Geografie 2018, 123, 225-251

https://doi.org/10.37040/geografie2018123020225

Development regularities and specific features of geographic differentiation of population and its structure on the level of Czechia’s municipalities in transformation period

Pavlína Netrdová, Vojtěch Nosek

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received September 2017
Accepted May 2018

References

1. ANSELIN, L. (1995): Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis, 27, 2, 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
2. ARBIA, G. (2001): Modelling the geography of economic activities on a continuous space. Papers in Regional Science, 80, 411–424. <https://doi.org/10.1007/PL00013646>
3. BARRO, R. J, SALA-I-MARTIN, X. (1992): Convergence. Journal of Political Economy, 100, 2, 223–251. <https://doi.org/10.1086/261816>
4. BERNARD, J. (2011): Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Sociologický časopis, 47, 4, 745–775.
5. BERNARD, J. (2012): Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Geografie, 117, 1, 72–94.
6. BLAŽEK, J. (2012): Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě. Geografie, 117, 2, 209–233.
7. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis, 43, 5, 945–965.
8. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, 114, 3, 245–262.
9. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2012): Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání? Geografie, 117, 3, 266–288.
10. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Karolinum, Praha.
11. BONNEU, F., THOMAS-AGNAN, C. (2015): Measuring and Testing Spatial Mass Concentration with Micro-geographic Data. Spatial Economic Analysis, 10, 3, 289–316. <https://doi.org/10.1080/17421772.2015.1062124>
12. BURGESS, E. W. (1925): 6e Growth of the City: An Introduction to a Research Project. In: Park, R. E., Burgess, E. W., McKenzie, R. D.: The City. University of Chicago Press, Chicago, 47–62.
13. CLIFF, A. D., ORD, J. K. (1973): Spatial autocorrelation. Pion, London.
14. COWELL, F. A. (1977): Measuring Inequality. Philip Allen, Oxford.
15. ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, 1, 37–51.
16. DRBOHLAV, D., UHEREK, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie, 112, 2, 125–141.
17. ĎURČEK, P. (2015): Regionálna a priestorová diferenciácia demografických javov v SR a ČR: Kvantifikácia a hľadanie vysvetľujúcich faktorov a mechanizmov. Dizertačná práca, Katedra humánnej geografie a demografie, UK Bratislava.
18. FEŘTROVÁ, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, 4, 681–715.
19. FOTHERINGHAM, A. S., BRUNSDON, C., CHARLTON, M. (2000): Quantitative geography – Perspectives on spatial data analysis. SAGE Publications, London.
20. FRIEDMANN, J. (1966): Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. M.I.T. Press, Cambridge, MA.
21. GABAIX, X. (1999): Zipf ’s law for cities: an explanation. Quarterly Journal of Economics, 114, 3, 739–767. <https://doi.org/10.1162/003355399556133>
22. GIDDENS, A. (2002): Runaway world. How Globalisation is Reshaping our Lives. London, Profile Books.
23. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přirodovědecka fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
24. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
25. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, 5, 889–910.
26. HAMPL, M. (2010): Regionální diferenciace společnosti: obecné typy vývojových procesů. Geografie, 115, 1, 1–20.
27. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory – mechanizmy – procesy v regionálním rozvoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis, 56, 7, 696–711.
28. HEŘMANOVÁ, E., KOSTELECKÝ, T. (2000): Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 36, 1, 41–56.
29. HARTSHORNE, R. (1939): 6e Nature of Geography: a Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past. Association of American Geographers, Lancaster.
30. HIRSCHMAN, A. O. (1958): The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven.
31. KLAPKA, P., HALÁS, M., NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2016): The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports, 24, 2, 47–59. <https://doi.org/10.1515/mgr-2016-0010>
32. KOLKO, J. (2002): Silicon mountains, silicon molehills: geographic concentration and convergence of internet industries in the US. Information Economics and Policy, 14, 2, 211–232. <https://doi.org/10.1016/S0167-6245(01)00067-1>
33. KORČÁK, J. (1941): Přírodní dualita statistického rozložení. Statistický obzor, 5-6, 171–222.
34. KRUGMAN, P., VENABLES, A. J. (1996): Integration, specialization and adjustment. European Economic Review, 40, 959–967. <https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00104-2>
35. LICHTER, D.T. (1985): Racial Concentration and Segregation Across U.S. Counties, 1950–1980. Demography, 22, 4, 603–609. <https://doi.org/10.2307/2061590>
36. LICHTER, D. T., JOHNSON, K. M. (2007): The Changing Spatial Concentration of America’s Rural Poor Population. Rural Sociology, 72, 3, 331–358. <https://doi.org/10.1526/003601107781799290>
37. LUX, M., SUNEGA, P. (2007): Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, 2, 305–332.
38. MACHONIN, P., TUČEK, M. (1996): Česká společnost v transformaci. Sociologické nakladatelství, Praha.
39. MAIER, K., FRANKE, D. (2015): Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 51, 1, 89–124.
40. MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, 1, 21–43.
41. MITZENMACHER, M. (2003): A brief history of generative models for power law and lognormal distributions. Internet Mathematics, 1, 2, 226–251. <https://doi.org/10.1080/15427951.2004.10129088>
42. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanizmus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, 2, 321–348.
43. MYRDAL, G. (1957): Economic Theory and Under-developed Regions. Gerald Duckwords, London.
44. NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2009): Přístupy k měření významu geografického rozměru společenských nerovností. Geografie, 114, 1, 52–65.
45. NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2017): Exploring the variability and geographical patterns of population characteristics: Regional and spatial perspectives. Moravian Geographical Reports, 25, 2, 85–94. <https://doi.org/10.1515/mgr-2017-0008>
46. NOSEK, V., NETRDOVÁ, P. (2010): Regional and Spatial Concentration of Socio-economic Phenomena: Empirical Evidence from the Czech Republic. Ekonomický časopis, 58, 4, 344–359.
47. NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, 4, 717–744.
48. OPENSHAW, S. (1984): Concepts and Techniques in Modern Geography. Volume 37: The Modifiable Areal Unit Problem. Geo Books, Norwich.
49. PAVLÍK, Z. (1981): Zákonitosti vývoje demografických systémů. AUC–Geographica, 16, 1, 3–31.
50. SAYER, A. (1992): A Method in Social Science: A Realist Approach. 2nd Edition, Routledge, London.
51. SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, 4, 271–294.
52. SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu. Historická geografie, 40, 2, 285–306.
53. THEIL, H. (1979): World Income Inequality and its Components. Economic Letters, 2, 1, 99–102. <https://doi.org/10.1016/0165-1765(79)90213-1>
54. VEČERNÍK, J. (1992): Změny příjmové nerovnosti v období 1989-1992. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 28, 5, 666–684.
55. WONG, D. (2009): The Modifiable Areal Unit Problem (MAUP). In: Fotheringham, A. S., Rogerson, P. A. (eds.): The SAGE Handbook of Spatial Analysis. SAGE, London, 105–125.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive