References

1. ALCANTARA, C., KUEMMERLE, T., BAUMANN, M., BRAGINA, E., GRIFFITHS, P., HOSTERT, P., RADELOFF, V. (2013): Mapping the extent of abandoned farmland in Central and Eastern Europe using MODIS time series satellite data. Environmental Research Letters, 8, 3, 035035. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/035035>
2. ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ (2016): ArcČR 500 – digitální geografická databáze, ver. 3.3.
3. ASPINALL, R. J. (2008): Basic and applied land use science. In: Aspinall, R. J., Hill, M. J. (eds): Land use change: science, policy and management. CRC Press, Boca Raton, 3–15.
4. BALEJ, M. (2012): Use of landscape metrics from the view of central-European landscape ecological approach. Habilitační práce, Prešovská univerzita v Prešove.
5. BAŃSKI, J., BEDNAREK, M. (2008): Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Polish Geographical Society and Polish Academy of Sciences, Warsaw.
6. BAUMANN, M., KUEMMERLE, T., ELBAKIDZE, M., OZDOGAN, M., RADELOFF, V. C., KEULER, HOSTERT, P. (2011): Patterns and drivers of post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine. Land Use Policy, 28, 552–562. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.11.003>
7. BIČÍK, I. a kol. (2010): Využití ploch v Česku. Geographica, 3, Česká geografická společnost, Praha.
8. BIČÍK, I. a kol. (2013): Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845–2010). Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
9. BIČÍK, I. a kol. (2015): Land use changes in the Czech Republic 1845–2010: socio-economic driving forces. Cham, Springer.
10. BIČÍK, I., JELEČEK, L. (2009): Land use and landscape changes in Czechia during the period of transformation 1990–2007. Geografie, 114, 4, 263–281.
11. BIČÍK I., KUPKOVÁ, L. (2002): Long-term and transformational land use changes in Czechia. In: Himiyama, Y. et al. (eds): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World – Volume II. IGU Commission on LUCC, Asahikawa, 13–25.
12. BUCALA, A. (2015): Land use/cover changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts., Polish Carpathians, Poland. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Kupková, L. (eds): Land use/cover changes in selected regions in the world. Volume XI. IGU Commission on LUCC, Prague, 43–48.
13. FERANEC, J., SOUKUP, T., TAFF, G. N., ŠTYCH, P., BIČÍK, I. (2017): Overview of Changes in Land Use and Land Cover in Eastern Europe. In: Gutman, G., Radeloff, V. (eds): Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. Springer International Publishing Switzerland, 13–33.
14. FERANEC, J., ŠÚRI, M., OŤAHEL, J., CEBECAUER, T., KOLÁŘ, J., SOUKUP, T. et al. (2000): Inventory of major landscape changes in the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic 1970s–1990s. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2, 2, 129–139. <https://doi.org/10.1016/S0303-2434(00)85006-0>
15. GABROVEC, M., KLADNIK, D., PETEK, F. (2001): Land use changes in the 20th century in Slovenia. In: Himiyama, Y. et al. (eds): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World – Volume I. IGU-LUCC Research Reports IL-2001-01, Japan, 41–52.
16. GRIFFITHS, P., MÜLLER, D., KUEMMERLE, T., HOSTERT, P. (2013): Agricultural land change in the Carpathian ecoregion after the breakdown of socialism and expansion of the European Union. Environmental Research Letters, 8, 4, 045024. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/4/045024>
17. GRIGORESCU, I., MITRICA, B., KUCSICSA, G., POPOVICI, E., A., DUMITRASCU, M., CUCULICI, R. (2012): Post-communist land use changes related to urban sprawl in the Romanian metropolitan areas. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 6, 1, 35–46. <https://doi.org/10.5719/hgeo.2012.61.35>
18. HAMPL, M. (2000): Reality, Society and Geographical/Environmental Organization: Searching for an Integrated Order. Charles University, Faculty of Science, Prague.
19. HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha.
20. KABRDA, J., JANČÁK, V. (2007): Impact of selected political and institutional factors on Czech agriculture and landscape. Geografie, 112, 1, 48–60.
21. KONEČNÝ, O. (2017): Prostorová polarizace zemědělství Česka v období začleňování do Evropské unie. Geografie, 122, 3, 257–280.
22. KONEČNÝ, O., HRABÁK, J. (2016): Česká a slovenská geografie zemědělství: transformace, vstup do evropské unie… a dál? Multifunkcionalita? Geografický časopis, 68, 2, 151–169.
23. LIPSKÝ, Z. (2010): Present changes in European rural landscapes. In: Anděl, J. et al. (eds): Landscape modelling: geographical space, transformation and future scenarios. Urban and Landscape Perspectives Series, vol. 8. Springer, Dordrecht, 13–27.
24. MARSDEN, T., SONNINO, R. (2008): Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies, 24, 422–431. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.04.001>
25. MARTINÁT, S. (2008): Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu. Miscellanea geographica, 15, 123–128.
26. MUNTEANU, C., KUEMMERLE, T., ALIX-GARCIA, J., BOLTIZIAR, M., BUTSIC, V., GIMMI, U., RADELOFF, V. C. (2014): Forest and agricultural land change in the Carpathian region – a meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy, 38, 685–697. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.01.012>
27. ŠPIČKA, J. (2009): Farming under environmental restrictions in the Beskyds and White Carpathians. Agricultural Economics – Czech. 55, 9, 459–466. <https://doi.org/10.17221/2405-AGRICECON>
28. ŠTOLBOVÁ , M., HLAVSA, T., HRUŠKA, M., KUČERA, M. (2012): Hospodaření zemědělců v oblastech s přírodními omezeními po vstupu ČR do EU. ÚZEI, Praha.
29. ŠTYCH, P. (2007): Územní diferenciace dlouhodobých změn krajiny Česka. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
30. WILSON, G. A. (2010): Multifunctional “quality” and rural community resilience. Transactions of the Institute of British Geographers, 35, 3, 364–381. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2010.00391.x>
31. Zpráva o stavu českého zemědělství 1994: „Zelená zpráva“. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.
32. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003: „Zelená zpráva“. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive