Geografie 2016, 121, 419-436

https://doi.org/10.37040/geografie2016121030419

Coherence of Czech migration and development policy at the beginning of a recession (2008–2010)

Robert Stojanov1, Barbora Duží2, Oldřich Bureš3

1Charles University in Prague, Faculty of Science, Department o f Social Geography and Regional Development, The Geographic Migration Centre, Prague, Czechia
2Institute of Geonics of the CAS, Department of Environmental Geography, Brno, Czechia
3Metropolitan University Prague, Center for Security Studies, Prague, Czechia

Received June 2014
Accepted February 2016

References

1. BARŠOVÁ, A., BARŠA, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Masarykova univerzita v Brně, Brno.
2. BUREŠ, O. a kol. (2013): Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti. Grada, Praha.
3. CASTLES, S. (2004): Why migration policies fail. Ethnic and Racial Studies, 27, 2, 205–227. <https://doi.org/10.1080/0141987042000177306>
4. DE HAAN, A. (1999): Livelihoods and poverty: The role of migration – A critical review of the migration literature. The Journal of Development Studies, 36, 2, 1–47. <https://doi.org/10.1080/00220389908422619>
5. DE HAAS, H. (2012): The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy. International Migration, 50, 3, 8–25. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2012.00755.x>
6. DRBOHLAV, D. (2011): Imigrace a integrace cizinců v Česku: několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, 116, 4, 401–421.
7. DRBOHLAV, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha.
8. DRBOHLAV, D., ed. (2015): Migrace – remitence – (rozvoj). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha.
9. DRULÁK, P. (2008): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politice a mezinárodních vztazích. Portál, Praha.
10. EVROPSKÁ KOMISE (2011): Globální přístup k migraci a mobilitě. Sdělení Komise. Brusel, 18. 11. 2011, KOM(2011) 743 v konečném znění.
11. EVROPSKÁ KOMISE (2015): Evropský program pro migraci. Sdělení Komise. Brusel, 13. 5. 2015. COM(2015) 240 final.
12. GAHUROVÁ, J. (2013): Vnější migrační vládnutí Evropské unie. Mezinárodní vztahy, 48, 2, 91–115.
13. GAMMELTOFT-HANSEN, T. (2009): Access to Asylum International Refugee Law and the Offshoring and Outsourcing of Migration Control. Dissertation submitted for the degree of PhD in law at the Institute of Law, Aarhus University.
14. HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha.
15. HORKÝ, O. (2008): Jak posílit koherenci českých politik pro mezinárodní rozvoj? Realistický přístup v oblastech migrace, obchodu a zemědělství. Policy Paper ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Praha.
16. HORKÝ, O. (2012): The Transfer of the Central and Eastern European ‘Transition Experience’ to the South: Myth or Reality? Perspectives on European Politics and Society, 13, 1, 17–32. <https://doi.org/10.1080/15705854.2011.649165>
17. HORKÝ, O., LIGHTFOOT, S., eds. (2013): Development Policies of central and Eastern European States. From Aid Recipients to aid Donors. Routledge, London.
18. HUGO, G. (2012): Migration and development in low-income countries: a role for destination country policy? Migration and Development, 1, 1, 24–49. <https://doi.org/10.1080/21632324.2012.709806>
19. JOFFÉ, G. (2008): The European Union, Democracy and Counter-Terrorism in the Maghreb. Journal of Common Market Studies, 46, 1, 147–171. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00771.x>
20. KING, R., COLLYER, M. (2016): Migration and Development Framework and Its Links to Integration. In: Garcés-Mascareñas, B., Penninx, R. (eds.): Integration Processes and Policies in Europe. Contexts, Levels and Actors. Springer, 167–188.
21. KUŠNIRÁKOVÁ, T., ČIŽINSKÝ, P. (2011): Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná? Geografie, 116, 4, 497–517.
22. LEIKEN, R. S., BROOKE, S. (2006): The Quantitative Analysis of Terrorism and Immigration: An Initial Exploration. Terrorism and Political Violence, 18, 4, 503–521. <https://doi.org/10.1080/09546550600880294>
23. MARTIN, S. (2013): Policy Coherence on Migration and Development. [online]. World Bank Group, Washington, D.C. Submitted 18. 12. 2013, http://blogs.worldbank.org/peoplemove/policy-coherence-migration-and-development (4. 1. 2016).
24. MZV (2010a): Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2009. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha.
25. MZV (2010b): Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha.
26. MZV (2012): Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha.
27. MZV (2013): Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha.
28. NEWLAND, K. (2013): What we know about migration and development. Policy Brief No. 9. Migration Policy Institute, Washington, D.C., September 2013.
29. PIAZZA, J. A. (2006): Rooted in Poverty? Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages. Terrorism and Political Violence, 18, 1, 159–177. <https://doi.org/10.1080/095465590944578>
30. RICHEY, J. (2006): Border for Sale: Privatizing Immigration Control. Corpwatch. 5 July 2006. San Francisco: CorpWatch, http://www.corpwatch.org/article.php?id=13845 (15. 4. 2014).
31. SINATTI, G., HORS, C. (2014): Migrants as agents of development: Diaspora engagement discourse and practice in Europe. Ethnicities, 15, 1, 134–152. <https://doi.org/10.1177/1468796814530120>
32. STOJANOV, R. (2015): Remitence a metodiky jejich měření: Případová studie Česka. In: Drbohlav, D. (ed.): Migrace – remitence – (rozvoj). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha, 241–262.
33. STOJANOV, R. a kol. (2008): Development, Environment and Migration. Analysis of Linkages and Consequences. Palacký University, Olomouc.
34. STOJANOV, R., DUŽÍ, B. (2015): Česká migrační a rozvojová politika. In: Drbohlav, D. (ed.): Migrace – remitence – (rozvoj). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha, 203–240.
35. STOJANOV, R., NOVOSÁK, J. (2008): Migrace místo pomoci? Remitence a cirkulace mozků jako nástroje rozvoje. Mezinárodní vztahy, 43, 1, 38–77.
36. STOJANOV, R., STRIELKOWSKI, W., DRBOHLAV, D. (2011): Pracovní migrace a remitence: Současné trendy v době ekonomické krize. Geografie, 116, 4, 375–400.
37. ŠIMKOVÁ, M., LANGHAMROVÁ, J. (2015): Remittances and their impact on the Czech economy. Prague Economic Papers, 24, 5, 562–580. <https://doi.org/10.18267/j.pep.548>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive