Geografie 2016, 121, 544-565

https://doi.org/10.37040/geografie2016121040544

Socially excluded localities revisited

Jakob Hurrle1, Luděk Sýkora1, Lucie Trlifajová2, Petr Kučera1

1Charles University, Faculty of Sciences, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia
2Charles University, Faculty of Social Sciences, Department of Public and Social Policy, Prague, Czechia

Received July 2015
Accepted March 2016

References

1. AGIER, M. (2009): The Ghetto, the Hyperghetto and the Fragmentation of the World. International Journal of Urban and Regional Research 33, 3, 854–857. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00922.x>
2. BARANY, Z. (2001): The East European Gypsies: Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics. Cambridge University Press, Cambridge.
3. DVOŘÁKOVÁ, T. (2013): Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj, Karlovy Vary.
4. European Commission (2010): Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Social and Economic Integration of the Roma in Europe. European Commission, Brussels.
5. European Commission (2015): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Report on the Implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies 2015. European Commission, Brussels.
6. GAC (2006a): Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. GAC, Praha.
7. GAC (2006b): Mapa sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice, http://www.esfcr.cz/mapa/ (13. 9. 2015).
8. GAC (2015): Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. GAC, Praha.
9. GÁLOSCI-KOVÁCS, B., BERNADETT, Z., CSÁSZÁR, N., REMÉNY, P., ELEKES, T. (2011): Social Problems of the Most Disadvantaged Southern Transdanubian Micro-Regions in Hungary. Romanian Review of Regional Studies, 7, 2, 41–50.
10. GUY, W., ed. (2013): From Victimhood to Citizenship: The Path of Roma. Central European University Press, Budapest.
11. GUY, W., KOVATS, M. (2006): Eu-Funded Roma Programmes: Lessons from Hungary, Slovakia and the Czech Republic. Minority Rights Group International, London.
12. HÄUSSERMANN, H., KRONAUER, M, SIEBEL, W. (2004): An den Rändern der Städte: Armut und Ausgrenzung. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
13. Hospodářské noviny (2015): Vyloučených lokalit v Česku přibývá. Za devět let se počet ghett zdvojnásobil, http://domaci.ihned.cz/c1-64073230-vyloucenych-lokalit-v-cesku-pribyva-za-devet-let-se-pocet-ghett-zdvojnasobil (27. 5. 2015).
14. HURRLE, J., GRILL, J., ŠKOBLA, D., IVANOV, A., KLING, J. (2012): Uncertain Impact: Have the Roma in Slovakia Benefitted from the European Social Fund?: Findings Form An Analysis of ESF Employment and Social Inclusion Projects in the 2007–2013 Programming Period. UNDP, Bratislava.
15. JAKOUBEK, M. (2004): Romové, Konec (ne) jednoho mýtu: Tractatus Culturo (mo) Logicus. Socioklub, Praha.
16. JANZA, F. (2010): Innovation in Development Policy in Hungary: Programme for Least Developed Micro-Regions. National Development Agency, Budapest, http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/ev_20101012_co05_en.pdf.
17. KRONAUER, M. (2010): Exklusion: Die Gefährdung des Sozialen im hochentwickelten Kapitalismus. Campus Verlag, Frankfurt.
18. MARCINČIN, A. (2015): Index zaostalosti (zmiešaných) obcí. Prognostické práce, 7, 1, 53–89.
19. MARCUSE, P. (1997): The Enclave, the Citadel, and the Ghetto What Has Changed in the Post- Fordist US City. Urban Affairs Review, 33, 2, 228–264. <https://doi.org/10.1177/107808749703300206>
20. MOISĂ, F., ROSTAS, I., TARNOVSCHI, D., STOIAN, I., RĂDULESCU, D., ANDERSEN, T. (2013): Civil Society Monitoring on the Implementation of the National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in 2012 in Romania. Budapest: Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation.
21. MORAVEC, Š. (2006): Nástin problému sociálního vyloučení romských populací. In: Hirt, T., Jakoubek, M. (eds.): Romové v sídlech sociálního vyloučení. Aleš Čeněk, Plzeň, 11–69.
22. MUSTERD, S., OSTENDORF, W., eds. (1998): Urban Segregation and the Welfare State. Inequality and Exclusion in Western Cities. Routledge, London and New York.
23. MUŠINKA, A., ŠKOBLA, D., HURRLE, J., MATLOVIČOVÁ, K, KLING, J. (2013): Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. UNDP, Bratislava.
24. RADIČOVÁ, I. (2004): Atlas rómskych komunít. Inštitút pre Verejné Otázky, Bratislava.
25. RINGOLD, D., ORENSTEIN, M., WILKENS, E. (2004): Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle. The World Bank, Washington.
26. RŮŽIČKA, M. (2012): Wacquant v romském ghettu. Poznámky k procesu ghettoizace v českých městech. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čeněk, Plzeň, 20–45.
27. RŮŽIČKA, M., TOUŠEK, L. (2014): Sociální exkluze: její prostorové formy a měnící se podoby. In: Šubrt, J (ed.).: Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Karolinum, Praha, pp. 117–42.
28. SocioFactor o. p. s. (2013): Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji zpracováno pro potřeby Libereckého kraje. Liberecký kraj, Liberec.
29. SOJA, E. (1980): The Socio-Spatial Dialectic. Annals of the Association of American Geographers, 70, 2, 207–225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1980.tb01308.x>
30. STEJSKALOVÁ, M. (2013): Can We Speak of Ghettos in Czech Cities?, Slovo 25, 2, 3–17.
31. STEWART, M. (2012): The Gypsy “Menace”: Populism and the New Anti-Gypsy Politics. C Hurst & Co Publishers Ltd, London.
32. TOUŠEK, L. (2007): Sociální vyloučení a prostorová segregace. In: AntropoWebzin, 3, 2–3, 1–9.
33. UNDP (2003): Avoiding the Dependency Trap: The Roma in Central and Eastern Europe. United Nations Development Programme, Bratislava.
34. Úřad vlády (2014): Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013. Úřad vlády ČR, Praha.
35. Úřad vlády (2015): Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Úřad vlády ČR, Praha.
36. VAN HAM, M., MANLEY, D., BAILEY, N., SIMPSON, L., MACLENNAN, D. (2012): Neighbourhood Effects Research: New Perspectives. Springer, Heidelberg.
37. VENKATESH, S. (2000): American Project: The Rise and Fall of a Modern Ghetto. Harvard University Press, Cambridge.
38. VRÁNA, K., ed. (2011): Situační analýza Kolín. Demografické informační centrum, Praha.
39. WACQUANT, L. (1994): The New Urban Color Line: The State and Fate of the Ghetto in Postfordist America. In: Calhoun, C. (ed.): Social Theory and the Politics of Identity, Wiley-Blackwell, Oxford and New York, 231–276.
40. WACQUANT, L. (2008): Ghettos and Anti-Ghettos: An Anatomy of the New Urban Poverty. Thesis Eleven, 94, 1, 113–118. <https://doi.org/10.1177/0725513608093280>
41. WACQUANT, L. (2011): A Janus-Faced Institution of Ethnoracial Closure: A Sociological Specification of the Ghetto. In: Hutchison, R, Haynes, B (eds.): The Ghetto: Contemporary Global Issues and Controversies, Boulder: Westview, 1–31.
42. WILSON, J. (1987): The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. University of Chicago, Chicago.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive