Geografie 2016, 121, 156-186

https://doi.org/10.37040/geografie2016121010156

Membership of Czech municipalities to rural and urban areas: a fuzzy-based approach

Vít Pászto, Jaroslav Burian, Lukáš Marek, Vít Voženílek, Pavel Tuček

Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geoinformatics, Olomouc, Czechia

Received August 2014
Accepted September 2015

References

1. ARNOT, CH., FISHER, P. (2007): Mapping the Ecotone with Fuzzy Sets. In: Morris, A., Kokhan, S. (eds.): Geographic Uncertainty in Environmental Security, 19–32.
2. BERNARD, J. (2011): Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu, Sociologický časopis, 47, 4, 745–775.
3. BERNARD, J. (2012): Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Geografie, 117, 1, 72–94.
4. BĚLOHLÁVEK, R. (2002): Fuzzy Relational Systems: Foundations and Principles, Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY.
5. BINEK, J. a kol. (2007): Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown.
6. BRUS, J. (2013): Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta, Olomouc.
7. BURIAN, J., PÁSZTO, V., TUČEK, P., a kol. (2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
8. CLOKE, P., EDWARDS, G. (1986): Rurality in England and Wales 1981: A replication of the 1971 index. Regional Studies, 20, 289–306. <https://doi.org/10.1080/09595238600185271>
9. CLOUT, H. D. (1976): Rural geography: an introductory survey, Pergamon Press.
10. ČSU (2008): Varianty vymezení VENKOVA a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000 až 2006. Český statistický úřad, Praha.
11. ČSU (2009): Postavení venkova v Pardubickém kraji. Pardubice.
12. DEFRA (2011): Introduction to the Rural-Urban Definition, https://www.gov.uk/government/publications/the-rural-urban-definition.
13. DIJKSTRA, L., POELMAN, H. (2014): A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation, Regional Working Paper, Directorate-General for Regional and Urban Policy.
14. DU PLESSIS, V., BESHIRI, R., BOLLMAN, R. D., CLEMENSON, H. (2002): Definitions of “Rural”, Agriculture and Rural Working Paper Series, Working Paper 61, Statistics Canada, http://purl.umn.edu/28031.
15. Evropská komise (2010): Eurostat regional yearbook 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
16. FREY, W. H., ZIMMER, Z. (2001): Defining the city. In Paddison, R. (ed.): Handbook of urban studies, Sage Publishing, London.
17. GREGORY, D. a kol. (2009): The dictionary of human geography. 5th edition, John Wiley & Sons.
18. HALFACREE, K. H. (2009): Urban–Rural Continuum. In International Encyclopedia of Human Geography, edited by Rob Kitchin and Nigel Thrift, Elsevier, Oxford, 119–124.
19. HEBÁK, P. a kol. (2005): Vícerozměrné statistické metody 3. Informatorium, Praha.
20. CHAMPION, T. (2001): Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization. In: Paddison, R. (ed.): Handbook of urban studies, Sage Publishing, London, 143–160.
21. CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45.
22. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia. Geografie, 113, 3, 269–284.
23. JASSBI, J. a kol. (2007): Transformation of a Mamdani FIS to First Order Sugeno FIS, http://www2.uninova.pt/ca3/en/docs/07C-FUZZIEEE.pdf.
24. KLIR, G. J., YUAN, B. (1996): Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall, New Jersey.
25. KUBÍČEK, P. (2012): Vybrané aspekty vizualizace nejistoty geografických dat. Habilitační práce, Masarykova univerzita, Brno.
26. MACE, A. (2009): Suburbanization. In: Kitchin, R., Thrift, N. (eds.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Oxford, 77–81.
27. MACEACHREN, A. M., ROBINSON, A., HOPPER, S., GARDNER, S., MURRAY, R., GAHEGAN, M. (2005): Visualizing Geospatial Information Uncertainty: What we know and what we need to know. Cartographic and Geographic Information Science, 32, 3, 139–160. <https://doi.org/10.1559/1523040054738936>
28. MAMDANI, E. H., ASSILIAN, S. (1975): An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. Int. J. Man-Mach. Stud., 7, 1–13. <https://doi.org/10.1016/S0020-7373(75)80002-2>
29. MAYER, H. M. (1971): Definitions of “City”. In: Bourne, L. S. (ed.): Internal structure of the city: readings on space and environment. Oxford University Press, Toronto, 28–31.
30. MODRLÁK, O. (2002): Teorie automatického řízení II: Fuzzy řízení a regulace. Technická univerzita v Liberci, Liberec, http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~bakosova/wwwRTP/tar2fuz.pdf.
31. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologicky časopis, 44, 2, 321–348.
32. MZE ČR (2007): Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.
33. NOVÁK, J., SÝKORA, L. (2007): A City in Motion: Time-Space Activity and Mobility Paterns of Suburban Inhabitants and Structuration of Spatial Organisation in Prague Metropolitan Area. Geografiska Annaler B: Human Geography, 89B, 2, 147–168. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00245.x>
34. NOVÁK, V. (1989): Fuzzy Sets and Their Applications. Adam Hilger, Bristol.
35. OECD (1994): Creating rural indicators for shaping territorial policy.
36. OECD, Paris. OECD (2006): The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, Paris.
37. OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2012): Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.
38. PÁSZTO, V., BRYCHTOVÁ, A., MAREK, L., BURIAN, J., TUČEK, P. (2014): Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech Republic in 2010, Journal of Maps, 11, 2, 231–239. <https://doi.org/10.1080/17445647.2014.944942>
39. PÁSZTO, V., BRYCHTOVÁ, A., SEDONÍK, J. a kol. (2012): Obce České republiky – příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
40. PERLÍN, R. (2010): Theoretical approaches of methods to delimitace rural and urban areas. European Countryside, 4, 182–200.
41. PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, 2, 161–187.
42. SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2012): Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 15, 5, 27–38.
43. SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling postcommunist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Dijst, M., Razin, E., Vazquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations. Springer, Dordrecht, 209–234.
44. SÝKORA, L. (1993): Teoretické přístupy ke studiu města. In: Sýkora, L. (ed.): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Univerzita Karlova, Praha, 64–99.
45. TUČEK, P., PÁSZTO, V., VOŽENÍLEK, V. (2009): Použití entropie při studiu rozdílných geografických jevů. Geografie, 114, 2, 117–129.
46. URBÁNKOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha, 79–95.
47. U. S. CENSUS BUREAU (2010): Urban and Rural Classification, https://www.census.gov/geo/reference/urban-rural.html.
48. VERSTAETE, J. a kol. (2007): Fuzzy regions: Theory and Applications. In: Morris, A., Kokhan, S. (eds.): Geographic Uncertainty in Environmental Security, 1–17.
49. VOŽENÍLEK, V. (2009): Artificial intelligence and GIS: mutual meeting and passing. 2009 International Conference On Intelligent Networking And Collaborative Systems (INCOS 2009), 279–284.
50. WOODS, M. (2005): Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring, Sage Publishing, London.
51. ZADEH, L. A. (1965): Fuzzy sets. Information and Control, 8, 338–353. <https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive